Searching...
jueves, 12 de mayo de 2016

Carta oberta a En Federico Martínez Roda. Sospitós des d'ans de ser nomenat Decà encara no fa sis mesos./Carta abierta a Federico Martínez Roda. Sospechoso desde antes de ser nombrado Decano hace apenas seis meses.El 17 de decembre de 2015 era nomenat Decà de la RACV En Federico Martínez Roda. Des d'ans de ser nomenat s'escoltaven coses gens falagueres d'este home, eixit de les ombres quan ni tan sols era el candidat a ser Decà en un principi. I amics, quan les coses se diuen, pareix ser que són per motius. Est home es llevà de damunt a l'únic aspirant a Decà que n'hi havia a base de -ell sabrà qué- per a acabar presentant-se només ell;  i clar, si només n'hi ha un candidat puix guanya. 

No són pocs els problemes que està donant-nos des de la seua arribada a la RACV, i Círcul Cívic Valencià ya demanà en son dia la dimissió d'est senyor, per dir-li d'alguna manera. Dinars en la AVL, acostaments per a la pau llingüística, remors i més remors de que nos anava a traïcionar, parladices per tots els racons del valencianisme i cap bo sobre Roda. 

I hui, ya hem de dir prou, hem de demanar de nou la seua dimissió immediata. No podem consentir que este home, no sabem els seus motius, ixcà un dia nos haja de donar explicacions, continue en la RACV. No despuix d'haver-se fet fotos en el màxim traïdor valencià, hui president de la AVL, no quan hui mateixa ha tingut la gosadia de nomenar acadèmic de la RACV a un catalaniste que no necessita presentacions. 

Pero per si algú no coneix al nou acadèmic de la RACV, ací els deixem l'informació necessària per a que jugen vostés mateixos. Este és Alfons Llorenç Gadea, catalaniste ara clavat en la nostra màxima institució. http://www.racv.es/vcia/content/acte-dinvestidura-com-academics-corresponentsAlfons Llorenç Gadea, naixcut en Alcoy el 1951. 

Llicenciat en Filologia per l'Universitat de Valéncia, a on fon discípul de Sanchis Guarner. 
Diplomat en Estudis Avançats, professor de Llingüística Valenciana i Mestre de Valencià.

Redactor i Realisador TVE, a on introduí el valencià en 1976, corresponsal de «Destino», «Canigó» i  “El Noticiero Universal” i colaborador de “Información”, “Triunfo”, “Levante-EMV”, “El País” i “El Temps”. 

Fon Cap del Gabinet de la Presidència del Consell del “país valencià” en el govern de Lerma.

Comissari per al 750 Aniversari del Poble Valencià.

Assessor del President de la Generalitat Valenciana i Alcalde de la Vila de Planes. 

És membre de l'Associació d'Escritors en Llengua Catalana. 

¿Per a demanar dimissions o no? Demanem la dimissió immediata del Decà i dels seus acòlits, perque açò llunt d'apagar el conflicte llingüístic, l'aviva moltíssim més. 

Aixina mateix nos unim als comunicats fets pel Gav, Lo Rat Penat i demanem, com sempre, pero ara més, l'unió de tot el valencianisme per a fer dimitir a est traïdor.
No n'hi haurà pau mentres no nos tornen lo que és nostre: La Llengua Valenciana. 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic ValenciàEl 17 de diciembre de 2015 era nombrado Decano de la RACV Federico Martínez Roda. Antes de ser nombrado ya se escuchaban cosas nada halagüeñas de este hombre, salido de las sombras cuando ni siquiera era el candidato a ser Decano en un principio. Y amigos, cuando las cosas se dicen, parece ser que son con motivos. Este hombre se quitó de encima al único aspirante a Decano que había a base de -él sabrá qué-  para terminar presentándose sólo él; y claro, si sólo hay un candidato pues gana.

No son pocos los problemas que está dándonos desde su llegada a la RACV, y Círculo Cívico Valenciano ya pidió en su día la dimisión de este señor, por llamarlo de alguna manera. Comidas con la AVL, acercamientos para la paz lingüística, rumores y más rumores de que nos iba a traicionar, corrillos por todos los rincones del valencianismo y nada bueno sobre Roda.

Y hoy, ya tenemos que decir basta, tenemos que pedir de nuevo su dimisión inmediata. No podemos consentir que este hombre, no sabemos sus motivos, ojalá un día nos tenga que dar explicaciones, continúe en la RACV. No después de haberse hecho fotos con el máximo traidor valenciano, hoy presidente de la AVL, no cuando hoy mismo ha tenido la osadía de nombrar académico de la RACV a un catalanista que no necesita presentaciones.

Pero por si alguien no conoce al nuevo académico de la RACV, aquí les dejamos la información necesaria para que juegan ustedes mismos. Este es Alfonso Lorenzo Gadea, catalanista ahora metido en nuestra máxima institución. http://www.racv.es/vcia/content/acte-dinvestidura-com-academics-corresponentsAlfons Llorenç Gadea, nacido en Alcoy en 1951.

Licenciado en Filología por la Universidad de Valencia, donde fue discípulo de Sanchis Guarner.

Diplomado en Estudios Avanzados, profesor de Lingüística Valenciana y Maestro de Valenciano.

Redactor y Realisador TVE, donde introdujo el valenciano en 1976, corresponsal de "Destino", "Canigó" y "El Noticiero Universal" y colaborador de "Información", "Triunfo", "Levante-EMV", "El País" y " el Tiempo ".

Fue Jefe del Gabinete de la Presidencia del Consejo del "país valenciano" en el gobierno de Lerma.

Comisario para el 750 Aniversario del Pueblo Valenciano.

Asesor del Presidente de la Generalitat Valenciana y Alcalde de la Villa de Planes.

Es miembro de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana.

¿Para pedir dimisiones o no? Pedimos la dimisión inmediata del Decano y de sus acólitos, porque esto lejos de apagar el conflicto lingüístico, la aviva muchísimo más.

Así mismo nos unimos a los comunicados hechos por el Gav, Lo Rat Penat y pedimos, como siempre, pero ahora más, la unión de todo el valencianismo para hacer dimitir a este traidor.

No habrá paz mientras no nos devuelvan lo que es nuestro: La Lengua Valenciana.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!