Searching...
viernes, 9 de noviembre de 2012

Circul Civic Valencià oferix a les comissions festiu-culturals el seu Servici de Traduccio


CCV, entitat cultural i civica valenciana de recent creacio, oferix a totes les comissions falleres, foguereres, gayateres i filaes de forma totalment gratuïta, el seu Servici de Traduccio al valencià de llibrets i bolletins festius.


Dins de l´afa de l´entitat per mantindre viva l´autentica llengua, i alluntar-la de les corrupcions provocades per l´injerencia catalanista en els ambits culturals i administratius valencians, el nostre equip de traduccio, integrat per gent compromesa en la cultura valenciana i titulada a tal efecte per reconegudes entitats valencianes, treballarà desinteressadament en traduïr a la normativa valenciana qualsevol publicacio que aquelles comissions que compartixquen el nostre compromis mos façen arribar.


Per a qualsevol consulta o solicitut, contacteu en mosatros:Twitter: @CCivico_val

0 comentarios:

 
Back to top!