Searching...
domingo, 10 de noviembre de 2013

Erro garrafal del nou decà de la RACV: "La RACV i l´AVL poden treballar per valencià científic i del poble"Estimat sr. de Miguel:

Des de Círcul Cívic Valencià volem manifestar el malestar per la confusió que ha causat les declaracions del nou decà de la RACV, Enrique de Miguel, a un conegut mig de comunicació.

La RACV, entitat centenària, i referent cultural màxim del valencianisme en matèria de normativisació llingüística de la llengua valenciana, no pot ni deu supeditar-se a eixercir funcions co-normatives junt a l´AVL, un ent polític creat per petició expressa del nacionalisme català per a oficialisar el català i normalisar l'us d'una llengua forastera aixina com un discurs unitariste que diluïx l´identitat valenciana falsificant i manipulant l´història i la ciència llingüística i filològica.

La normativa de la RACV fon oficial fins a 1983 i en ella es redactà l´Estatut d´Autonomia Valencià de 1982.

Ademés la llengua valenciana, està reconeguda en l'actual Estatut com a la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. (Art. 6.1)

El valencià és una llengua de cultura, vehícul d'expressió de la societat valenciana a tots els nivells, i primer Sigle d'Or peninsular de les llengües llatines. I la RACV ha d'aspirar a normalisar esta veritat cultural i social valenciana.

La RACV ha de treballar, al nostre entendre,i com ve fent-se, per llegitimar una normativa pròpia per al valencià com a llengua de cultura que és, a tots els nivells i en tots els registres. L´AVL, com a ent usurpador de les funcions pròpies de la RACV, impost políticament als valencians, no té llegitimitat de cap tipo per a normativisar ni normalisar la llengua valenciana, en tant en quant la reduïx a variant dialectal del català. Un valencià “científic” no pot estar dictat mai per un ent per al qual els registres cults de la llengua han de vindre dictats des de Catalunya i el seu IEC en pro de de la construcció de la "nació cultural catalana". I en este sentit estimem que han d´anar les polítiques de l'entitat que vosté presidix.

Sr. De Miguel: li exigim sensibilitat, prudència i fermea en les seues paraules i plantejaments. El càrrec que vosté ocupa ara en l´entitat que dirigix aixina ho exigix. I el valencianisme sociocultural observa atentament els moviments de l'entitat a la qual considera referent cultural, històric i llingüístic.

Des de Círcul Cívic Valencià, des de la societat valenciana, li donem la benvinguda i el nostre soport. No nos falle. No nos venga.

0 comentarios:

 
Back to top!