Searching...
miércoles, 18 de septiembre de 2013

VLC News pren el pols al valencianisme

El digital VLC News ha publicat dos artículs en els quals algunes de les entitats i partits polítics de l´entorn valencianiste han respost a dos preguntes que deixen clares les opinions del valencianisme. Com be diu l´artícul, ni estem tots els que som, ni som tots els que estem, pero estes respostes servixen per a prendre el pols en estos moments al valencianisme.


1. ¿És una amenaça real l'independentisme català per als valencians? I si és aixina, ¿en qué nos podem sentir amenaçats? 

2. ¿Existix el valencianisme polític? ¿En qui està representat?


Vos transcribim les respostes de Junts Front a l´AVL, Rogle Constantí Llombart, Círcul Cívic Valencià (CCV), Acció Nacionalista Valenciana (ANV), Colectiu Fullana, Plataforma Jovenil Valencianista (PJV) i Plataforma Valencianista (PLV).

1. ¿És una amenaça real l'independentisme català per als valencians? I si és aixina, ¿en qué nos podem sentir amenaçats? 

Junts Front a l´AVL: 
Efectivament, es una amenaça real i actuant. En un moment determinat el catalanisme es transformà en pancatalanisme i aflorà l´idea de una "gran Catalunya", pero abandonada esta denominació passaren a la de "països catalans" per considerar-la  menys agressiva i mes efectiva.

Al soport de la seua prepoténcia,  CiU per mig de Pujol feu chantage a Aznar, que necessitava la majoria absoluta i  ahí tingué lloc la gran traïció del Partit Popular, que va vendre la llengua valenciana al catalanisme per mig de l'invent de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua", ¿de quina llengua?. Des de eixe moment creix la creació de chicotetes agrupacions de jóvens "colaboracionistes" que continuen fent propaganda en la societat valenciana, encara que hui, al trenta anys de lintent a soles han conseguit que ixca  de nou la resistència ciutadana i s'òbriga la segona Batalla de Valéncia, esta volta contra els "nostres" representants que faltant al seu jurament de defendre els interessos de la Comunitat Valenciana estan servint als de l´expansió catalana.

Conseqüència llògica de tal agresió es la oberta actitut catalanisant de ACPV i hui mateix l´intent de penetració, ya física, en territori valencià per mig de la cadena humana per la llengua catalana "i la llibertat ".

Es ben evident que els valencians estem amenaçats en la nostra pròpia identitat, ya que podem passar de ser un  poble diferenciat dins d'Espaya a un poble de segona, parasitat i dominat pels catalans que s'apropiarien de tot el nostre patrimoni i cultural i no a soles del Segle d´Or valencià. El Tot es en conjunt un fortíssim procés de conquista.

Els catalanistes saben be que si els valencians arribarem a dir que parlem català s'habia acabat Valéncia.

Rogle Constantí Llombart: No, per a nosatres no es cap amenaça, almenys directa. Defenem la llibertat, tant l’individual com la colectiva dels pobles, i per tant volem que els catalans puguen triar en llibertat el seu futur, tambe si este inclou l’independencia –encara que pensem que provablement estos moviments no siguen mes que una atra manera de pressionar per a seguir sangrant a l’Estat–. Cas de produir-se, es dificil saber cóm afectaria als valencians. Si el fet s’utilisara per a tancar-se cada u encara mes en la seua postura identitaria, sería perjudicial; si en canvi servira per a establir per fi un debat obert sobre el tema, sería bo per a tots.

Círcul Cívic Valencià: L´independentisme català és una amenaça relativa per als valencians. Obviament, a nivell geopolític, no existix capacitat de forçar al poble valencià a escindir-se d'Espanya i passar a formar part d'uns hipotètics països catalans: la Constitució i l´Estatut són molt clars a eixe respecte. El perill radica en les conseqüències de l'infiltració catalanista en l'educació i les administracions autonòmiques: un fet contrastat, des de fa 30 anys. Eixes conseqüències, sobre tot, són l'alienació socio-cultural que patix el poble valencià, al qual des de les institucions educatives li van modificant els patrons d'autoestima, els referents històrics i culturals, i inclús s'arriba a impartir doctrina política en les aules.  Això mos conduïx a la despersonalisació, al pensament únic i a la construcció de "cantera" monocultural de nous catalanistes, tot en la finalitat de construïr, si no es pot una unitat nacional, sí per lo manco una virtual "nació cultural catalana". Tot sempre a expenses de vilipendiar, ridiculisar, ningunejar, substituïr, absorbir o eliminar els ítems culturals genuïnament valencians.

Acció Nacionalista Valenciana: L'imperialisme catalaniste es una amenaça per a la patria valenciana,  com ho es el castellanisme, perque els dos neguen la personalitat, llengua, cultura e identitat nacional valenciana. De totes maneres, el pancatalanisme es una amenaça coneguda des de fa decades, quan Josep Maria Bayarri escrigue son ensaig: “El Perill Català” (1933) i a on ya denunciava:

“El perill, que diem catalá, per a nostra Valencia consistix, ya ho havem insinuat, en creure i propagar que Valencia, l’antic reine, la nostra Patria es catalana, que Valencia, per sí, no té personalitat nacional”[…]” ”La pretensió d’eixe pancatalanisme anula la nostra personalitat nacionalitat valenciana. Valencia queda extinguida en sa personalitat juridica”[…]

Es per tant, un problema recurrent i antic. La solucio passa per una revalencianisacio radical des de l'escola i els mijos de comunicacio, a on es inadmisible que s'utilisen les Normes catalanes de l'Institut d´Estudis Catalans filtraes per la AVLl ad un context valencià (en el millor de les casos). La solucio a futur es utilisar les Normes d´El Puig per a escriure en llengua valenciana. A pesar de l'image de valencianisme que vol donar el PP, ells son els culpables de la situacio actual de la llengua valenciana.

Colectiu Fullana: De cap manera. De fet l'independència de Catalunya seria bona per als valencians, perque ya no tindrien l'influència que tenen actualmente sobre Valencia, a través del poder que eixercixen sobre els diversos governs espanyols.

Aprofitem per a precisar que per a qualsevol valencianiste Valencia és lo primer, i no Espanya o Catalunya. De fet, l'amenaça pot ser tant dels espanyolistes pancastellans com dels expansionistes pancatalans. Només en un estat clarament confederal o tenint un estat propi, Valencia podria mantindre a llarc determini la seua personalitat, basada en la pròpia llengua i la seua cultura úniques i diferents de les del seu entorn.

Plataforma Jovenil Valencianista: Des de la Plataforma Jovenil Valencianista pensem que no es cap amenaça l'independencia de Catalunya per als valencians. Si ells volen independisar-se, alla ells; sempre i quan no mos incloen als valencians en eixe fictici conjunt de territoris que ells volen denominar "Països Catalans". Provablement si els valencians tinguerem un poc mes d'autoestima, i valorarem mes la nostra idiosincrasia com a poble, esta amenaça no hauria segut mai cap perill.

Plataforma Valencianista: L'amenaça podriem dir que és real, encara que després jurídicament, no tenen res a fer en el nostre territori. Els valencians tenim el nostre Estatut d'Autonomía, i és inviolable. De totes formes, i per molt que l'Estatut marque lo que és llei, i a on està el llímit, els independentistes catalans, auspiciats i subvencionats per la pròpia Generalitat de Catalunya, seguiran volent reivindicar els inexistents Països Catalans.  Per ara hem d'aguantar que s'inventen l'història i que manipulen l'autèntic orige de la llengua valenciana. Pero afortunadament tenim les obres i escrits antics fets pels propis valencians, i això no es pot manipular.

Pot ser no siga una amenaça a dia de hui, pero qui sap més avant. Perque en lo de voler l'independència han chafat l'accelerador, després el segon plat serem els valencians.


La principal amenaça serà la territorial, incorporació de la Comunitat Valenciana ad eixos suposts Països Catalans, i per supost que de la llengua i cultura valenciana nos hauriem d'oblidar. El procés de catalanisació en les escoles, instituts i universitats és clara. I no entenem com la Generalitat Valenciana ni la Conselleria d'Educació han parat ya el tema.


2. ¿Existix el valencianisme polític? ¿En qui està representat?

Junts Front a l´AVL: Hui no existix un valencianisme polític. Existí "Unió Regional Valencianista" que del centre deriva a l'esquerra i desaparegué. També "Unió Valenciana" que es deixà engolir pel P.P. en l'afany de figurar i personalismes. També hi hagueren atres intents, "Renovació Valencianista" i "Coalició Valenciana" pero tampoc pogueren consolidar-se.

Les diverses agrupacions patriòtiques i culturals estudien la necessitat de crear un nou partit polític valencià aplicant les experiències patides i partint de nous criteris, aprofitant  el descontent de la societat i a la vista de que el catalanisme no era un "fantasma" sino una terrible realitat que amenaça Valéncia en mes perill que la Batalla de Almansa.

Rogle Constantí Llombart: Cap formacio present actualment en les Corts Valencianes representa un autentic valencianisme, que ha de ser, per definicio, identitari, cultural, economic i tambe social. Per mes que vullguen apropiar-se del terme, en realitat no son mes que prolongacions sucursalistes dels dos centralismes, el de ponent i el de tramontana. Pero el fet de que tracten d’atraure eixe vot demostra que la base per ad eixe valencianisme existix, i espera tindre un referent per a manifestar-se. Ultimament han aparegut –i uns atres estan encara per apareixer– diversos partits que competiran per ostentar eixa representativitat. Lo mes natural es que els ciutadans se decanten pel proyecte mes solit i, sobre tot, que pose per davant de tot els interessos, individuals i colectius, dels valencians i les valencianes.

Círcul Cívic Valencià: El valencianisme polític, en este moment, no existix. Pero tenim constància de la seua reorganisació, per part de 3 forçes polítiques: Unió, Renovació Política i Acció Nacionalista Valenciana. La refundació del valencianisme polític passa, al nostre entendre, per la construcció d'una gran coalició entre estes 3 forçes. L'esquerra al complet funciona com a agent del catalanisme, gràcies a la seua asunció dels preceptes alienants i transoberanistes del fusterianisme. I el PP valencià a soles utilisa el discurs valencianiste quan l'interessa electoralment, sense donar profunditat als preceptes del valencianisme polític, en clar eixercici d'escaparatisme. 


Acció Nacionalista Valenciana: Hui en dia el valencianisme politic està representat per Accio Nacionalista Valenciana, partit nacionaliste valencià en una militancia activa i molt important, en cantitat i sobretot en calitat.

Ademes de defendre la personalitat historica, juridica, cultural i identitaria del poble valencià, Accio Nacionalista Valenciana defen l'aplicacio d'un concert fiscal entre l´Estat i Valencia (similar al que tenen en el Regne de Navarra) per a que els imposts dels valencians servixquen per a inversions en Valencia, i un sistema electoral de llistes obertes per a que els valencians trien directament als seus representants.

Colectiu Fullana: Desafortunadament no existix un valencianisme polític que puga obtindre representació en les Corts Valencianes o Espanyoles. Només existixen una série de partits polítics minoritaris valencianistes que si foren capaços d'unir-se, en un mensaje coherent, centrant-se sobre tot en resoldre els problemes socieconòmics dels valencians, i no només en els clàssics signes d'identitat (llengua, cultura i senyera), podrien tindre possibilitats d'èxit. I per supost, parlem d'aquells que ara no estan en l'òrbita del PP o que puguen sorgir en un futur pròxim.

Plataforma Jovenil Valencianista: No, sense cap dubte no existix representat el valencianisme en cap partit politic. Almenys, no de moment.

Plataforma Valencianista: El valencianisme polític quedà tocat de mort quan desaparegué Unió Valenciana, i es feu el famós pacte del pollastre. A partir d'eixe instant, molta gent d'UV es passà a les files del PP, i mullgué este partit.

En estos moments s'intenten reviscolar partits polítics com Unió, Renovació Política, Acció Nacionalista Valenciana... pero si van per separat no conseguiran res. Deuen unir-se novament i anar baix una mateixa marca.

Si be la PLV és una entitat apolítica, nosatros voriem en bons ulls que de nou es presentara un únic partit polític valencianiste en tota la Comunitat Valenciana. I ixcà algún dia conseguirem de nou els mateixos resultats que l'antiga UV, pero ara per ara, ho vegem molt complicat.
0 comentarios:

 
Back to top!