Searching...
domingo, 13 de diciembre de 2015

Ribó en la celebració de les falses normes de Castelló/ Ribó en la celebración de las falsas normas de Castellón

Segons “La Veu del País Valencià” : “participació de quasi un miler de persones “ lo qual nos alegra moltíssim perque si ells diuen que n'eren quasi mil, és que n'eren 600 màxim.

Pero no n'hi ha que llevar-li importància ni deixar de prestar-los atenció, tots els anys hauríem d'estar ahí enfront d'ells, pero nos oblidem de Castelló sempre i és un perill oblidar a on està el foc més perillós del moviment radical imperialiste dels mateixos valencians que ya no volen seguir sent valencians.

Les Bases de Castelló com ya publicàrem (http://www.circulocivico.org/2015/05/la-falsetat-de-les-normes-del-32-de.html) ahir foren provisionals, per este motiu i cap atre el Pare Fullana les firmà (vore foto a on se pot llegir perfectament bases provisionals) aixina que de normes res de res. Una atra mentira naixcuda per a l'unificació de les llengües quan als valencians ningú nos ha preguntat si volem escriure i parlar segons les Normes del Institut d'estudis catalans, d'a on eixiren estes bases per a enganyar a tots els valencians i assentar les bases de la traïció.Les fotos parlen per elles mateixa i per a que esteu ben informats en la pancarta del principi anaven:

Noms i càrrecs baix  tal i com se presenten ells, sense traduir del català
  -Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià.
  - Josep Barberà, cap de llista d’ARA País Valencià al Congrés (en representació d’ERPV)
  - Dolors Igual, en representació de Castelló en Moviment.
  - Manel Nieto, secretari general de CCOO-PV comarques nord.
  - Marta Sorlí, cap de llista de Compromís-Podem al Congrés per Castelló (en representació de Compromís i Joves PV)
  - Antonio Baños, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya (en representació de l’Esquerra Independentista de la Plana, Endavant i el SEPC)
  - Òscar Adamuz, en representació d’Enllaçats per la Llengua.
  - Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.
  - Vicent Maurí, portaveu de la Intersindical Valenciana (en representació de STEPV-Iv)
  - Pep-Lluís Grau, cap de llista del PSPV-PSOE al Senat per Castelló.
  - Sebastián Bretones, cap de llista d’Unitat Popular al Congrés per Castelló (en representació d’EUPV)

  I dos polítics dels més extremistes que este periòdic ha obviat, no sabem perqué:
  -Enric Nomdedéu i Biosca, segon alcalde i portaveu de l'ajuntament de Castelló (gràcies als pactes)
  -Joan Ribó i Canut, naixcut en Manresa, membre de Compromís i actual alcalde de Valéncia des del 13 de juny de 2015.

Des de Círcul Cívic Valencià no nos cansarem de ser repetitius i informar als valencians dels perills que té Castelló, sèu i base del pancatalanisme en el Regne de Valéncia.

I no podem acabar sense preguntar-li a Mònica Oltra si encara pot negar que els seus polítics i el seu partit són anexionistes catalans, perque si ho nega en totes les imàgens que hem tret des de maig, la cosa seria de juí de guàrdia.

Valéncia, Alacant i Castelló;  no podem deixar que nos imponguen unes bases tretes de l'institut d'estudis catalans que nos vengueren com provisionals con unes normes a complir i seguir. ¡No podem i no devem permetre-ho! 

I no podem permetre que nos retallen d'Espanya sense donar-nos el tant de moda dret a decidir que repetidament se nos nega als valencians. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Según "La Voz del País Valenciano": "participación de casi un millar de personas" lo cual nos alegra muchísimo porque si ellos dicen que eran casi mil, es que eran 600 máximo.

Pero no hay que quitarle importancia ni dejar de prestarles atención, todos los años deberíamos estar ahí frente a ellos, pero nos olvidamos de Castellón siempre y es un peligro olvidar donde está el foco más peligroso del movimiento radical imperialista de los mismos valencianos que ya no quieren seguir siendo valencianos.

Las Bases de Castellón como ya publicamos (http://www.circulocivico.org/2015/05/la-falsetat-de-les-normes-del-32-de.html) ayer fueron provisionales, por este motivo y ningún otro el Padre Fullana las firmó (ver foto donde se puede leer perfectamente bases provisionales) así que de normas nada de nada. Otra mentira nacida para la unificación de las lenguas cuando a los valencianos nadie nos ha preguntado si queremos escribir y hablar según las Normas del Instituto de estudios catalanes, de donde salieron estas bases para engañar a todos los valencianos y asentar las bases de la traición.

Las fotos hablan por sí mismas y para que esté bien informados en la pancarta del principio iban:-Toni Gisbert, secretario de Acción Cultural del País Valencià.
- Josep Barberà, cabeza de lista de ARA Comunidad Valenciana en el Congreso (en representación de ERPV)
- Dolores Igual, en representación de Castellón en Movimiento.
- Manuel Nieto, secretario general de CCOO-PV comarcas norte.
- Marta Sorlí, cabeza de lista de Compromís-Podemos en el Congreso por Castellón (en representación de Compromiso y Jóvenes PV)
- Antonio Baños, diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña (en representación de la Izquierda Independentista de la Plana, Adelante y el SEPC)
- Oscar Adamuz, en representación de Enlazados por la Lengua.
- Vicent Moreno, presidente de Escola Valenciana.
- Vicent Maurí, portavoz de la Intersindical Valenciana (en representación de STEPV-Iv)
- Pep Lluís Grau, cabeza de lista del PSPV-PSOE en el Senado por Castellón.
- Sebastián Bretones, cabeza de lista de Unidad Popular en el Congreso por Castellón (en representación de EUPV)
Y dos políticos de los más extremistas que este periódico ha obviado, no sabemos por qué:
-Enric Nomdedéu y Biosca, segundo alcalde y portavoz del ayuntamiento de Castellón (gracias a los pactos)
-Joan Ribó y Canut, nacido en Manresa, miembro de Compromiso y actual alcalde de Valencia desde el 13 de junio de 2015.

Desde Círculo Cívico Valenciano no nos cansaremos de ser repetitivos e informar a los valencianos de los peligros que tiene Castellón, sede y base del pancatalanismo en el Reino de Valencia.

Y no podemos terminar sin preguntarle a Mónica Oltra si todavía puede negar que sus políticos y su partido son anexionistas catalanes, porque si lo niega con todas las imágenes que hemos sacado desde mayo, la suyo sería de juzgado de guardia.

Valencia, Alicante y Castellón; no podemos dejar que nos impongan unas bases sacadas del instituto de estudios catalanes que nos vendieron como provisionales como unas normas a cumplir y seguir. ¡No podemos y no debemos permitirlo!

Y no podemos permitir que nos recorten de España sin darnos el tan de moda derecho a decidir que repetidamente se nos niega a los valencianos.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!