Searching...
jueves, 14 de mayo de 2015

Compromís amenaça en demanar declaració de responsabilitat per al 9 d’octubre / Compromiso amenaza con pedir declaración de responsabilidad para el 9 de octubre


Compromís amenaça en demanar declaració de responsabilitat per al 9 d’octubre mentres ells no tenen gens ni miqueta d’exia responsabilitat que demanen als demésEl dia que Compromís parle clar i alguns valencians hipnotisats òbriguen els ulls voran la verdadera cara de Compromís i la seua democràcia a soles per ad ells. Vegen vostés la diferència d'este partit entre el matí i la vesprada.

Círcul Cívic Valencià no va a permetre que apareguen declaracions que amaguen atres paraules o miges veritats. La nostra associació podrà acodir a la provessó cívica del 9 d'octubre, dia gran dels valencians, perque per a res nos sentim identificats en eixos grups que pensem que Compromís s'ha tret de la mànega en l'únic propòsit de calfar l'ambient.

Al titular de “Compromís propon identificar als participants de la provessó cívica del 9 d'octubre” CCV respon que Compromís amaga que ells no li diuen processó cívica sino “diada”.
"La formació que lidera Ribó demana que la policia faça fòra del recorregut a les entitats que no firmen una declaració de responsabilitat” CCV li demana a Compromís que facen pública eixa declaració. I aixina tots podrem saber quines són realment les seues intencions.

Que Compromís duga en el seu programa electoral l'unitat de les llengües, l'aniquilació de la Real Senyera i del nostre himne ya és greu, pero que ademés ara inste a les forces policials -a les quals tant critiquen- a que no deixen entrar o que tiren de la provessó cívica a tots aquells que no firmen una declaració de responsabilitat – que repetim no han fet pública- per a poder participar en l'acte central del Dia dels Valencians. CCV seguix dient que menten perque ells volen nomenar-lo “diada” i canviar la nostra bandera per una aliena.

     


       
                                                   
Quan Compromís es queixa de que en l'actualitat la processó del 9 d'octubre esta llunt de ser cívica per culpa de grups que expressen lemes xenòfops, racistes i de menyspreu a atres pobles -segurament es referixen a la Catalunya separatista- assegurant que aixina l'Ajuntament sabria ans del dia 9 quí desfila i dispondria de les declaracions responsables firmades...CCV no va a quedar-se callat i la resposta és clara: Volen exaltar als valencianistes per a que comence la tensió ans de temps, puix espereu-vos a estar en la Generalitat i l'Ajuntament. Igual de tant de cantar victòria abans de guanyar vos passa com el conte de la lletera.

Ademés quí és Compromís -partit que recolza totes les manifestacions en favor dels “països catalans”- que de matí acodixen a la processó en la Real Senyera i de vesprada fan els seus propis actes a on canvien la nostra bandera per l'aragonesa i la estrelada independentista catalana, per a demanar que lleven de la processó a ningú.

Quan es demaneu una declaració de responsabilitat a vosatros mateixos i als vostres amiguets que de verprada exalteu banderes alienes, inciteu a la violència, etc. per menysprear a la terra, poble, gent a on viviu llavors, tan sols llavors, sereu dignes de demanar eixa declaració de responsabilitat per a la Processó Cívica del 9 d’octubre, Dia gran dels valencians. 


Compromís, ¿Pareules o fets? 
Círcul Cívic Valencià aporta fets: 

9 d'octubre, diada nacional del País Valencià
“Considerem que el marc nacional que ens empara inclou tots els territoris de parla catalana,  i és per això que malgrat que l’estat francés i l’espanyol ens vulguin dividits, lliutarem per la reunificació de la nostra nació”


       
                                                                
                         Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


Compromiso amenza con pedir declaración de responsabilidad para el 9 de octubre mientras ellos no tienen ni una pizca de la responsabilidad que piden a los demás El día que Compromiso hable claro y algunos valencianos hipnotizados abran los ojos verán la verdadera cara de Compromiso y su democracia solo para ellos.


Círculo Cívico Valenciano no va a permitir que aparezcan declaraciones que esconden otras palabras o medias verdades. Nuestra asociación podrá acudir a la procesión cívica del 9 de octubre, día grande de los valencianos, porque para nada nos sentimos identificados con esos grupos que pensamos que Compromiso se ha sacado de la manga con el único propósito de calentar el ambiente.                 

                                                                                                                   
Al titular de "Compromiso propone identificar a los participantes de la procesión cívica del 9 de octubre" CCV responde que Compromiso esconde que ellos no la llaman procesión cívica sino "diada".
"La formación que lidera Ribó pide que la policía que eche del recorrido a las entidades que no firmen una declaración de responsabilidad" CCV le pide a Compromiso que hagan publica esa declaración. Y así todos podremos saber cuáles son realmente sus intenciones.

Que Compromiso lleve en su programa electoral la unidad de las lenguas, la aniquilación de la Real Señera y de nuestro himno ya es grave, pero que además ahora inste a las fuerzas policiales -a las que tanto critica- a que no dejen entrar o que echen de la procesión cívica a todos aquellos que no firmen una declaración de responsabilidad - que repetimos no han hecho pública- para poder participar en el acto central del Día de los Valencianos. CCV sigue diciendo que mienten porque ellos quieren llamarlo y lo llaman "diada" y cambiar nuestra bandera por una ajena.

Cuando Compromiso se queja de que en la actualidad la procesión del 9 de octubre está lejos de ser cívica por culpa de grupos que expresan lemas xenófobos, racistas y de menosprecio a otros pueblos -seguramente se refieren a la Cataluña separatista- asegurando que así el Ayuntamiento sabría antes del día 9 quién desfila y dispondría de las declaraciones responsables firmadas ... CCV no va a quedarse callado y la respuesta es clara: Quieren exaltar a los valencianistas para que comience la tensión antes de tiempo, pues esperen a estar en la Generalitat y el Ayuntamiento. Igual de tanto cantar victoria antes de ganar os pasa como el cuento de la lechera.

Además quién es Compromiso -partido que apoya todas las manifestaciones en favor de los "países catalanes" - que de mañana acuden a la procesión con la Real Señera y de tarde hacen sus propios actos en donde cambian nuestra bandera por la aragonesa y la estelada independentista catalana, para pedir que quiten de la procesión a nadie.

Cuando os pidáis declaración de responsabilidad a vosotros mismos y al resto de amiguitos vuestros que por las tardes exaltan banderas ajenas, incitan a la violencia, etc  por menospreciar a la tierra, pueblo y gentes en donde vivís entonces, solo quizás entonces, seréis dignos de pedir esa declaración de responsabilidad para la procesión cívica del 9 de octubre, Día grande de los valencianos.Compromiso, ¿Palabras o hechos?
Círculo Cívico Valenciano aporta echos:

9 d'octubre, Diada nacional del País Valencià
“Consideramos que el marco nacional que nos ampara incluye todos los territorios de habla catalana,  i es por eso que aunque el estado francés i el español nos quieran divididos, lucharemos por la reunificación de nuestra nación”  

                   

                                  
                                     

                                             
                               

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!