Searching...
domingo, 17 de abril de 2016

Contestació al diari català "Diari del Maestrat" i a l'artícul d'opinió de l'Associació "Cultural" Jaume I

Contestació al diari català "Diari del Maestrat" i sobretot a l'artícul d'opinió de l'Associació "Cultural" Jaume I http://www.diaridelmaestrat.com/index2.php?sel=verNot&id=27636

Esta associació que entenem que d'història i de llengües no entén, parla de l'unitat de la llengua i no de l'unitat de les llengües com seria lo més correcte, a dia de hui en tota la documentació que hi ha, tractar el valencià com un dialecte i no com una llengua diferenciada és pràcticament un delit.

Els llancem les següents preguntes ya que segons ells la llengua catalana creada per Pompeu Fabra que no era ni filòlec és lo mateix que una llengua que té més de 1.000 anys com la valenciana.

¿Cóm pot justificar que la RACV complixca ya 100 anys de la seua creació i encara la llengua de Pompeu no aplegue als 100 anys?

¿Cóm pot dir que la llengua catalana és la mateixa que la valenciana, quan esta última du més de 1.000 anys parlant?

¿Cóm pot relegar a una llengua que tingué Sigle d'Or a un mer dialecte i a un simple dialecte com a llengua que mai ha tingut Sigle d'Or?

I podríem llançar més preguntes, pero esperarem a vore si tenen pebrots per a respondre ad estes.

Li diem ad esta associació i a tots als que les han llavat el cervell que sempre defendrem la Llengua Valenciana i no l'actual llengua catalana que se'ensenya en els coleges, mentimetres tingam un alé de vida no ho anem a permetre i que quan vullguen duguen la documentació d'a on trauen totes les destrellats que diuen.Per cert l'artícul d'esta associació, se troba íntegrament en català, llengua no oficial en la Comunitat Valenciana.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic ValenciàContestación al diario catalán "Diari del Maestrat" y sobre todo al artículo de opinión de la Asociación "Cultural" Jaume I http://www.diaridelmaestrat.com/index2.php?sel=verNot&id=27636

Esta asociación que entendemos que de historia y de lenguas no entienden, habla de la unidad de la lengua y no de la unidad de las lenguas como sería lo más correcto, a día de hoy con toda la documentación que hay, tratar el valenciano como un dialecto y no como una lengua diferenciada es prácticamente un delito.

Les lanzamos las siguientes preguntas ya que según ellos la lengua catalana creada por Pompeu Fabra que no era ni filólogo es lo mismo que una lengua que tiene más de 1.000 años como la valenciana.

¿Cómo puede justificar que la RACV cumpla ya 100 años de su creación y aún la lengua de Pmpeu no llega a los 100 años?

¿Cómo puede decir que la lengua catalana es la misma que la valenciana, cuando esta última lleva más de 1.000 años hablándose?

¿Cómo puede relegar a una lengua que tuvo un Siglo de Oro a un mero dialecto y a un simple dialecto como una lengua que nunca ha tenido Siglo de Oro?

Y podríamos lanzar más preguntas, pero esperaremos a ver si tienen si tienen lo que tienen que tener para responder a estas.

Le decimos a esta asociación y a todos a los que les han lavado el cerebro que siempre defenderemos la Lengua Valenciana y no la actual lengua catalana que se enseña en los colegios, mientras tengamos un aliento de vida no lo vamos a permitir y que cuando quieran traigan la documentación de donde salen todas las chorradas que dicen.

Por cierto el artículo de esta asociación, se encuentra íntegramente en catalán, lengua no oficial en la Comunidad Valenciana.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!