Searching...
miércoles, 27 de abril de 2016

Fuset: ¿No és violència de gènero discriminar a les dònes per ballar juntes?/ Fuset: ¿No es violencia de género discriminar a mujeres por bailar juntas?Este personage no es cansa en la seua mania persecutòria cap a Lo Rat Penat i per extensió a tot lo valencià. Puix, mire vosté, senyor Fuset i companyia, li agradarà més o manco lo que va a llegir pero s'haurà de tragar la llibertat d'expressió, el dret a decidir i la defensa de la cultura i tradicions valencianes per la nostra part.

¿Cóm es pot ser tan hipòcrita de prohibir la participació d'escoles quan només acodix esta? ¿Cóm explica la preparació del terreny per a que no entren escoles noves? ¿No tenen el mateix dret elles que els homosexuals? ¿No és violència de gènero discriminar a les dònes per ballar juntes?

Són vostés més falsos que un billet de cinc duros, i lo pijor, són dictadors, intolerants, provocadors, masclistes, tenen en les seues files a les feministes més fraudulentes de l'història més negra d'este país.

Per una part viuen en grandea el dia de l'orgull gai, pero ara prohibixen ballar a parelles del mateix sexe. Permeten pujar al balcó a les tres representants de la llibertat, igualtat i fraternitat el dia de reixos vestides de qualsevol manera, pero ara prohibixen ballar a una escola per ser dònes. Defengueren a les feministes ultres quan atacaren als hòmens en falles: “hombre muerto abono para mi huerto”, pero les de Lo Rat Penat no poden ballar-li a la Verge dels Desamparats, de la qual, per cert, vostés reneguen.

No tenen la mateixa vara de medir per a tot, ni de llunt, saben molt be jugar a provocar a un poble que només vol viure en pau, eixe poble que més pronte que tart s'alçarà i al qual quan s'alce el tractaran d'intolerant, violent, terroriste, blavers rancis, buscadors de reobrir el conflicte...bla, bla...

¿S'han parat a pensar? Un poble el qual sap que faça lo que faça serà acusat sense ser jujat, prèviament condenat per venuts i forasters sense el benefici de demostrar la seua inocència. ¿Qué té a pedre eixe poble? https://www.youtube.com/watch?v=EYEXOdoiANg&feature=youtu.be ¡Vostés sí que són immorals! 

Si no vol massificar els actes en la fi de semana de la Patrona dels valencians, segurament conseguirà lo contrari. Nos vorem en els actes a la nostra Verge dels Desamparats ¿o no? Perque igual vostés ni acodixen.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià


Este Personaje no se cansa en su manía persecutoria hacia Lo Rat Penat y por extensión a todo el valenciano. Pues, mire usted, señor Fuset y compañía, les gustará más o menos lo que van a leer pero deberá tragar la libertad de expresión, el derecho a decidir y la defensa de la cultura y tradiciones valencianas por nuestra parte.

¿Cómo se puede ser tan hipócrita de prohibir la participación de escuelas cuando sólo acude esta? ¿Cómo explica la preparación del terreno para que no entren escuelas nuevas? ¿No tienen el mismo derecho ellas que los homosexuales? ¿No es violencia de género discriminar a las mujeres para bailar juntas?

Son ustedes más falsos que un billete de cinco duros, y lo peor, son dictadores, intolerantes, provocadores, machistas, tienen en sus filas a las feministas más fraudulentas de la historia más negra de este país.

Por una parte viven con grandeza el día del orgullo gay, pero ahora prohíben bailar a parejas del mismo sexo. Permiten subir al balcón a las tres representantes de la libertad, igualdad y fraternidad el día de Reyes vestidas de cualquier manera, pero ahora prohíben bailar a una escuela por ser mujeres. Defendieron a las feministas ultras cuando atacaron a los hombres en fallas: "hombre muerto abono para mí huerto", pero las de Lo Rat Penat no pueden bailarle a la Virgen de los Desamparados, de la que, por cierto, ustedes reniegan.

No tienen la misma vara de medir para todo, ni de lejos, saben muy bien jugar a provocar a un pueblo que sólo quiere vivir en paz, ese pueblo que más pronto que tarde se levantará y al que cuando se levante lo tratarán de intolerante, violento, terrorista, blaveros rancios, buscadores de reabrir el conflicto...bla, bla...

¿Se han parado a pensar?: "Un pueblo que sabe que haga lo que haga será acusado sin ser juzgado, previamente condenado por vendidos y forasteros sin el beneficio de demostrar su inocencia" ¿Qué tiene que perder ese pueblo? https://www.youtube.com/watch?v=EYEXOdoiANg&feature=youtu.be ¡Ustedes sí son inmorales! 

Si no quiere masificar los actos en el fin de semana de la Patrona de los valencianos, seguramente conseguirá lo contrario. Nos veremos en los actos a nuestra Virgen de los Desamparados ¿o no? Porque igual ustedes ni acuden.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!