Searching...
sábado, 11 de junio de 2016

Compromís nos fa bovos, o ho intenta, encara que sense èxit./ Compromís nos hace tontos, o lo intenta, aunque sin èxito.

Açò és de traca senyors, primer prohibixen clarament per mig d'amenaces velades per mig de les subvencions a les bandes de música si toquen l'himne d'Espanya.

I només passat un dia, rectifiquen d'una manera casi burlesca, http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201606/11/ayuntamiento-paraliza-orden-tocar-20160611003404-v.html alegant un erro en l'enviament del correu electrònic a les bandes de música, que ara i segons la regidora de Pedanies, Consol Castillo, assegura ademés: “no he donat cap instrucció política al respecte i investigaré l'orige de la circular”. 

Si, tal i com pensem, nos estan mentint i només rectifiquen perque venen les eleccions, ya és per a que dimitixca esta regidora, i si no sap lo que ix del seu departament, ha de dimitir per incompetent. 

Perque el cas és que el correu eixí del Servici de Pedanies i aplegà a la coordinadora de bandes, que la distribuí als associats per a que ho tingueren en conte en les festes patronals de les Pedanies.

Lo dit, nos volen fer badocs i ya no saben ni com. Treballen i deixen de fer calamitats i desfetes que no aporten res a la Comunitat Valenciana en forma de llocs de treball, i millorar la vida dels valencians en general. 

¡Prohibit prohibir!


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià
Esto es de traca señores, primero prohíben claramente por medio de amenazas veladas utilizando las subvenciones a las bandas de música si tocan el himno de España.
http://www.lasprovincias.es/politica/201606/10/tripartito-orden-bandas-toquen-20160610001529.html

Y sólo un día después, rectifican de forma casi burlesca, http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201606/11/ayuntamiento-paraliza-orden-tocar-20160611003404-v.html   alegando un error en el envío del correo electrónico a las bandas de música, que ahora y según la concejal de Pedanías, Consol Castillo, asegura además: "no he dado ninguna instrucción política al respecto y investigaré el origen de la circular".

Si, tal y como pensamos, nos están mintiendo y sólo rectifican porque vienen las elecciones, ya es para que dimita esta concejala, y sí no sabe lo que sale de su departamento, debe dimitir por incompetente.

Porque el caso es que el correo salió del Servicio de Pedanías y llegó a la coordinadora de bandas, que la distribuyó a los asociados para que lo tuvieran en cuenta en las fiestas patronales de las Pedanías.

Lo dicho, nos quieren hacer bobos y ya no saben ni cómo. Trabajen y dejen de hacer calamidades y tonterías que no aportan nada a la Comunidad Valenciana en forma de puestos de trabajo, y mejorar la vida de los valencianos en general. 

¡Prohibido prohibir! 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

                                                            

0 comentarios:

 
Back to top!