Searching...
viernes, 4 de septiembre de 2015

Carta oberta al valencianisme d'un simpatisant de CCV / Carta abierta al valencianismo de un simpatizante de CCV.

Nos ha aplegat esta carta i nos ha paregut molt sensata, ixcà els nostres objectius, els de tots, es complixquen. La carta nos aplegà íntegrament en valencià, pero hem decidit traduir-la al castellà també per a que vos aplegue a tots. Me permet la llicència d'enviar esta carta oberta a tot el valencianisme puix considere que davant les informacions malintencionades contra l'acte del 19 de setembre, devem estar tots units per lo nostre. És una concentració que deu arribar a bon terme pel be de la nostra Terra i la nostra Cultura, per la qual cosa he escrit esta carta, per a ajudar en lo possible a conscienciar a els que encara dubten d'assistir.
Deixe en les seues mans el publicar-la o no, la meua intenció és simplement ajudar des del respecte i la tolerància. 

Moltes gràcies per la seua atenció i una salutació molt afectuosa.

Roberto Soria i Domínguez

A l'atenció de tots els valencians de cor, 

davant els temps convulsos vixcuts des de fa massa temps fins a l'actualitat per mig de l'atac a les nostres Senyes d'Identitat com a poble, volguera cridar l'atenció i fer reflexionar sobre alguns temes, que si be es repetixen en el temps, no deurien impedir una acció contundent i sòlida front a estos enemics i traïdors de la nostra Terra.
Gràcies a les rets socials i a internet tenim moltes més armes i una gran capacitat de movilisació molt major als temps de la vella Batalla de Valéncia. Ara tot és mes ràpit i el mensage aplega millor. Pero a pesar d'estos avanços seguim cometent, al meu juí, els mateixos erros i damunt, engrossats. El principal erro és no tindre clar que esta desobediència i resistència és CIVIL i no política. Cap partit polític deu intentar traure renda d'este conflicte, ni medrar o nàixer a propòsit d'açò. El valencianisme no és de dretes ni d'esquerres. 
Cadascú té les seues idees polítiques i es deuen respectar, puix el valencià de cor, defén sa llengua, sa cultura, la nostra Real Senyera i les seues tradicions com a pròpies i úniques, no com a part d'una nació inexistent. Dona igual que sigam de dretes, d'esquerres, lliberals, ateus, apolítics…som valencians i defenem lo nostre en rigor i contundència. En acabant, quan hajam acabat en la tara que nos governa i que vol anular-nos com a Regió Històrica en passat, cultura, llengua i bandera pròpia, ya nos dedicarem a vore qui nos governa. Dreta, esquerra o centre té igual, sempre que siga valencianista. 
Valéncia es respecta. La Comunitat Valenciana es respecta.El Regne de Valéncia es respecta. No n'hi ha més
L'esquerra tradicional valenciana mai renegà de la seua terra ni de la seua bandera. Pero això no interessa que es sàpia. Per ad estos renegats pagats per la follia d'una mentira imperialista aplegada del nort són tot contes franquistes, com el blau de la nostra Real Senyera i l'Himne Regional, Valéncia té una grandíssima tradició d'esquerres i republicana, això és innegable. Pero ¿Quí va ser u dels grans valedors d'eixa esquerra republicana? En Vicente Blasco Ibáñez, el qual els governants oculten i fugen d'ell, quan este ilustre valencià fon d'esquerres, republicà, VALENCIÀ i VALENCIANISTE. L'esperpèntic i vassall del nacionalisme català, Joan Fuster, fon l'inventor del pancatalanisme tal i com ho coneixem hui en dia. Un traïdor en tenyides d'hedoniste viciós, i falangiste, també cal recordar-ho, el qual proclamà que el pancatalanisme seria d'esquerres o no séria. Tota una declaració d'intencions. I clar, com Valéncia sempre ha segut roja… Estos traïdors colaboracionistes , s'han disfrassat de valenciana quan la realitat és que les hemeroteques i les rets socials els desemmaixqueren. Hi ha multitut de registres i proves que nos demostren les seues verdaderes intencions.
Unes intencions que, als que hem lluitat tota la vida contra ells, no nos venen de nou, pero que han calat en una part de la nostra societat, els quals per desconeiximent, rencor cap a l'anterior Govern, nocura o falta de criteri s'han cregut les mentires d'un tripartit pancatalaniste i servil en els nacionalistes radicals de Catalunya, servilisme que correspon a una mossegada econòmica, la qual influïx en el grau de fanatisme segons aumenta esta mossegada. I davant este panorama la societat valencianista verdadera i real , es movilisa i planta cara.
Per tot açò, el pròxim dia 19 de setembre, devem acodir a la Plaça de l'Ajuntament com a valencians sense més adjectius de cap classe, a demostrar que no anem a permetre mes injúries ni més comportaments que ataquen a la nostra identitat. Devem anar com a valencians i res més que valencians; independentistes, moderats, de dretes o d'esquerres.
Tenim que ser un grup compacte i homogéneu per a plantar cara a la destrucció i alienació de la nostra cultura i terra, perque si nos parem a vore quí és més i millor valencià, ells hauran guanyat. Solament units serem forts i demostrarem lo que som, i a soles som un una cosa; valencians.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià


Nos ha llegado esta carta y nos ha parecido muy sensata, ojalá nuestros objetivos, los de todos, se cumplan. La carta nos llegó íntegramente en valenciano, pero hemos decidido traducirla para que os llegue a todos. 


Me permito la licencia de enviar esta carta abierta a todo el valencianismo pues considero que ante las informaciones malintencionadas contra el acto del 19 de septiembre, debemos estar todos unidos por lo nuestro. Es una concentración que debe llegar a buen término por el bien de nuestra Tierra y nuestra Cultura, por lo que he escrito esta carta, para ayudar en lo posible a concienciar a los que todavía dudan en asistir.
Dejo en sus manos el publicarla o no, mi intención es simplemente ayudar desde el respeto y la tolerancia.
Muchas gracias por su atención y un saludo muy afectuoso. 

Roberto Soria Domínguez


A la atención de todos los valencianos de corazón,
Ante los tiempos convulsos vividos desde hace demasiado tiempo hasta la actualidad por medio del ataque a nuestras Señas de Identidad como pueblo, quisiera llamar la atención y hacer reflexionar sobre algunos temas, que si bien se repiten en el tiempo, no deberían impedir una acción contundente y sólida frente a estos enemigos y traidores de nuestra Tierra. Gracias a las redes sociales y a internet tenemos muchas más armas y una gran capacidad de movilización, mucho mayor que en los tiempos de la vieja Batalla de Valencia. Ahora todo es más rápido y el mensaje llega mejor. 
Pues a pesar de estos avances seguimos cometiendo, a mi juicio, los mismos errores y encima, aumentados. El principal error es no tener claro que esta desobediencia y resistencia es CIVIL y no política. Ningún partido político debe intentar sacar renta de este conflicto, ni medrar o nacer a propósito de esto. El valencianismo no es de derechas ni de izquierdas. Cada uno tiene sus ideas políticas y se deben respetar, pues el valenciano de corazón, defiende su lengua,  su cultura, nuestra Real Señera y sus tradiciones como propias y únicas, no como parte de una nación inexistente. Da igual que seamos de derechas, de izquierdas, liberales, ateos, apolíticos... somos valencianos y defendemos lo nuestro con rigor y contundencia.
Después, cuando hayamos terminado con la lacra que nos gobierna y que quiere anularnos como Región Histórica en pasado, cultura, lengua y bandera propia, ya nos dedicaremos a ver quién nos gobierna. Derecha, izquierda o centro tiene igual, siempre que sea valencianista. 
Valencia se respeta. La Comunidad Valenciana se respeta. El Reino de Valencia se respeta. No hay más.
 La izquierda tradicional valenciana nunca renegó de su tierra ni de su bandera, pero esto no interesa que se sepa. Para estos renegados pagados por la locura de una mentira imperialista llegada del norte son todo cuentos franquistas, como el azul de nuestra Real Señera y el Himno Regional, Valencia tiene una grandísima tradición de izquierdas y republicana, eso es innegable. Pero ¿Quién fue uno de los grandes valedores de esa izquierda republicana? Vicente Blasco Ibáñez, el que los gobernantes ocultan y huyen de él, cuando éste ilustre valenciano fue de izquierdas, republicano, VALENCIANO y VALENCIANISTA. El esperpéntico y vasallo del nacionalismo catalán, Joan Fuster, fue el inventor del pancatalanismo tal y como lo conocemos hoy en día. Un traidor en teñidas de hedonista vicioso, y falangista, también hay que recordarlo, el cual proclamó que el pancatalanismo sería de izquierdas o no sería. Toda una declaración de intenciones. Y claro, como Valencia siempre ha sido roja... Estos traidores colaboracionistas, se han disfrazado de valencianía cuando la realidad es que las hemerotecas y las redes sociales los desenmascaran. Hay multitud de registros y pruebas que nos demuestran sus verdaderas intenciones.
Unas intenciones que, a los que hemos luchado toda la vida contra ellos, no nos vienen de nuevo, pero que han calado en una parte de nuestra sociedad, los que por desconocimiento, rencor hacia el anterior Gobierno, dejadez o falta de criterio han creído las mentiras de un tripartito falso y servil a los nacionalistas radicales de Cataluña, servilismo que corresponde a una mordida económica, la cual influye en el grado de fanatismo según aumenta esta mordida. 
Y ante este panorama la sociedad valencianista verdadera y real, se ha de movilizar y planta cara.
Por todo esto, el próximo día 19 de septiembre, debemos acudir a la Plaza del Ayuntamiento como valencianos, sin más adjetivos de ninguna clase, a demostrar que no vamos a permitir mas injurias ni más comportamientos que atacan a nuestra identidad. Debemos ir como valencianos y nada más que valencianos; independentistas, moderados, de derechas o de izquierdas. 
Tenemos que ser un grupo compacto y homogéneo para hacer frente a la destrucción y alienación de nuestra cultura y tierra, porque si nos paramos a ver quién es más y mejor valenciano, ellos habrán ganado. Solo unidos seremos fuertes y demostraremos que somos, ya solas somos un algo; valencianos.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

1 comentarios:

Maripaz Quilis dijo...

Molt sensat I sobretot molt de cor que es lo que mou i ha mogut sempre al poble valencià.
Pero no caiguem en la ingenuitat, es molt trist tindre que entrar en política quan lo unic que volem o demanden nomes te que vore en la cultura, la historia i conceptes de lo mes separats de la política, pero es l'unica manera de defensar, de tu a tu, lo nostre.
O no ha segut la política la que ha permes que nos furten, nos humillen, nos intenten aniquilar con a poble???? allí i açi ha segut el medi per el que han intentat afonar-nos axina que sigam inteligents i en les mateixes armes intentem desfer el cami.
Y mentres la desijada unio del valencianisme politic aplega, algun día, obligació seria de cada valencianiste analizar les propostes actuals i triar una, perque mentres el vot valencià ixca de Valencia estarem depenent de la necessitat central de pactes i, per fer memoria, sempre hem segut la moneda de camvi de uns i atres, nos han regalat i nungunejat sense pudor.
Valenci@ en les generals oblida't de partits centralistes i tria la teua opcio valencianista, fins que no fem eixa reflexio i la fiquem en marcha, mal que em pese, estem perduts i abocats al fracas mes contundent, al passat mes recient em remitixc i prova de lo que dic seran els anys que nos queden en mans "compromeses"
i sempre, Vixca València!!!
I per València, tot! !!!!
Disculpes per les faltes ortografiques😅

 
Back to top!