Searching...
martes, 20 de agosto de 2013

Círcul Cívic ix al pas de l´invitació a Lo Rat Penat i la RACV a la comissió de cultura


1. En CCV partim de la possició de que dita definició no pot ser producte d´un pacte més o manco "polític", sino un reflex de la realitat social, cultural, històrica i llingüística del poble valencià. Realitat a la qual no s´ajusta en absolut l´actual definició, producte d´una imposició política per part del nacionalisme expansioniste català.

2. Desconfiem de les possicions que defenen tant l´AVL com la Conselleria de Cultura de María José Català. La sra. Català en concret s´ha revelat en numeroses ocassions com a defensora particular de les teoríes que subordinen la llengua valenciana a simple varietat dialectal del català, possicionant-se clarament en les files del catalanisme i donant el seu favor en forma d´habitual interlocució i subvencions a entitats pseudoculturals de l´entorn filocatalaniste valencià.

3. Círcul Cívic Valencià propón com a definició de "valenciano" per al diccionari de la RAE: "Lengua propia de los valencianos, hablada en el Reino de Valencia - actual Comunidad Valenciana -, a excepción de algunas comarcas occidentales".

4. Des de CCV exigim a la RACV i a Lo Rat Penat la màxima diligència en la seua participació en esta Comissió de Cultura: damunt dels seus muscles recau la responsabilitat d´actuar com a verdaders agents del valencianisme cultural, o, pel contrari, de que la seua participació en dita comissió siga utilisada per a donar tints democràtics a una posible decissió política pre-acordada i lesiva per a l´identitat del poble valencià.

5. Des de Círcul Cívic, entitat cívica i cultural valenciana, mos oferim a participar també en dita comissió, bé de forma presencial i efectiva, bé a través de vot delegat, per lo qual instem a la consellera Català a eixamplar el círcul d´entitats participants en dita comissió per a dotar-la d´un major cariu democràtic i representatiu.

Notícies relacionades:

Català i membres de l´entitat filocatalanista Escola Valenciana.

Català i Ferrer (AVL), intercanviant impressions


0 comentarios:

 
Back to top!