Searching...
jueves, 4 de septiembre de 2014

Círcul Cívic exigix la dimissió o destitució de 14 acadèmics de l´AVL

La Junta de Govern de l´assocació cívica i cultural Círcul Cívic Valencià, en reunió celebrada el 3 de setembre, ha aprovat exigir a la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua i a Presidència de la Generalitat Valenciana la dimissió o destitució de 14 dels actuals 20 acadèmics de l´AVL, per concórrer en u o varios dels següents motius:

1. La seua relació directa de militància en partits polítics o sindicats de tall catalaniste.

2. Les seues implicacions o interessos econòmics particulars en editorials de tall catalaniste.

3. La seua membresia a entitats catalanes o catalanistes com l´Institut d´Estudis Catalans, l´Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, l´Associació d´Escriptors en Llengua Catalana, l´Assocació d´Editors del País Valencià, o l´Institut Interuniversitari de Filologia "Valenciana".

4. Haver rebut qualsevol tipo de premi lliterari relacionat en les "lletres catalanes".

5. El fet d´haver desenrollat estudis, investigacions o activitats laborals en matèria de llengua i/o cultura en Catalunya, garantia més que suficient per a afirmar la seua absorció de les teories pancatalanistes i el seu servici a la causa.

6. La seua activitat docent en l´àmbit de la filologia catalana, que no valenciana, en les institucions educatives valencianes.


Per tant, demanem la dimissió o destitució del següents senyors:

Rafael Alemany

Verònica Cantó
Emili Casanova
Jordi Colomina
Josep Lluis Domènech
Antoni Ferrando
Soledat Gonzàlez
Albert Hauf
Lluis Meseguer
Eduard Mira
Josep Palomero
Manuel Pérez Saldanya
Honorat Ros

Des de Círcul Cívic, entenem que estes persones no representen en absolut a la cultura i la llengua valencianes en l´institució acadèmica valenciana, que des d´ella promulguen i difonen idees falses i interessades, manipulen l´història, fan interpretació parcial i tergiversadora de la filologia, en la finalitat de construïr i impondre un sistema llingüístic "valencià" convergent en el català, que contravé la tradició secular lexicogràfica valenciana, la consciència idiomàtica pròpia del poble valencià i els fonaments normatius en més ample consens del valencià actual que representen la gramàtica de Fullana de 1922 i les Normes del Puig de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

En tant en quant estes persones no ixquen de l´entitat, be per motuu propio (dimisió), be per destitució, motivada per l´incompliment de l´Estatut d´Autonomia valencià, de la Llei de Creació de l´Acadèmia i de dos dictàmens del CJC que impedixen a l´AVL dictar una definició del valencià, màxime tan aberrant com la dictaminada recentment, exigim al Consell d´Alberto Fabra que realise totes les gestions oportunes per a no dotar presupostàriament a l´ent catalaniste en els presuposts de la Generalitat de 2015, i a que l´entitat retorne a les arques públiques el 10 millons d´euros de remanent de caixa que atesora, molt necessaris per a atres menesters públics.

Valéncia, 4 de setembre de 2014

0 comentarios:

 
Back to top!