Searching...
sábado, 5 de abril de 2014

DEP, Pasqual Martín Villalba

CCV vol expressar el seu condol per la mort de Pasqual Martín Villalba, ex President del Grup d´Acció Valencianista i del Círcul Cultural Aparisi i Guijarro.

Círcul Cívic Valencià expressa el seu condol per mig d’este comunicat per la mort del segon President del Grup d’Acció Valencianista, del Círcul Cultural Aparisi i Guijarro, i Cavaller d´Honor, Lloctinent del Capítul de l´Almoïna de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma, Pasqual Martín Villalba. Aixina, CCV vol mostrar públicament l’agraïment cap a una de les personalitats que ho ha donat tot pel seu ideal més preciat, el qual no era un atre que l’ideal valencianiste.

Carliste històric, Martín Villalba va saber adoptar una postura dialogant i oberta cap a totes les entitats culturals i cíviques valencianistes, procurant sempre l’unitat del valencianisme per damunt de tot tipo d’ideologies. És precissament eixa actitut oberta la que portà que dins de la seua directiva, en la seua època de President del GAV, compartira posició en Francesc Giner Mengual, el llavors nº 2 de l’Agrupació Local del PSOE de Valéncia Ciutat. Per a en Pasqual només importava l’amor i devoció que u li poguera tindre cap al Regne de Valéncia, a la Real Senyera i a la llengua valenciana.
            
Eixa actitut ferma en defensa de Valéncia el portà també a ser objecte d’una campanya de difamacions i falses acusacions per part dels sectors catalanistes: és per tots coneguda la campanya de calúmnies que va dirigir cap a la seua persona el professor universitari  pancatalaniste Manuel Sanchis Guarner, el qual el va acusar d’un intent fallit d’atentat contra la seua persona, qüestió que este últim mai va poder provar i que quedà totalment desacreditada durant el juí, sent Sanchis Guarner condenat a pagar en costes a Villalba per tota aquella campanya de manipulacions.
            
Llunt açò de minar les ganes de lluitar de Villalba, el va fer enfortir-se dins del seu ideal valencianiste i dins de la seua convicció ferma. És aixina, en la seua etapa com a President del Grup d’Acció, durant els anys més durs de la Batalla de Valéncia, quan des de la seua posició s’escomençà una campanya en favor de l’us i l’ensenyança de la llengua valenciana en les escoles, sent u dels moments claus d’estes accions l’estampa de la seua firma, com a President del GAV, en el document d’adhesió a les Normes Ortogràfiques de la llavors Acadèmia de Cultura Valenciana, les conegudes com a Normes del Puig, el 7 de març de 1981 en el Monasteri de Santa Maria del Puig. Moltes varen ser les reunions que en aquell moment tingué en el llavors President del Consell preautonòmic, Enrique Monsonís, i en la llavors Consellera de Cultura i Educació, Ampar Cabanes, per a fer possible lo que ningú creïa possible: que les Normes del Puig foren les oficials per a la llengua valenciana, que en elles se redactara la primera versió de l’Estatut d’Autonomia, que els títuls de Lo Rat Penat i del Grup d’Acció Valencianista foren reconeguts com a oficials per a impartir classes en les escoles, que la Real Senyera s’arreplegara en l’Estatut d’Autonomia com la bandera històrica i oficial del poble valencià, lluitar pel reconeiximent com a oficial del nostre Himne Regional Valencià, aixina com lluitar per que se reconeguera com a oficial la nostra denominació històrica: Regne de Valéncia.
            Gran part d’estos objectius marcats sabem que es varen conseguir, puix és ben sabut per tots que a dia de hui la Real Senyera és l’única bandera de tots els valencians i que l’Himne Regional és l’únic himne de tots els valencians. Desgraciadament, en lo tocant a la llengua i la cultura no podem dir lo mateix per culpa de la venuda dels nostres polítics tant del PSOE com del PP cap a interessos aliens que el poble valencià no desija, puix per tots és conegut que tota esta labor va ser desfeta per l’equip de Joan Lerma i Ciprià Císcar, pero això ya és una atra història.
            
Lo cert és que, des de Círcul Cívic recordem a una de les persones que tant de bé ha fet al valencianisme i tantes ganes li posà a la seua lluita per Valéncia. Des de CCV reiterem el nostre condol als familiars d’en Pasqual, aixina com al Grup d’Acció Valencianista i al Círcul Cultural Aparisi i Guijarro, entitats amigues de la nostra.


Descanse en pau, en Pasqual. Gràcies per tot.

0 comentarios:

 
Back to top!