Searching...
miércoles, 9 de julio de 2014

Concurs de Fotografia "Círcul Cívic Valencià Sigle XXI". ¡Participa!

Círcul Cívic Valencià, en la colaboració d´Ansi Fotógrafos, Onda Valéncia TV i el diari digital VLC News, organisa el I Concurs de Fotografia "Círcul Cívic Valencià Sigle XXI".

La mecànica del concurs és la següent: pot participar qualsevol persona, en un màxim de tres fotos per autor, que no siga professional de la fotografia ni membre del jurat. La temàtica de les fotografies és totalment lliure, i el format.

Les fotos poden ser en blanc i negre o color, sempre en format jpg i en unaresolució mínima de 6 mpx, i no s´acepten montages o fotos en filtres digitals especials.

Es lliuraran tres premis de la següent manera:

Primer premi: la foto guanyadora serà triada pel jurat. El premi consistix en 100€.

Segon premi: la foto guanyadora serà triada pel jurat. El premi consistix en 6 entrades per al cine en  les instalacions de Heron City en Paterna.

Tercer premi: la foto guanyadora serà aquella que reba un major número de “Me gusta” en l´àlbum que CCV dispondrà a est efecte i farà públic en Facebook.

Ademés, cada u dels premiats rebrà el Diccionari Ortogràfic valencià-castellà, castellà-valencià de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert pel Jurat.

El lliurament dels premis es farà en setembre d'este mateix any en un acte públic. Serà necessària la presència del premiat o d'un representant per a arreplegar el premi. Ansi Fotógrafos imprimira les fotos premiades en paper fotogràfic i seran entregades en est acte als corresponents guanyadors.

El plaç de recepció de les fotos és des del 9 de juliol fins a les 24h del dia 24 de juliol de 2014, i han de ser remeses per e-mail a: concursfotoccv@gmail.com.

És requisit indispensable per a que les obres es tinguen en conte, ser amic en Facebook de CCV (facebook/circulocivico) i/o seguidor en Twitter (@Ccivico_val), aixina com ser amic en Facebook de Ansi Fotógrafos (facebook/Ansi-fotografos)

En el mateix cos del correu es farà constar les dades següents:
Nom

Llinages

Teléfon

Correu electrònic

Conte de Twitter i/o Facebook

Títul de la fotografia. El títul és obligatori i haurà d'estar escrit en valencià segons la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, RACV.

Comentari o explicació. De manera optativa, cada fotografia podrà dur un comentari o explicació no massa extens, el qual estarà redactat també segons la normativa de la RACV i es tindrà en conte a l'hora de valorar la fotografia.

La composició del Jurat, els premis a lliurar, aixina com els criteris de decissió, i atres aspectes del concurs, queden explicats en les bases generals.CÍRCUL CÍVIC VALENCIÀ

BASES DEL 1er CONCURS DE FOTOGRAFIA CCV SIGLE XXI

VALÉNCIA, JULIOL 2014Participants.
Tot lo món que ho desige que no siga professional de la fotografia ni membre del jurat.

Tema.
Tema lliure.

Obres.
Màxim tres fotografies originals per autor.

Presentació:
Cada fotografia s'enviarà individualment per correu electrònic a la direcció concursfotoccv@gmail.com fent constar en l'Assunt del mateix “1er Concurs de Fotografia CCV Sigle XXI”.

Format:
Les obres podran ser en blanc i negre o color, en una resolució mínima de 6 Megapixels i en format JPG.

Tècnica:
En cap cas s’acceptaran montages i/o fotografies manipulades digitalment que alteren el contingut de les imàgens llevat del canvi de mida, retall i allumenament o enfosquiment. Tampoc es podrà aplicar cap filtre d’efectes especials

Inscripció.
L'inscripció es de bades i es podrà enviar obres fins a les 24:00 hores del dia 24 de Juliol de 2014. És requisit indispensable per a que les obres es tinguen en conte, ser amic en Facebook de CCV (facebook/circulocivico) i/o seguidor en Twitter (@Ccivico_val) aixina com ser amic en Facebook de Ansi Fotógrafos (facebook/Ansi-fotografos)

En el mateix cos del correu es farà constar les dades següents:
-        Nom
-        Llinages
-        Teléfon
-        Correu electrònic.
-        Conte de Twitter i/o Facebook
-        Títul de la fotografia. El títul és obligatori i haurà d'estar escrit en valencià segons la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, RACV.
-        Comentari o explicació. De manera optativa, cada fotografia podrà dur un comentari o explicació no massa extens, el qual estarà redactat també segons la normativa de la RACV i es tindrà en conte a l'hora de valorar la fotografia.


Premis.
Es lliuraran tres premis de la següent manera:

Primer premi: la foto guanyadora serà triada pel jurat. El premi consistix en 100€.
Segon premi: la foto guanyadora serà triada pel jurat. El premi consistix en 6 entrades per al cine en  les instalacions de Heron City en Paterna.
Tercer premi: la foto guanyadora serà aquella que reba un major número de “Me gusta” en 'làlbum que CCV dispondrà a est efecte i farà públic en Facebook.

Ademés, cada u dels premiats rebrà el Diccionari Ortogràfic valencià-castellà, castellà-valencià de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert pel Jurat.

El lliurament dels premis es farà en setembre d'este mateix any en un acte públic. Serà necessària la presència del premiat o d'un representant per a arreplegar el premi. Ansi Fotógrafos imprimira les fotos premiades en paper fotogràfic i seran entregades en est acte als corresponents guanyadors.

Criteris.
Es valorarà la calitat de les fotografies, la seua composició i atractiu, la relació en la Comunitat Valenciana aixina com el comentari o explicació que l'acompanye.

Veredicte.
El jurat farà públic el seu veredicte el dia 31 de Juliol del 2014. La decisió del Jurat serà inapelable.

Jurat.
El jurat està compost per les següents persones:

-        Pepe Herrero de Onda Valéncia Televisió
-        Pilar Navarro de Ansi Fotógrafos.
-        Fernando Chiva de Círcul CívicValencià.
-        Juan Carlos Castaños de VLCNews.es
-        Cristian San Bernardino, locutor de ràdio.

Us de les imàgens.
Els concursants autorisen a CCV a amprar les obres presentades en aquelles  publicacions o activitats que estime convenient.

Drets d'image.
Els autors han de velar per respectar els dret d'image de les persones que puguen ser reconegudes en els seues fotografies.


El fet de participar en este concurs, implica la total acceptació d'estes bases i qualsevol conflicte que poguera sorgir serà resolt segon l'únic criteri de CCV.

0 comentarios:

 
Back to top!