Searching...
domingo, 31 de enero de 2016

Ribó, el seu llaïcisme i sa por al poder dels fallers/ Ribó, su laicismo y su miedo al poder de los falleros

Hui en el Levante ve, o millor dit, venia una notícia perque ara ix, ara no ix, no sabem perqué...sobre que Joan Ribó està pensant-se anar a l'Ofrena. http://www.levante-emv.com/fallas/2016/01/31/joan-ribo-apuntarse-ofrenda/1373093.html per si acàs ara sí que ix be deixem l'enllaç, si no tenim captura de foto a on poden llegir-la.
La notícia no té més significat que: “països catalans” només en l'intimitat i contra els fallers ni mija broma ni cap. Fins bilingüisme sense oposició en un acte d'exaltació

Els vers d'Ampar Cabrera pareix que sí que estaran en el llibret de falles, primera cessió de la JCF i l'ajuntament per a que nos callem, segon cessió; “l'Ofrena no es toca, no enguany”
No fa falta ser polític ni molt gat cerval per a vore lo que fan i el joc al que juguen: crispen a on poden i solten la corda abans que els rebote en la cara. Mestres els valencianistes estem en lo de sempre -baralles per bovades- ells tenen l'estratègia ben definida i si s'ha d'entrar en la Basílica en Falles puix cap a dins que ya varen fer la mà prou el 9 d'octubre.
¿Conclusió? Els valencians hem de fer la nostra llabor sense mirar més que lo justet ad estos porritos de l'independentisme català més radical i la més important; en el Cap i Casal si els fallers volen el 9 d'octubre n'hi haurà Te Deum en 2016.
A Ribó li preguntem: ¿no és lo mateix exaltar a la nostra Generala en març, en maig o en octubre? ¿Cóm medix vosté el llaïcisme en cada ocasió?
La pilota està en la teulada dels fallers per estratègia de Fuset i Ribó i les associacions està molt clar del costat de qui estem i estarem. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Hoy en el Levante viene, o mejor dicho, venía una noticia porque ahora sale, ahora no sale, no sabemos por qué ... sobre que Juan Ribó está pensando ir a la Ofrenda. http://www.levante-emv.com/fallas/2016/01/31/joan-ribo-apuntarse-ofrenda/1373093.html por si acaso ahora sí que sale bien dejamos el enlace, si no tenemos captura de foto donde pueden leerla.

La noticia no tiene más significado que: "países catalanes" sólo en la intimidad y contra los falleros ni media broma ni ninguna. Hasta bilingüismo sin oposición en un acto de exaltación.Los versos de Amparo Cabrera parece que sí estarán en el libreto de fallas, primera cesión de la JCF y el ayuntamiento para que nos callemos, segunda cesión; "La Ofrenda no se toca, no este año"

No hace falta ser político ni muy lince para ver lo que hacen y el juego al que juegan: crispan donde pueden y sueltan la cuerda antes de que les rebote en la cara. Mientras los valencianistas estamos en lo de siempre -Peleas por tonterías- ellos tienen la estrategia bien definida y si se ha de entrar en la Basílica en Fallas pues hacia dentro que ya hicieron el daño lo suficiente el 9 de octubre.

¿Conclusión? Los valencianos tenemos que hacer nuestra labor sin mirar más que lo justo a estos títeres del independentismo catalán más radical y la más importante; en el Cap i Casal si los falleros quieren el 9 de octubre habrá Te Deum en 2016.

A Ribó le preguntamos: ¿no es lo mismo exaltar a nuestra Generala en marzo, en mayo o en octubre? ¿Cómo mide usted el laicismo en cada ocasión?


La pelota está en el tejado de los falleros por estrategia de Fuset y Ribó y las asociaciones está muy claro del lado de quién estamos y estaremos.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!