Searching...
viernes, 22 de abril de 2016

Arranca en el carrer la pressió al Consell pel requisit llingüístic/ Arranca en la calle la presión al Consell por el requisito lingüístico

Podria ser un titular del valencianisme per a reclamar en el carrer el dret llingüístic de la llibertat per al valencià, pero per desgràcia no ho és. http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/22/5719355bca474161218b4622.html


Els d'escola valenciana -eixa entitat catalana afincada i sobradament finançada en la nostra terra per propis i aliens, assessina de la nostra llengua i cultura, adoctrinadora de chiquets i pares- no tenien prou en manar dins dels coleges, en les AMPES, i tots els sectors culturals i d'ensenyança del nostre Regne.

Ara es manifesten també en contra de l'actual Consell -pro escola valenciana, com tots sabem- per a demanar-los el requisit llingüístic o lo que és lo mateix; si no tenen vostés els títuls del català de la AVL no podran treballar en les administracions públiques.

Exactament i segons els diaris; “Escola valenciana ixqué ahir al carrer, es concentrà davant les Corts per a demanar lo que, segons ells, ya venen demanant fa més de tres décades: que tot treballador del sector públic acredite saber “el seu valencià” quan en la docència ya existix est requisit, que per cert fon realitat el PP.

El teatre d'esta gent i la callada de l'oposició és tan llamentable com vore en la foto al Conseller contra el qual se supon que se manifesten quan tots sabem quí és Marzá i el recolzament que tenen els d'escola catalanista de la Conselleria.

Pero qui no plora no mama i els valencianistes o no sabem plorar o no tenim bemols per a plantar-se davant d'estos en pancartes demanant lo que per dret és nostre: el respecte al valencià i que deixen d'adoctrinar als nostres fills. Si volen català és tan fàcil con anar-se'n a Catalunya.
La foto és d'este dissabte passat en la trobada de la Vall d'Albaida, concretament en Montaverner a on poden vore a Jorge Rodríguez, president de la Diputació de Valéncia i a Marzá, Conseller d'educació. 

Senyors valencianistes tot no passa en el Cap i Casal i nos van vint anys per davant i ara treballen a on no estem, poblacions a on hauríem d'estar associacions, partits valencianistes...perque si no eixim, no se nos veu i si no se nos veu, no existim.

I per supost, des de CCV no estem d'acort en que se li tanquen les portes als castella parlants ni d'ací  ni de fòra.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Podría ser un titular del valencianismo para reclamar en la calle el derecho lingüístico de la libertad para el valenciano, pero por desgracia no lo es. http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/04/22/5719355bca474161218b4622.html


Los de escuela valenciana -esa entidad catalana afincada y sobradamente financiada en nuestra tierra per propios y ajenos, asesina de nuestra lengua i cultura, adoctrinadora de niños i padres -no tenian bastante con mandar dentro de los colegios, en las AMPAS, y en todos los sectores culturales i de enseñanza de nuestro Reino. 

Ahora se manifiestan también en contra del actual Consell -pro escola valenciana, como de todos es sabido- para pedir el requisito lingüístico o lo que es lo mismo; si no tienen ustedes los títulos del catalán de la AVL no podrán trabajar en las administraciones públicas. 

Exactamente i según los periódicos; ·Escola valenciana salió ayer a la calle, se concentró en las puestas de las Cortes para pedir lo que, según ellos, ya vienen pidiendo hace tres décadas: que todo trabajador del sector público acredite saber “su valenciano” cuando en la docencia ya existe este este requisito, que por cierto hizo realidad el PP. 

El teatro de esta gente y la callada de la oposición son tan lamentables como ver en la foto al Conseller contra el cual se supone se manifiestan cuando todos sabemos quien es Marzá y el apoyo que tienen los de escuela catalanista por parte de la Conselleria.

Pero dice el refrán que quien no llora no mama, y los valencianistas o no sabemos llorar o no tenemos el valor suficiente para ponernos delante de estos con pancartas pidiendo lo que por derecho es nuestro; el respeto al valenciano y que dejen de adoctrinar a nuestros hijos. Si quieren catalán es tan fácil como irse a Cataluña.La foto es de esta sábado pasado en la trobada de la Vall de Albaida, concretamente en Montaberner, donde pueden ver a Marzá, Conseller de Educación y a Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia.  

Señores valencianistas todo no pasa en el Cap i Casal y nos van veinte años por delante y ahora trabajan donde no estamos, poblaciones donde deberíamos estar asociaciones, partidos políticos...porque si no salimos, no se nos ve y si no se nos ve, no existimos.

Y por supuesto, al menos desde CCV no estamos de acuerdo con que se les cierren las puertas a la gente castellano hablante ni de aquí ni de fuera.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià 

0 comentarios:

 
Back to top!