Searching...
miércoles, 12 de noviembre de 2014

Círcul Cívic no recolzarà el proyecte de Llei de Senyes del PPCV


Davant la presentació de l’Anteproyecte de Llei de defensa de les senyes d’identitat del Poble Valencià, i sent fidels a lo expost en l’artícul 6 del nostre decàlec fundacional, Círcul Cívic Valencià, en estreta colaboració i adhesió d´atres entitats cíviques i culturals valencianes, colaborà en la redacció d´unes esmenes a dit proyecte que, en el dia de hui (11 novembre 2014), han segut presentades en la Conselleria de Governació i Justícia, de la qual és titular Lluís Santamaria.

Dites esmenes versen sobre 4 pilars que estimem innegociables per a la societat valenciana, i per al valencianisme en particular, les quals enumerem a continuació:

a) La declaració com a senya d’identitat innegociable la denominació territorial histórica de Regne de Valéncia, aixina com la seua delimitació territorial.

b) La declaració de la llengua valenciana com a senya inquebrantable d’identitat, genuïna i independent de qualsevol atra llengua d’Espanya, aixina com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià.

c) L’homologació dels títuls de llengua valenciana de Lo Rat Penat i Real Acadèmia de Cultura Valenciana, creant la possibilitat de l’existència d’una doble opció normativa (davant l’impossibilitat política de la derogació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en tant en quant s’exigix la sifra de 3/5 de les Corts Valencianes i un posterior referéndum per a la seua derogació), aixina com la reforma pertinent dels plans d’estudis que porte a una despolitisació i desideologisació del sistema educatiu valencià.

d) Posada en marcha d’un Observatori de Senyes d’Identitat del Poble Valencià en majoria d’entitats valencianistes, on tant l’AVL com el CVC estigueren exclosos, en plena capacitat sancionadora i administrativa per a actuar contra aquelles entitats, partits polítics, sindicats o empreses, l’actuació dels quals suponguera un agravi i un menyspreu a dites senyes d’identitat, aixina com la posada en marcha dels mecanismes necessaris per a reflexar en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana una dotació presupostària de 0 euros a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per les seues reiterades actuacions en contra de les senyes d’identitat valencianes.

Davant estes esmenes que considerem com a innegociables, nos trobem en la declaració d’intencions de que el Partit Popular busca incloure a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en l’Observatori i que, molt llunt de defendre les senyes d’identitat del poble valencià, busca de nou el pacte en el catalanisme i en les universitats, tal i com va fer en 1998 en la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Davant este nou eixercici de cessió i cinisme, Círcul Cívic Valencià, en pro de la defensa de l’identitat valenciana, manifesta lo següent:

a) CCV no recolzarà la Llei de Senyes del Partit Popular, en vista de que les seues reivindicacions innegociables no van a ser ateses per part del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.

b) CCV considera l’actual Anteproyecte de Llei com una nova estafa al poble valencià i a la valenciania, aixina com una falta de respecte al nostre Estatut d’Autonomia, fruit del consens i la bona voluntat de la societat valenciana, la qual considera de forma majoritària les seues Senyes d’Identitat com a innegociables.


c) CCV considera l’inclusió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a membre de l’Observatori de les Senyes d’Identitat com un insult a l’inteligència dels valencians, puix un organisme que ha de velar pel respecte a dites Senyes no pot donar cabuda a una entitat que sistemàticament les viola i altera, ya siga a través del Dictamen de 2005, ya siga a través de la normativisació d’un parlar de laboratori inventat per a suplantar la llengua valenciana, ya siga a través de la seua definició de “valencià” en el seu Diccionari Normatiu Valencià.


d) CCV, en tant en quant no vol participar d’esta farsa i en vista d´un enorme cúmul de despropòsits durant 19 anys, que han segut mereixedors de la més absoluta repulsa, ocasionades pel Partit Popular, reitera el seu rebuig màxim a la nefasta política cultural, educativa i identitària del PPCV.


El compromís de Círcul Cívic Valencià, com no ha de ser d’una atra manera, està permanentment en consonància en els desijos dels seus socis i simpatisants, reiterant el caràcter independent de l’entitat, servint com a prova fefaent d’eixa posició el fet de que es finança íntegrament per les aportacions econòmiques dels seus socis. És per això que CCV retira el seu recolç a la Llei de Senyes del PP i instarà a les demés entitats valencianistes a actuar en el mateix sentit.

0 comentarios:

 
Back to top!