Searching...
jueves, 20 de noviembre de 2014

Círcul Cívic demana a la RACV i a Lo Rat Penat no formar part de l´inútil Observatori de Senyes

A l’atenció de n’Enric Esteve i n’Enrique de Miguel, president de Lo Rat Penat i decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, respectivament:


Les entitats cíviques i culturals valencianistes nos dirigim a vostés i a les seues respectives Juntes de Govern en l’intenció de transmetre’ls les nostres inquietuts i preocupacions pels acontenyiments que últimament s’estan produint en relació al proyecte de llei de Senyes d’Identitat presentat pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana. 

Círcul Cívic Valencià ha demanat, des de la seua creació, una llei que defenguera al poble valencià dels atacs culturals i llingüístics que dia a dia es produïxen en el carrer i, especialment, en els centres educatius no universitaris i en les universitats valencianes. Dits atacs són promoguts per part de l’establishment catalaniste que impera en els nostres coleges, instituts i universitats, consentits de manera clara per la Conselleria de Cultura, governada pel PP, i instigats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 


 Entendran, puix, que l’oportunitat oberta pel conseller Santamaría era única i irrepetible per a començar a revertir la situació, pero davant les tibies propostes de la llei i el rebuig de les nostres esmenes a la llei de Senyes –que, entre d´atres propostes, anaven dirigides a tornar-li la validea tant a Lo Rat Penat, com a la RACV, dels seus títuls de llengua valenciana- no nos hem vist abocats més que a retirar el nostre recolzament a dit proyecte de llei. 

 Entenem que una Llei que no li otorga a l’Observatori plena capacitat sancionadora eixecutiva –en el proyecte de llei està contemplat com a un orgue merament consultiu- ni una composició en majoria de representants valencianistes, no torna la validea a la normativa genuïna del valencià, les Normes del Puig, ni contempla la retirada de l’assignació presupostària a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en tant és un ent que ataca i viola sistemàticament les senyes d’identitat valencianes, és una llei que se´ns presenta com un eixercici d´escaparatisme electoraliste i una acció inservible front al problema sociocultural que la societat valenciana patix des de fa dècades, el del catalanisme. 

 És per això que mantenim en fermea la nostra creença de que, tant Lo Rat Penat com la RACV, entitats senyeres i històriques en la defensa de la cultura, llengua i senyes d’identitat valencianes, no deuen formar part d´un orgue inerme front al verdader problema a afrontar pels que respectem i valorem l´identitat valenciana, en tant en quant les esmenes presentades per Círcul Cívic, Junts Front a l´AVL i Plataforma Valencianista no siguen incloses en el proyecte de llei. 

Els demanem, puix, que les seues respectives entitats no recolzen l´actual proyecte de llei, que no presten llegitimitat a una proposta llegislativa inservible per als interessos del valencianisme cívic i cultural, cuinada per un Partit Popular que continua sufragant generosament i colaborant, moral i materialment, en les activitats de l´entramat pancatalaniste representat pels enemics de l´identitat valenciana: l´institucional AVL, i les entitats, persones i empreses dependents de les matrius Acció Cultural i Escola Valenciana. 

Esperant una resposta coherent i possitiva de la seua part, reben una cordial salutació.

0 comentarios:

 
Back to top!