Searching...
lunes, 16 de septiembre de 2013

Círcul Cívic demana a Català que les universitats valencianes abandonen la catalanista "Xarxa Vives"

En un escrit presentat en Conselleria d´Educació, Cultura i Deports fa uns dies, Círcul Cívic Valencià demanà a la consellera Català l´eixida inmediata de les 5 universitats públiques valencianes de la coneguda com "Xarxa Vives", una federació d´universitats creada per a promoure els països catalans en l´àmbit universitari. Transcribim la carta presentada:

Des de Círcul Cívic Valencià i Círcul Jove volem denunciar de forma oberta la pertenència de les 5 universitats públiques valencianes a la denominada “Xarxa Vives”, una federació d´universitats configurada per tots els centres universitaris del supost “entorn catalanoparlant” o “àmbit cultural català”.

La región universitaria Vives se configura alrededor de 21 instituciones de educación superior de 4 estados europeos -español, francés, italiano y andorrano- que comparten una misma cultura, con la lengua catalana como eje más importante”, segons enuncia la web d´esta institució, que té la seua seu, per a més inri, en la Universitat Jaume I de Castelló.

La societat valenciana, de forma majoritària, rebuja, encara hui a pesar de l´activitat adoctrinant provocada per l´infiltració d´agents catalanistes en el sistema educatiu valencià des dels anys 60, l´idea de que la Comunitat Valenciana forme part de l´entorn cultural català, o de que la llengua pròpia dels valencians, la valenciana, siga una varietat dialectal o part subordinada d´atra llengua, segons les últimes enqüestes del CIS al respecte de les llengües vernàcules de les regions espanyoles, conforme a la conciència idiomàtica del poble valencià des de fa sigles.

És necessari, una vegada més, recalcar en quina llengua manifestaven escriure els autors clàssics valencians del Sigle d´Or.

Creguem menester fer notar que fins a finals del sigle XIX, moment de l´eclosió del nacionalisme català, ningú, mai, havia plantejat que el valencià fora una varietat dialectal d´una llengua, el català, naixcuda com a neollengua de forma coyuntural per a justificar les actituts de colonialisme cultural per part d´un nacionalisme carent de referents culturals i folclòrics propis.

Posem de nou damunt de la taula el reconeiximent de la Llengua Valenciana a nivell internacional, com aixina ho reconeix l´Informe i Resolució Killilea, estiguent inscrita en el Catàlec de Llengües Minoritàries Europees. I a nivell nacional, el valencià és una de les cinc llengües reconegudes per la Constitució Espanyola a través de l´Estatut d´Autonomía de la Comunitat Valenciana.

En base a estos contrastats arguments d´índole llegal, històrica, cultural i social, i al fet de que les universitats públiques valencianes han d´estar al servici de la societat valenciana,

SOLICITEM:

L´eixida inmediata de les cinc universitats valencianes de la “Xarxa Vives” i de qualsevol atres federacions d´índole similar.


La supressió de qualsevol tipo de dotació econòmica pública per a sufragar les “oficines de promoció llingüística” i els “serveis de normalització”. Els diners dels valencians no poden ser utilisats per a promoure la construcció nacional d´una comunitat autònoma veïna, ni per a realisar activitats formatives o promotores en clau de doctrina política que, ademés, contravé clarament la Constitució Espanyola i l´Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana.

0 comentarios:

 
Back to top!