Searching...
jueves, 28 de febrero de 2013

El "servei de normalització" de la Diputacio de Valencia catalanisa les rets socials


Este informe ha sigut presentat per Registre d´Entrada de la Diputacio de Valencia el dia 28/02/2013, firmat per Circul Civic Valencià i Junts Front a l´AVL, a on abdos entitats exigixen al sr. Rus, actual President de la Diputacio de Valencia, la supressio inmediata del “servei de traducció i normalització” dependent de la Diputacio de Valencia.


Vos adjuntem un extens reportage grafic d’imagens sobre numerosos mensagens que per mig de la marca “Valencià a la Dipu” es difonen tots els dies en Facebook i Twitter.

Pàgina en Facebook


Perfil en TwitterEn estos perfils en rets socials, dependents de la Diputacio de Valencia, governada pel PPCV i el sr. Alfonso Rus, es parla oberta i directament de “catala” i pais valencià”.

Algunes de les perles diaries de la Diputacio de Valencia:

- Celebrar els 100 anys de les normes ortografiques de la llengua catalana,

- Convidar-nos a que utilisem programes informatics en catala i catalanisar el nostre ordenador,

- Instar a recaptar fondos per a l´entitat catalanista Escola Valenciana,

- Instar a asistir a actes del Centre de Cultura Octubre de la catalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV) d’Eliseu Climent,

- Convidar a insultar “en bon catala” (no és broma, vore en relacio d’imagens),

- Educar als nostres chiquets en material audiovisual escolar en catala de l’Universitat Oberta de Catalunya (UOC),

- Sugerir tot tipo de webs de Catalunya i en catala,

- Convidar a llegir publicacions com els diaris catalans “Avui” o “Vilaweb”, etc.


El catalanisme en estes rets socials de la Diputacio de Valencia, que supostament són per a “promocionar el valencià”, es tan habitual, diari, constant i reiterat, que resulta total i humanament imposible capturar tots els mensagens d’este tipo, reproduint aci una chicoteta mostra d’eixemple. Una actitut brutal, oberta i fortament catalanisadora i adoctrinant que deixa ben clar el gran valencianisme i defensa de la cultura i la llengua valencianes que es fan des de la Diputacio de Valencia.

Imagens al respecte:Tots estos agravis a la Llengua Valenciana venen provocats pel personal del “Servei de Normalització Lingüística” de la Diputacio de Valencia, la major part d´ells contractats en l´etapa de govern autonomic del PSPV. Entre d´ells, els més destacats pels seus merits en la “defensa i promocio del valencià” són:

Marc Granell: Poeta en catala, fundador de la desapareguda revista de poesia en catala “Cairell”, membre de la Associació d´Escriptors en Llengua Catalana.

Vicent Berenguer Micó: Poeta en catala, ha participat en diverses antologies poetiques catalanes en noms tan tendenciosos com “Poesía catalana del País Valencià” o “Antología del poema en prosa en la literatura catalana contemporània”. Una de les seues obres, editada com no en Barcelona, porta per titul “T´estimo. 100 poemes d´amor”. Publica algunes de les seues obres en la catalanista Editorial Bromera.

Carles Palanca Lluesma: Ha escrit varios ensajos i cursos sobre sociollingüistica, per supost en catala.

Eduard Josep Verger Hervàs: Poeta en catala. Amic de Marc Granell i co-fundador de la revista de poesia en catala “Cairell”. Colaborador en revistes catalanistes com El Temps o Saó. Premi a la millor traduccio en catala de l´Associació d´Escriptors en Llengua Catalana en 1987.

Glòria Uchán Sanz: Traductora de catala, per a la Diputació i per a la catalanista Editorial Bromera. Elabora materials didactics i és jurat en els examens de la Junta Qualificadora de Coneixements de “Valencià” (JQCV).

… i aixina fins a 11 persones.

La questio que plantegem des de Circul Civic Valencià i Junts Front a l´AVL és la següent: 11 persones treballant en el “servei de traducció i normalització” de la Diputacio de Valencia, per a desenrollar en plena llibertat ideologica la seua llavor catalanisadora i alienant de la cultura i la identitat valencianes, i cobrant segur que generosos sous publics durant anys i anys, mentres la RACV y Lo Rat Penat, les entitats abanderades en el conreu, difusio i promocio de la cultura i la llengua valencianes, recibixen cada any exigües aportacions economiques, insuficients a l´hora de desenrollar la seua llavor i les seues normals funcions.

¿Per qué la Diputacio de Valencia, gestionada per el Partit Popular i els sucessius “valencianissims” presidents d´este organisme, manté un “servei de traducció i normalització” que catalanisa la llengua valenciana i contribuix a la cerimonia de confusio socio-cultural en la que el catalanisme porta decades sumint-mos, i no fa servir a la RACV i Lo Rat Penat, entitats dependents de dita Diputacio, per a eixos menesters?

Circul Civic Valencià i Junts Front a l´AVL exigixen al sr. Rus, actual President de la Diputacio de Valencia, la supressio inmediata de dit “servei de traducció i normalització”, impropi d´un organisme gestionat per un Partit Popular que s´erigix com a defensor de les senyes d´identitat valencianes i promotor de la Llengua Valenciana, i la delegacio inmediata de les funcions de traduccio i normalisacio del valencià en La Real Academia de Cultura Valenciana i Lo Rat Penat. Tambe exigim l´eliminacio del perfils d´este “servei” en les rets socials, per contribuir a confondre culturalment a la societat valenciana i a alterar els seus patrons identitaris.

Com a entitats civiques i culturals valencianes, no se conformem ya en paraules i pràctiques escaparatistes per part del PPCV, com la creacio de comissions inutils o la publicacio de manifests de ciencia-ficcio. La societat valenciana exigix ya FETS, no paraules. No és de rebut crear una comissio de senyes d´identitat i emetre manifests demagogics, mentres el govern valencià manté de forma oberta i manifesta dins dels organismes que gestiona, com en este cas concret les diputacions, organs que subordinen la cultura, la identitat i la llengua del valencians als dictats del nacionalisme catala. 


1 comentarios:

Er Toño dijo...

¿Reportem com spam el conte de la Diputació?Aixina a lo millor la tanquen... Yo ho vaig a fer.

 
Back to top!