Searching...
viernes, 6 de mayo de 2016

Nos lleven llibertat educativa en el Regne de Valéncia/Nos quitan la libertad educativa en el Reino de Valencia.Al tripartit se li amontonen les concentracions, i s'hauran de preguntar perqué, encara que nosatros pensem que ells portaven una fulla de ruta i la van a seguir fins al final. 

I si per ad això, s'han d'enfrontar a coleges concertats, iglésia, pares, mares, alumnes, puix no dubtaran en fer-ho. Més que enfrontar-se, pareix que Marzà, Puig, Ribó, Fuset, Oltra...estiguen sorts, muts i cegos, cosa que sabem tots que no. http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-escuelas-catolicas-convocan-concentracion-contra-politica-educativa-marza-201605042027_noticia.html

Pero d'ahí, a que facen cas als que no són de la ruta pancatalanista, poden vostés esperar-se assentats. 

L'atac és exclusivament als coleges concertats, només s'aplica el barem de classe a les concertades, ¿Tal volta per qué no poden adoctrinar en la mateixa llibertat que en les públiques? ¿Consentirem que ya desaparegut el valencià de l'ensenyança reglada , els lleven als nostres fills la possibilitat de dependre castellà? La llibertat deu ser igual per a tots i este govern només prohibix a uns. ¡Ya està be!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

Al tripartito se le amontonan las concentraciones, y tendrán que preguntarse por qué, aunque nosotros pensamos que ellos llevaban una hoja de ruta y la van a seguir hasta el final.

Y si para ello, deben enfrentarse a colegios concertados, iglesia, padres, madres, alumnos, pues no dudarán en hacerlo. Más que enfrentarse, parece que Marzà, Puig, Ribó, Fuset, Oltra ... estén sordos, mudos y ciegos, cosa que todos sabemos  que no. http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-escuelas-catolicas-convocan-concentracion-contra-politica-educativa-marza-201605042027_noticia.html

Pero de ahí, a que hagan caso a los que no son de la ruta pancatalanista, pueden ustedes esperar sentados.


El ataque es exclusivamente a los colegios concertados, sólo se aplica el baremo de clase a las concertadas, ¿Tal vez por qué no pueden adoctrinar con la misma libertad que en las públicas? ¿Consentiremos que ya desaparecido el valenciano de la enseñanza reglada, les quiten a nuestros hijos la posibilidad de aprender castellano? La libertad debe ser igual para todos y este gobierno sólo prohíbe a unos. ¡Ya está bien!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!