Searching...
martes, 7 de junio de 2016

Ni Ferrer ni Roda, la pau cada dia més llunt. / Ni Ferrer ni Roda, la paz cada día más lejos.


El “grupo plaza” se permet opinar sobre una llengua que no utilisa i sobre una pau que no li afecta i que és fals que estiga ahí. Este diari digital afirma: “Despuix de la firma de la pau sobre el debat llingüístic per part de la AVL i la RACV, (se li oblida que la RACV no ha firmat ni per majoria simple, només l'abús de poder del Decà castellà ha fet d'açò notícia. Be, del seu abús al votar, de lo que li hauran pagat per traïcionar a tots els valencians representats per la RACV, sobre tot per la seua Secció de la Llengua, secció que hauria de ser l'única en competència per a poder parlar precisament de llengua i a la que este personage an deixat de costat com si no foren res dins de la RACV), la normalisació del valencià (el català de la AVL) haurà d'avançar per un camí encara emboscat, a on l'enemic és el recel.
¡Senyors del grup “plaza”,. ¿quí és per a vostés l'enemic?!

Segons el diari nomenat:
-” En el document conjunt declaren que l'interés comú per la llengua valenciana no deu alimentar un conflicte identitari; al contrari, hauria de servir de taula de cooperació per a proyectes històrics, filològics o culturals de màxim interés per a la Comunitat”
1- La AVL no fa llengua valenciana, ya que es rig per les normes catalanes del IEC
2- ¿Cooperació en quí vol vore-nos agenollats i rendits a una llengua aliena?

-”¿La divisió devindrà en secessió dins de la RACV? És d'esperar que no. No obstant, més allà de l'acceptació de la realitat llingüística i de l'orgull ferit (si és que n'hi haguera), la RACV dona un pas decisiu cap al consens llingüístic que només pot portar beneficis per a totes les parts interessades!
1- La divisió acabarà en desobediència, que per ad això tenim als panques, eixos als que tan be els funciona el dret a decidir que a nosatros nos és negat una i atra volta.
2- ¿Realitat llingüística i orgull ferit? ¿Vostés a on viuen? Esta frase és per demanar disculpes públicament a tots els valencians. I per educació no la califiquem més.
3- Este fals consens només beneficia a la AVL, a l'actual govern catalaniste, i als interessos dels “països catalans” que jamai acceptarem.

-”...parlem dels quatre pactes que algun dia firmaran dites institucions llingüístiques i culturals pròpies”
Ara els les posem, pero la pregunta és inevitable: ¿Cóm saben quins pactes se firmaran? Insultants sent educats per la nostra part, ací els deixem les perles de suposts pactes:
  • No parlar del “ser” valencià.
  • Desentortar les vies de la normalisació; junta calificadora i requisits llingüístics.
  • Revitalisar l'ecosistema cultural en valencià.
  • Apostar per l'internacionalisació junt a atres institucions.

CCV no vol estendre's més en este insultat artícul, pero si recomanem entren a llegir-li i nos facen aplegar les seues opinions. ¡La pau no està, ni se l'espera! 
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

El "grupo plaza" se permite opinar sobre una lengua que no usa servicios y sobre una paz que no le afecta y que es falso que esté ahí. Este diario digital afirma: "Después de la firma de la paz sobre el debate lingüístico por parte de la AVL y la RACV, (se le olvida que la RACV no ha firmado ni por mayoría simple, sólo el abuso de poder del Decano castellano ha hecho de esto noticia. Be, de su abuso al votar, y por hacerse el egipcio para traicionar a todos los valencianos representados por la RACV, sobre todo por su Sección de la Lengua, sección que debería ser la única con competencia para poder hablar precisamente de lengua y a la que este personaje han dejado de lado como si no fueran nada dentro de la RACV), la normalización del valenciano (el catalán de la AVL) deberá avanzar por un camino aún emboscado, donde el enemigo es el recelo.
¡Señores del grupo "plaza" ,. ¿Quién es para ustedes el enemigo ?!

Según el diario nombrado:

- "En el documento conjunto declaran que el interés común por la lengua valenciana no debe alimentar un conflicto identitario; al contrario, debería servir de mesa de cooperación para proyectos históricos, filológicos o culturales de máximo interés para la Comunidad "

1- La AVL no hace lengua valenciana, ya que se rige por las normas catalanas del IEC
2- ¿Cooperación con quién quiere vernos arrodillados y rendidos a una lengua ajena?

- "¿La división acabará en secesión dentro de la RACV? Es de esperar que no. Sin embargo, más allá de la aceptación de la realidad lingüística y del orgullo herido (si es que las hubiera), la RACV da un paso decisivo hacia el consenso lingüístico que sólo puede traer beneficios para todas las partes interesadas"

1- La división terminará en desobediencia, que para eso tenemos a los pancas, esos a los que tan bien les funciona el derecho a decidir que a nosotros nos es negado una y otra vez.
2- ¿Realidad lingüística y orgullo herido? ¿Ustedes donde viven? Esta frase es para pedir disculpas públicamente a todos los valencianos. Y por educación no la calificamos más.
3- Este falso consenso sólo beneficia a la AVL, al actual gobierno catalanista, y los intereses de los "países catalanes" que nunca aceptaremos.

- "... Hablamos de los cuatro pactos que algún día firmarán dichas instituciones lingüísticas y culturales propias"

Ahora se las ponemos, pero la pregunta es inevitable: ¿Cómo saben qué pactos se firmarán? Insultantes, siendo educados por nuestra parte, aquí les dejamos las perlas de supuestos pactos:

  • No hablar del "ser" valenciano.
  • -Enderezar las vías de la normalización; junta calificadora y requisitos lingüísticos.
  • -Revitalizar el ecosistema cultural en valenciano.
  • -Apostar por el internacionalización junto a otras instituciones.


CCV no quiere extenderse más en este insultado artículo, pero si recomendamos entran a leerle y nos hagan llegar sus opiniones. ¡La paz no está, ni se le espera!


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!