Searching...
sábado, 23 de abril de 2016

¡Celebrem el dia del llibre a la valenciana! / ¡Celebramos el día del libro a la valenciana!

Cada poble, quan és conscient de que conforma una colectivitat singular, i vol ser conseqüent en eixe sentir, treballa de manera especial per totes aquelles coses que el fan únic, pels seus signes d’identitat, per les figures senyeres que ajuden a conformar el seu imaginari colectiu, valorant les aportacions individuals o colectives que han contribuit i contribuixen a l’alvanç i al progrés de la societat.


No pareix que esta siga la tònica propia del poble valencià. Entre els de dins i els de fora poc es contribuix a posar en valor cada manifestació, cada acontenyiment, cada aportació, cada personage…; i és que pareix que l’intent de borrar de memoria que arrancà en l’abolició del Dret Foral i s’incrementà en la potenciació de l’ideari d’una Espanya única i uniforme, ha deixat més que una impronta en el ser colectiu valencià; tant com per a que este siga qüestionat per propis i sobre tot per estranys.

Tot açò be a rant de que hui es celebra el “Dia del Llibre i del Dret d’Autor”; aixina quedà establit i proclamat per l’Unesco en 1995. Esta celebració, la seua idea primigenia i posterior materialisació, li la devem a un valencià que, encara que afincat durant un gran periodo de sa vida fora de Valéncia, mai oblidà les seues arrels ni pergué la seua conexió en la patria que el va vore naixer; ell és Vicente Clavel Andrés.

Mentres en unes atres llocs de l’Estat han inventat una festa singular per a commemorar el “Dia del llibre”, per a la potenciació de l’industria editorial, pero sobre tot de la llectura i de la culturalisació –com pretenia Clavel–, Valéncia tota, i el Cap i Casal en particular, ben poc s’enrecorden d’esta aportació i ben poc han fet –en realitat res– per a rememorar-la. Uns atres, creativament, han dut a convertir eixa festa en una celebració que favorix el món editor, i –ya posats– tambe al floral. ¿I per que no també en Valéncia, quan estos son dos sectors tradicionalment importants en la nostra societat i economia?

¡Si!, seria una excelent iniciativa que també Valéncia potenciara el dia del llibre i fora la jornada en que entre els valencians nos regalarem una bona edició/publicació i una flor, ¿i, per que no un clavell? en homenage anual al nostre compatriota, fugint ademés aixina d’un mimetisme que devindria en plagi. Una bona entusiasta valencianista –Paqui Llosá– és l’inspiradora d’esta idea i ella ha segut sempre una veu reivindicadora de la figura de Vicente Clavel, de la realitat que fon l’establiment d’un “dia del llibre”, pero sobre tot de lo que contribuí a conseguir en l’elaboració i sanció d’un decret que buscava potenciar la llectura i la culturalisació per mig de la lletra impresa.

No és per tant una idea propia la que s’expon, pero si compartida i que conduix a una sugerència: ¿No es podria establir el dia 23 d’abril una colaboració entre el Gremi de Llibrers i l’associació de Floristes i fer una celebració conjunta? Eixe dia és la festivitat de Sant Jordi –que fon patró del Regne de Valéncia– i data en la que confluixen diferents efermerides lligades a Cervantes, Shakespeare o Garcilaso de la Vega. “Un llibre i un clavell” serien un bon motiu per a potenciar esta jornada i fer-ho recordant a Clavel, el valencià que tingué l’idea i que buscà els mijos per a fer-la una realitat. 

Si no és enguany, ¿tal volta a l’any que ve?

Tots els dies 9 (Círcul Cívic Valencià, Convencio Valencianista, Colectiu Fullana, El Piló, Institut d'Estudis Valencians, Plataforma Jovenil Valencianista, Rogle Constatí Llombart.)

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià


Cada pueblo, cuando es consciente de que conforma una colectividad singular, y quiere ser consecuente en ese sentimiento, trabaja de manera especial por todas aquellas cosas que lo hacen único, por su signos de identidad, por las figuras banderas que ayudan a conformar su imaginario colectivo, valorando las aportaciones individuales o colectivas que han contribuido y contribuyen a el avance y al progreso de la sociedad.


No parece que esta sea la tónica propia del pueblo valenciano. Entre los de dentro y los de fuera poco se contribuye a poner en valor cada manifestación, cada acontecimiento, cada aportación, cada personaje...; i es que parece que el intento de borrar de memoria que arrancó en la abolición del Derecho Foral y se incrementó en la potenciación del ideario de una España única y uniforme, ha dejado más que una impronta en el ser colectivo valenciano; tanto como para que este sea cuestionado por propios y sobre todo por extraños.


Todo esto viene a que hoy se celebra el "Día del Libro y del Derecho de Autor"; así quedó establecido y proclamado por la Unesco en 1995. Esta celebración, su idea primigenia y posterior materialización, se la debemos a un valenciano que, aunque afincado durante un gran período de su vida fuera de Valencia, nunca olvidó sus raíces, ni perdió su conexión en la patria que le vio nacer, el es Vicente Clavel Andrés.

Mientras en otros lugares del Estado han inventado una fiesta singular para conmemorar el "Día del Libro", para la potenciación de la industria editorial, pero sobre todo de la lectura y de la culturalización -como pretendía Clavel-, Valencia toda y el Cap i Casal en particular, bien pocos se recuerdan de esta aportación y bien pocos han hecho -en realidad nada- para rememorarla. Unos otros, creativamente han llevado a convertir esta fiesta en una celebración que favorece el mundo editorial, y -ya puestos- también el floral ¿Y por qué no también en Valencia, cuando estos son dos sectores tradicionalmente importantes en nuestra sociedad y economía?

¡Sí!, sería una excelente iniciativa que también Valencia potenciara el día del libro y fuera la jornada en que entre los valencianos nos regaláramos un buena edición/publicación y una flor. ¿y por qué no un clavel? en homenaje anual a nuestro compatriota, huyendo además así de un mimetismo que devendría en plagio. Una buena entusiasta valencianista -Paquí Llosá- es la inspiradora de esta idea y ella ha sido siempre una voz reivindicadora de la figura de Vicente Clavel, de la realidad que fue el establecimiento de un "Día del Libro", pero sobre todo de lo que contribuyó a conseguir en la elaboración y sanción de un decreto que buscaba potenciar la lectura y la culturalización por medio de la letra impresa.

No es por tanto una idea propia la que se expone, pero si compartida y que conduce a una sugerencia: ¿No se podría establecer el día 23 de abril una colaboración entre el Gremio de Libreros y la asociación de Floristas y hacer una celebración conjunta? Ese día es la festividad de San Jorge -que fue patrón del Reino de Valencia- y fecha en la que confluyen diferentes efemérides ligadas a Cervantes, Shakespeare o Garcilaso de la Vega. "Un libro y un clavel" serían un buen motivo para potenciar esta jornada y hacerlo recordando a Clavel, el valenciano que tuvo la idea y que buscó los medios para hacerla realidad.

Si no es este año ¿tal vez el año que viene?

Tots els dies 9 (Círcul Cívic Valencià, Convencio Valencianista, Colectiu Fullana, El Piló, Institut d'Estudis Valencians, Plataforma Jovenil Valencianista, Rogle Constatí Llombart.)

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià
 

0 comentarios:

 
Back to top!