Searching...
domingo, 2 de junio de 2013

Arturo Torró confirma a CCV l´eixida de Gandia de la catalanista "xarxa" Ramon Llull

La confirmació mos ha arribat, esta vegada, en la ret social Twitter. El divendres de matí, u dels membres de la directiva de Círcul Cívic preguntava a l´alcalde de la capital de La Safor per l´eixida de la ciutat de la catalanista ret de municipis valencians que en son día crearen i s´adheriren alguns municipis governats per una o varies opcions de l´esquerra fusteriana valenciana. 

La resposta: "ya puc donar-te la bona notícia: Gandia ya s´ha eixit de la "xarxa" de la Fundació Ramon Llull".

Gandia es suma aixina a Onda, Benicàssim, Vinarós, La Salzadella i Elig, a l´hora de trencar el compromís de colaboració en una entitat creada ex profeso per a adherir municipis valencians a una institució més de l´entramat associatiu dissenyat pel catalanisme per a promoure les doctrines del pancatalanisme en els territoris del imaginaris "països catalans".
La decisió contrasta en el recent acort de colaboració que el sr. Torró firmà recentment (27 giner) en el president de la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, segons el qual s´establix "el compromiso de las dos partes de iniciar unas líneas de colaboración que contribuyan a potenciar la presencia del valenciano en la toponimia local, la rotulación, la comunicación municipal y el impulso de la Oficina de Promoción Lingüística, y a elaborar una amplia programación cultural en ¿valenciano?". En este enllaç, la notícia, tal i com aparegué en un conegut blog de notícies valencià.

0 comentarios:

 
Back to top!