Searching...
lunes, 29 de agosto de 2016

Rotulació de contenedors en llengua catalana / Rotulación de contenedores en lengua catalana.Al departament d´Atenció al Client 
   Círcul Cívic Valencià associació sense ànim de lucre i que el seu principal propòsit és la defensa de les senyes d´identitat dels valencians, i en primer lloc la Llengua Valenciana, fomentant la seua protecció i  el seu desenrollament. Es posa en contacte en vostés Xuquer S.L. Carcaixent.,  per les queixes rebudes dels nostres socis i simpatisants, en el nostre correu, pàgina web i facebook, al voltant dels seus contenedors de reciclage. En les fotos que adjuntem a l´escrit podem vore u de tants que tenen repartits per la geografia valenciana, este  està concretament en la població de Palma de Gandia (Valéncia).
    
    Podem vore com vostés a l´hora de rotular dits contenedors fan us d´una llengua aliena a la nostra CCAA Valenciana, hem de recordar-li que la nostra Comunitat Autònoma és bilingüe i podem fer us del espanyol o de la Llengua Valenciana. Com vegem en les fotos de més abaix vostés no fan ni us de l´una ni l´atra, simplement rotulen en català pur i dur. Nosatros els valencians no fem us a títul d´eixemple de la paraula Teva, no escoltarà vosté mai en cap lloc de l'antic de Regne de Valéncia que amprem eixa paraula aliena, la correcta és Teua.

    Aixina mateixa els informem de que Círcul Cívic Valencià disposa d´un equip de llingüistes pel cas de que vostés manquen d´eixe element en la seua empresa, el nostre gabinet els farà les correccions pertinents als seus texts conforme a la tradició i lèxic valencià, de forma totalment gratuita i desinteressada.

    Per estos motius Círcul Cívic Valencià solicita corregir dits texts i que respeten la nostra Llengua Valenciana. Com a mides de control anem a fer una chicoteta campanya de concienciació ciutadana davant de la seua política de rotulació, incrementant-la en el cas que observem que vostés no fan cas del nostre escrit. També solicitem que vinga rotulat en la lengua espanyola tal i com marca el nostre Estatut com comunitat bilïngue.

    Sense un atre tema més que tractar …...........................

  


Atentament,
José Sanahuja (President de Círcul Cívic Valencià)

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Al departamento de Atención al Cliente 

   Círculo Cívico Valenciano asociación sin ánimo de lucro y que su principal propósito es la defensa de las señas de identidad de los valencianos, y en primer lugar la Lengua Valenciana, fomentando su protección. Se pone en contacto con ustedes Xuquer, S.L. Carcaixent, por las quejas recibidas de nuestros socios y simpatizantes, en nuestro correo, página web y facebook, alrededor de sus contenedores de reciclaje. En las fotos que adjuntamos al escrito podemos ver uno de tantos repartidos por la geografía valenciana, este está concretamente en la población de Palma de Gandía (Valencia).
    
    Podemos ver como ustedes a la hora de rotular dichos contenedores hacen uso de la lengua aliena a nuestra CCAA Valenciana, hemos de recordarles que la nuestra Comunidad Autónoma es bilingüe y podemos hacer uso del español o de la Lengua Valenciana. Como vemos en las fotos de más abajo ustedes no hacen ni uso de una, ni la otra, simplemente rotulan en catalán puro y duro. Nosotros los valencianos no hacemos uso a título de ejemplo de la palabra Teva, no escuchará usted nunca en ningún lugar del antiguo Reino de Valencia que empleemos esa palabra aliena, la correcta es Teua.

    Así mismo les informamos que Círculo Cívico Valenciano dispone de un equipo de lingüistas por el caso de que ustedes no dispongan de traductores dentro de la empresa, nuestro gabinete les hará las correcciones pertinentes a sus textos conforme a la tradición y léxico valencianos, de forma totalmente gratuita desinteresada. 

    Por estos motivos Círcul Cívic Valencià solicita corregir dichos textos y que respeten nuestra Lengua Valenciana, así como la española. Como medidas de control vamos a realizar una pequeña campaña de concienciación ciudadana por su política de rotulación, incrementándola en el caso que observemos que ustedes no hacen caso de nuestro escrito. También solicitamos que venga rotulado en la lengua española tal y como marca nuestro Estatuto como comunidad bilíngüe.

    Sin un otro tema más que tratar.…...........................

Atentament,
José Sanahuja (President de Círcul Cívic Valencià)

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!