Searching...
martes, 16 de febrero de 2016

¿Vos atreveu a cridar-nos secessionistes a nosatros? / ¿Os atrevéis a llamarnos secesionistas a nosotros?

Estos senyors s'atrevixen a cridar-nos secessionistes quan son ells els que implanten el catalanisme en la Comunitat Valenciana, a base de totalitarismes, diners de tots els espanyols i a fins tots ells als "països catalans".

¿Si som secesionistes això vol dir que vostés defenen alguna cosa que ya existia ans?, per tant... ¿Poden explicar l'aclariment que se realisa a continuació i a on tots les dades poden ser contrastades?

1932; es signen unes bases per a l'unificació de les llengües catalana i valenciana, bases fetes a image i semblança de les de l'institut d'estudis catalans, bases mai reconegudes pels llingüistes valencians com el Pare Fullana, autor de les normes ortogràfiques i gramaticals valencianes per les quals encara hui es regim els valencians, per supost que en evolucions les quals es poden vore en els diccionaris de la RACV. Bases que quedaren per a començar l'engany i l'adoctrinament i que tant de mal han fet al poble valencià en quant a llengua.

1979;  la RACV creà les normes ortogràfiques per a la llengua valenciana en total consens.

1980; Jordi Pujol guanyava les eleccions i entre el postre i el café, el futur de Catalunya anava a canviar i a repercutir en tota Espanya, per desgracia en Valéncia més encara i de forma negativa. El tracte, al menys el que se sap fon, “Suàrez torna a Tarradelles a casa de l'exili, el rei reconeix la Generalitat i Catalunya accepta al rei” ¿Simple? NO, perque quantes coses roïns amagava per al poble valencià. I quin poder se li donava a una Comunitat governada per gent de dretes en caraceta de progressistes d'esquerres. La dreta burguesa catalana s'havia fet en el poder i tenia una fulla de ruta que encara hui seguixen.    

1981; es presentaren en el Monasteri de El Puig, d'ahí el nom. Estes normes s'estudiaren en l'escola durant dos anys.

1983; Ciscar baix el govern de Joan Lerma (PSOE) en la C.V., derogaven els títuls de la RACV i Lo Rat Penat i nos imponien el català en les escoles. Despedint a tots el mestres valencianistes que no anaren a favor del catalanisme.  

1990; l'Audiència de Barcelona sobreseïx el cas, cosa que facilità 3 anys més tart el pacte Pujol-González. “Carlos Jiménez Villarejo denuncià que els fiscals nomenats pel PSOE prohibiren investigar en els 80 i principis dels 90 a Jordi Pujol” http://www.abc.es/espana/20140905/abci-relacion-pujol-gonzalez-201409051317.html

1993; Felipe González (PSOE) pacta en Pujol (CIU)per  a ser president d'Espanya. Quan Pujol estava sent investigat pel cas de “la banca catalana” des de l'any 1984.    

1996; Aznar guanyà les eleccions pero no en majoria absoluta i el que fora soci del PSOE passà a ser-ho del PP, com no Jordi Pujol i les seues peticions per a Catalunya, que si en el PSOE ya eren escandaloses en el PP foren desastroses per a Valéncia, puix Zaplana llavors president de la Generalitat Valenciana, acachà el cap davant dels dos citats i es fea realitat el pacte de la venda del poble valencià a l'imperialisme català. Este pacte fon pensat per a introduir discretament el catalanisme en la nostra terra, encara que la cosa ya venia de molt  de temps arrere.   https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_del_Majestic Del malaït pacte naixia la AVL, cavall de Troya en el nostre Regne i no perque ho digam nosatros, el mateix Pujol ho confessà als mijos en 2004. http://elpais.com/diario/2004/11/10/cvalenciana/1100117884_850215.html    

Des de la creació de la AVL i al ser inclosa en l'estatut d'autonomia valencià ya mai hem pogut fer front de manera justa i equilibrada al pancatalanisme en el Regne de Valéncia. A pesar de tots els impediments, de l'incursió catalana en les universitats, escoles, i pràcticament tot el món cultural ahí hem continuat lluitant per l'identitat, llengua, cultura, costums...i arrels dels valencians.  
  
Conseller  Marzá: el valencianisme no està acostant-se a res i molt manco a vosatros, defensors de desfer tot lo valencià en pro dels “països catalans” i ací no hi haurà pau llingüística perque simplement no nos deixeu viure en valencià. ¿Cóm podeu tindre la poca vergonya de dir-nos secessionistes quan nosatros ya teníem idioma i gramàtica quan aplegaren els pactes per a catalanisar-nos?  Si hem de triar les torres de les pedres que nomenes en El Levante ya et diem que nos quedem en una torre per a enfrontar-nos a tu i a qualsevol que intente doblegar als valencians. No podreu en un poble que té les arrels, l'història i la veritat del seu costat.    

S'ompli la boca defenent els llibres gratuïts de text del programa “XarxaLlibres”, pero se li oblida dir que el seu govern ha destinat tres millons d'euros a este programa, aixina nosatros també tindríem èxit en la distribució de llibres i es que els pactes polítics d'estes décades en favor de l'anexió del Regne de Valéncia als “països catalans” han donat tal barbaritat de millons a l'infraestructura pancatalanista en la nostra terra que seria impossible sumar totes les quantitats.  


Senyors del tripartit el valencianisme no s'acostà, no s'acosta ni s'acostarà al servilisme professat per massa valencians als “països catalans” i cada traïdor que ixca serà desemmaixquerat pel valencianisme cultural, el valencianisme dels valencians, l'únic que defén lo nostre sense ingerències alienes ni de Madrit ni de Barcelona.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

Estos señores se atreven a llamarnos secesionistas cuando son ellos los que implantan el catalanismo en la Comunidad Valenciana, a base de totalitarismos, dinero de todos los españoles y a fines todos ellos a los "paises catalanes".

¿Si somos secesionistas eso quiere decir que ustedes defienden algo que ya existía antes?, por tanto... ¿Pueden explicar el desglose que se realiza a continuación y donde todos los datos pueden ser contrastados?

1932; se firman unas bases para la unificación de las lenguas catalana y valenciana, bases hechas a imagen y semejanza de las del instituto de estudios catalanes, bases nunca reconocidas por los lingüistas valencianos como el Pare Fullana, autor de las normas ortográficas y gramaticales valencianas por las que aún hoy se régimen los valencianos, por supuesto que con evoluciones las cuales se pueden ver en los diccionarios de la RACV. Bases donde comenzó el engaño y el adoctrinamiento que tanto daño han hecho al pueblo valenciano en cuanto a lengua.

1979; la RACV creó las normas ortográficas para la lengua valenciana en total consenso.

1980; Jordi Pujol ganaba las elecciones y entre el postre y el café, el futuro de Cataluña iba a cambiar y a repercutir en toda España, por desgracia en Valencia más todavía y de forma negativa. El trato, al menos lo que se sabe: "Suárez vuelve a Tarradellas en casa del exilio, el rey reconoce la Generalitat y Cataluña acepta al rey" ¿Simple? NO, porque cuantas cosas malas ocultaba para el pueblo valenciano. Y qué poder se le daba a una Comunidad gobernada por gente de derechas en careta de progresistas de izquierdas. La derecha burguesa catalana se había hecho con el poder y tenía una hoja de ruta que aún hoy siguen.

1981; se presentaron en el Monasterio de El Puig, de ahí el nombre. Estas normas se estudiaron en la escuela durante dos años.

1983; Ciscar bajo el gobierno de Joan Lerma (PSOE) en la C.V., derogaban los títulos de la RACV y Lo Rat Penat imponiendo el catalán en las escuelas. Despidiendo a todos los maestros valencianistas que no fueron a favor del catalanismo.

1990; la Audiencia de Barcelona sobresee el caso, lo que facilitó 3 años más tarde el pacto Pujol-González. "Carlos Jiménez Villarejo denunció que los fiscales nombrados por el PSOE prohibieron investigar en los 80 y principios de los 90 a Jordi Pujol" http://www.abc.es/espana/20140905/abci-relacion-pujol-gonzalez-201409051317.html

1993; Felipe González (PSOE) pacta en Pujol (CIU) para ser presidente de España. Cuando Pujol estaba siendo investigado por el caso de "la banca catalana" desde el año 1984.

1996; Aznar ganó las elecciones pero no con mayoría absoluta y el que fuera socio del PSOE pasó a serlo del PP, Jordi Pujol y sus peticiones para Cataluña, que si en el PSOE ya eran escandalosas en el PP fueron desastrosas para Valencia, pues Zaplana entonces presidente de la Generalitat, agachó la cabeza ante los dos citados y se hacía realidad el pacto de la venta del pueblo valenciano al imperialismo catalán. Este pacto fue pensado para introducir discretamente el catalanismo en nuestra tierra, aunque la cosa ya venía de mucho tiempo atrás. https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_del_Majestic Del maldito pacto nacía la AVL, caballo de Troya en nuestro Reino y no porque lo digamos nosotros, el mismo Pujol lo confesó a los medios en 2004. http://elpais.com/diario/2004/11/10/cvalenciana/1100117884_850215.html

Desde la creación de la AVL y al ser incluida en el estatuto de autonomía valenciano ya nunca hemos podido hacer frente de manera justa y equilibrada al pancatalanismo en el Reino de Valencia. A pesar de todos los impedimentos, de la incursión catalana en las universidades, escuelas, y prácticamente todo el mundo cultural ahí hemos seguido luchando por la identidad, lengua, cultura, costumbres... y raíces de los valencianos.

Conseller Marzá: el valencianismo no está acercándose a nada y mucho menos a vosotros, defensores del deshacer lo valenciano en pro de los "países catalanes" y aquí no habrá paz lingüística porque simplemente no se nos deja vivir en valenciano. ¿Cómo pueden tener la poca vergüenza de llamarnos secesionistas cuando nosotros ya teníamos idioma y gramática cuando llegaron los pactos para catalanizarnos? Si tenemos que elegir las torres de las piedras que dices en tus declaraciones ya te decimos que nos quedamos en una torre para enfrentarnos a ti y a cualquiera que intente doblegar a los valencianos. No podrán con un pueblo que tiene sus raíces, la historia y la verdad de su lado.

Se llena la boca defendiendo los libros gratuitos de texto del programa "XarxaLlibres", pero se le olvida decir que su gobierno ha destinado tres millones de euros a este programa, y es que los pactos políticos de estas décadas a favor de la anexión del Reino de Valencia a los "países catalanes" han dado tal barbaridad de millones a la infraestructura pancatalanista en nuestra tierra que sería imposible sumar todas las cantidades.


Señores del tripartito el valencianismo no se acercó, no se acerca ni se acercará al servilismo profesado por demasiados valencianos a los "países catalanes" y cada traidor que salga será desenmascarado por el valencianismo cultural, el valencianismo de los valencianos, el único que defiende lo nuestro sin injerencias ajenas ni de Madrid ni de Barcelona.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!