Searching...
miércoles, 17 de febrero de 2016

Nostre che vingué en els àraps. / Nuestro che vino con los àrabes“Che”, senyalen els filòlecs, és una expressió molt més antiga i remota, una onomatopeya que fon esgrimida per àraps, judeus sefardites i els mateixos habitants de Valéncia.
Valéncia, ubicada en la costa mediterrànea, se la coneix com la terra dels “che”. En sos carrers és comú vore locals que porten per nom o part del seu el dígraf “che”, institucions com el Valéncia CF, conegut en tot lo món com l'equip che, fins i tot el club conta en un canal televisiu “che” i una revista “che, che, che”.
Valéncia era la capital de la república durant la guerra civil i molts valencians hagueren d'anar-se'n, comenta la filòloga i historiadora Inés Celaya. De fet en Argentina les comunitats de valencians i sos descendents celebres les Falles i atres festes i costums valencianes.
Ernets Hemingway en la seua novela “Per quí doblen les campanes”, sobre la guerra civil espanyola, un dels personages descriu la bulliciosa ciutat: “No entenia lo que parlaven. Tot lo que feyen era cridar “che” els uns als atres”.
L'orige del “che” es complica quan es trepa pel seu arbre genealògic. Abans del Regne de Valéncia estigué Al-Andalús. I es que en els sigles d'ocupació àrap era comú l'expressió “shuf” que significa “¡mira!”. En la Valéncia de l'época, un actiu port del Mediterràneu, el shuf era utilisat per àraps i judeus sefardita que, cinc sigles més tart de ser expulsats d'Espanya, encara conserven l'expressió.
L'estudi recolza l'orige valencià. En les seues investigacions trobà un punt de conexió entre el che mediterràneu i el argentí: el truc, popular joc de cartes en Argentina i Uruguai que també es juga en Valéncia i Balears. Ací se'l coneix com el truc i és pràcticament desconegut en el restant d'Espanya.
Pero l'artícul conté un greu erro i/o contradicció: “El vocable s'utilisa des de fa sigles, tant en català “xe” com en son versió castiça “che”, per a emfatisar enfadament o simplement com onomatopeya sense significat: “che, que fas”, “che, bon dia”, “che, quina mal sòrt”..."
El dígraf che no és ni pot ser per tant, ni català ni castellà, puix com molt be reconeix l'estudi de l'onomatopeya este aplegà en els àraps i no es repetix en cap atre lloc d'Espanya, per lo tant és valenciana exclusivament, puix el che estigué ací molt abans de pertànyer a la Corona d'Aragó. Per lo tant una prova més de la falsa repoblació catalana i la seua mania persecutòria contra nostre dígraf che.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià"Che", señalan los filólogos, es una expresión mucho más antigua y remota, una muletilla que ha sido esgrimida por árabes, judíos sefardíes y los habitantes de Valencia, en España.
Valencia, ubicada en la costa mediterránea, se le conoce como la tierra de los "che". En sus calles es común ver locales que se llaman "che" o instituciones como el club de fútbol Valencia, conocido como el equipo "che". El club cuenta con un canal de televisión "che" y hasta una revista, "che, che, che"".
Valencia era la capital de la república y muchos valencianos tuvieron que marcharse", comenta a BBC Mundo la filóloga e historiadora Inés Celaya. De echo en Argentina las comunidades de valencianos y sus descendientes celebran las Fallas y otras fiestas y costumbres valencianas.
Ernest Hemingway en su novela "Por quién doblan las campanas", sobre la guerra civil española, uno de sus personajes describe la bulliciosa ciudad: “No entendía lo que hablaban. Todo lo que hacían era gritarse "che" los unos a los otros".
El origen del "che" se complica cuando se trepa por su árbol genealógico. Antes del Reino de Valencia estuvo el Al-Andalus. Y es que en los siglos de ocupación árabe era común la expresión shuf, que significa "¡mira!". En la Valencia de la época, un activo puerto del Mediterráneo, el shuf era utilizado por árabes y judíos sefardíes que, cinco siglos después de su expulsión de España, aún conservan la expresión.
El estudioso respaldaba el origen valenciano. En sus investigaciones encontró un punto de conexión entre el "che" mediterráneo y el rioplatense: el truco, un popular juego de cartas en Argentina y Uruguay que también se práctica en la comunidad valenciana y las islas baleares. Allí se le conoce como truc (truco) y es prácticamente desconocido en el resto de España.
Pero el artículo contiene un grave error y/o contradicción “El vocablo se utiliza desde hace varios siglos, tanto en su versión catalana, xe, como en su versión castiza, "che", para enfatizar algo, expresar enfado o simplemente como muletilla sin significado: "¿che, que fas?" (¿"che", qué haces?), "che, bon dia" (che buenos días) o "che, qué mala suerte", entre otros ejemplos”
La palabra che ni es catalana ni castiza, pues como bien se reconoce en el estudio del vocablo este llegó con los árabes, y no se repite en ningún otro lugar de España, por lo tanto es valenciana exclusivamente, y estaba aquí mucho antes de pertenecer a la Corona de Aragón, por la tanto una prueba más de la falsa repoblación catalana y su manía persecutoria contra nuestro dígrafo “ch”  

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!