Searching...
lunes, 1 de febrero de 2016

Marzà firma la venda de 2.285 metros quadrats de parage públic a un hotel privat.//Marzà firma la venta de paraje público a un hotel privado.

Xàtiva reduïx l'entorn històric de son castell per a vendre-li una parcela de 2.285 metros quadrats al hotel privat Montsant. http://www.levante-emv.com/comarcas/2016/01/30/xativa-reduce-entorno-historico-castillo/1372607.html


Una resolució firmada pel conseller Marzà i l'alcalde de Cerdà completa el traspàs d'una finca pública als amos del Montsant, el qual passarà de ser un chicotet hotel en molt d'encant ubicat en la montanya del Castell de Xàtiva a no sabem molt be qué per l'enorme quantitat de terreny, en concret 2.285 metros quadrats de superfície que per supost li són retallats a la montanya i la naturalea.

Senyors de Compromís, ecologistes i protectors d'animals, ¿A ón estan ara sos principis?

Valencians; ¿A ón estan ara les plataformes per a salvar este parage de valor incalculable? Círcul Cívic Valencià de moment no ha pogut accedir a més informació, per això demanem als xativins que si saben d'alguna plataforma per a salvar estos 2.285 metros quadrats de zona natural i que hauria d'estar protegida nos ho facen saber.

I com les imàgens sempre parlen més que les paraules ací els deixem verdaderes joyes que no sabem si tornarem a vore una volta les màquines entren a la montanya. Sense naturalea no n'hi ha vida i això ho sabem tots.


Fotografia real des d'una habitació de l'hotel ya existent.

¿Continuàrem fruint d'estes vistes? ¿Quin serà l'impacte ecològic i animal per a la zona?

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Xàtiva reduce el entorno histórico de su castillo para venderle la parcela  de 2.285 metros cuadrados al hotel privado Monsant. http://www.levante-emv.com/comarcas/2016/01/30/xativa-reduce-entorno-historico-castillo/1372607.html


Una resolución firmada por el conseller Marzà y el alcalde Cerdà completa el traspaso de una finca pública a los dueños del Montsant, el cual pasará de ser un pequeño hotel con mucho encanto ubicado en la montaña del Castillo de Xàtiva a no sabemos muy bien qué por la enorme cantidad de terreno, en concreto 2.285 metros cuadrados de superficie que por supuesto le son recortados a la montaña y a la naturaleza.Señores de Compromís, ecologistas y protectores de los animales, ¿Dónde están ahora sus principios? Valencianos ¿Dónde están ahora las plataformas para salvar este paraje de valor incalculable? Círculo Cívico Valenciano de momento no ha podido optar a más información, por eso pedimos a los setabenses que si saben de alguna plataforma para salvar estos 2.285 metros cuadrados de zona natural y que debería estar protegida nos lo hagan saber. Y como las imágenes siempre hablan más que las palabras aquí les dejamos verdaderas joyas que no sabemos si volveremos a ver una vez entren las máquinas en la montaña. Sin naturaleza no hay vida y eso lo sabemos todos.
Fotografía real desde una habitación de hotel ya existente.¿Seguiremos disfrutando de estas vistas? ¿Cual será el impacto ecológico y animal para la zona?

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià0 comentarios:

 
Back to top!