Searching...
martes, 1 de septiembre de 2015

Maria Josep Ortega, una atra renegada de Compromis / María José Ortega, otra renegada de Compromís

Mònica Oltra, els teus militants en càrrecs públics te desmonten dia a dia per molt que vullgues negar-ho ¡Sí sou pro-”països catalans”!I torna-li la trompa al chic en els manipuladors, falsejadors d'història i embolicadors del poble valencià. Està molt be haver castigat al PP -pares polítics d'estos cadells- pero d'ahí a afonar per complet la nostra cultura, llengua, tradicions...¡Per ahí no anem a passar senyors del tripartit!

Hui vos donem a conéixer a Maria Josep Ortega -Bloc- militant de Compromís, alcaldesa de Carlet i gran defensora dels “països catalans” i com les imàgens valen més que mil paraules, ací vos deixem tuits, actes i vídeos a on podeu vore el tipo de política que vol per a la nostra Comunitat Valenciana la gent de Compromís.

2012- Maria Josep Ortega en un acte d'homenage a Joan Fuster -u dels pares dels pancatalanistes- acte a on senyalà en el seu parlament: “ Fuster és sense dubte  l’intelectual valencià més important del segle XX, una persona en una lucidea extraordinària , un dels grans ensagistes europeus contemporàneus. Pero per a nosatros encara és molt més.  Joan Fuster significa també l’inici del valencianisme polític i cultural modern, sense el qual  el País Valencià no existiria tal i com ara el coneixem.” L’acte, molt emotiu, finalisà en l'interpretació de la Muixeranga.2013- Tuits a on podeu comprovar quin interés té pel nort.

2014- Decembre, a poc mesos de les eleccions de maig de 2015 ya, la podem trobar en Palma de Mallorca en una concentració a favor dels “països catalans”. I com podeu llegir en la notícia apareix este pàrraf: “Entre els assistents es trobaven Eduart López, dirigent de ERC de Catalunya, i Maria Josep Ortega, de l'eixecutiva de Compromís. Abdós es varen unir respectivament als partits germans de l'illa: ERC i PSM respectivament”.Vídeos recents, jugen vostés mateixos:

Intervenint en una conferència sobre “països catalans”Entrevistada en la Fira del Llibre de 2015, a on parla de valencià, la nostra llengua, la nostra cultura, i a on acaba lloant a Catalunya i fent-se la víctima. Els primers 25 segons de vídeo parla de que la gent que llig pensa i és lliure, nosatros volem saber perqué volen prohibir el valencià propi en normativa centenària de la RACV i Lo Rat Penat...¿Serà per a que els nostres jóvens i no tan jóvens no puguen pensar lliures?Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círcul Cívic Valencià

Mónica Oltra, tus militantes en cargos públicos te desmontan día a día por mucho que quieras negarlo ¡Sí sois pro- "países catalanes"!


Y erre que erre con los manipuladores, falseadores de historia y embaucadores del pueblo valenciano. Está muy bien haber castigado al PP -padres políticos de estos cachorros- pero de ahí a hundir por completo nuestra cultura, lengua, tradiciones... ¡Por ahí no vamos a pasar señores del tripartito!

Hoy os damos a conocer a María José Ortega -Bloc- militante de Compromiso, alcaldesa de Carlet y gran defensora de los "países catalanes" y como las imágenes valen más que mil palabras, aquí os dejamos tuits, actos y vídeos en donde podrá ver el tipo de política que quiere para nuestra Comunidad Valenciana la gente de Compromiso.

2012- María José Ortega en un acto de homenaje a Joan Fuster -uno los padres de los pancatalanistas- acto en donde señaló en su discurso: "Fuster es sin duda el intelectual valenciano más importante del siglo XX, una persona con una lucidez extraordinaria, uno de los grandes ensayistas europeos contemporáneos. Pero para nosotros todavía es mucho más. Joan Fuster significa también el inicio del valencianismo político y cultural moderno, sin el cual la Comunidad Valenciana no existiría tal y como la conocemos. "El acto, muy emotivo, finalizó en el interpretación de la Muixeranga”


2013- Tweets en donde podrá comprobar qué interés tiene por el norte. 

 

2014- Diciembre, a pocos meses de las elecciones de mayo de 2015  la podemos encontrar en Palma de Mallorca en una concentración a favor de los "países catalanes". Y como se puede leer en la noticia aparece este párrafo: "Entre los asistentes se encontraban Eduardo López, dirigente de ERC de Cataluña, y María José Ortega, del ejecutiva de Compromiso. Ambos se unieron respectivamente a los partidos hermanos de la isla: ERC y PSM respectivamente".

Vídeos recientes, juzguen ustedes mismos:

Interviniendo en una conferencia sobre "países catalanes"Entrevistada en la Feria del Libro de 2015, en donde habla de valenciano, nuestra lengua, nuestra cultura, y donde termina alabando  Cataluña y haciéndose la víctima. Los primeros 25 segundos de vídeo habla de que la gente que lee piensa y es libre, nosotros queremos saber porqué quieren prohibir el valenciano propio con normativa centenaria de la RACV y Lo Rat Penat... ¿Será para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes no puedan pensar libres?

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!