Searching...
jueves, 10 de septiembre de 2015

Compromís premia a Raimon quan ignorà a Bruno Lomas / Compromís premia a Raimon cuando ignoró a Bruno Lomas.

Les antigues autoritats ignoraven a tots els valencians, els actuals nos ignoren i premien als venuts al català.

A colació d'una notícia apareguda en varis mijos de comunicació clarament definits al costat dels anti-valencians http://www.levante-emv.com/costera/2015/09/07/xativa-nombrara-hijo-predilecto-cantautor/1311243.html  recuperem esta notícia que publicarem el 17 d'agost d'este 2015 en motiu de l'aniversari de la mort de Bruno Lomas, veí de Xàtiva i que les autoritats ignoraren. Hui nos demostren una volta més que per ad ells a soles importa si canten en català, lo demés els dona exactament igual. Perque són catalans de cor i pensament i lo valencià els molesta, pero no anem a callar per més que nos diguen. Volem llibertat d'expressió i defendrem lo valencià per damunt de quí siga. Perque cada publicació que fem és un motiu més per al #19S estar #TotsUnitsPerLoNostre 

La notícia fon esta: 
Si l'ajuntament de Xàtiva no vol recordar-lo, NOSATROS Sí. Hui es complixen 25 anys de la mort del millor roquer d'Europa, Bruno Lomas, valencià fill de Xàtiva i el govern municipal socarrat decidix com a tribut suspendre l'homenage anual a on se recordava a l'artiste. Pero sí que busquen a Raimon, despuix resulta que els secessionistes som nosatros, els valencianistes.


Senyors és una autèntica vergonya que no feren un míser acte per l'aniversari del xativí Bruno Lomas i en canvi vagen a nomenar fill predilecte de la ciutat de Xàtiva a un cantant que canta en una llengua alinea a la nostra. Per a mostra alguns dels premis rebuts per este cantant, naixcut en Xàtiva, pero que canta en català: Medalla d'Or de Generalitat de Catalunya (1997), Medalla de l'Universitat de Valéncia (2009), Doctor Honoris causa per l'Universitat d'Alacant (2011), Premi d'Honor de les Lletres Catalans (2014). 

Raimon en l'acte celebrat en Barcelona a on se lo concedí Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 

Ramón Pelegero Sanchis, més conegut pel seu nom valencià Raimon, és un cantant en llengua catalana, un dels màxims exponents del moviment històric de la Nova Cançó i un dels artistes veterans en català més reconeguts. Vergonya senyors del tripartit, vergonya. 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic ValenciàLas antiguas autoridades ignoraban a todos los valencianos, los actuales nos ignoran y premian a los vendidos al catalán.

A colación de una noticia aparecida en varios medios de comunicación claramente definidos junto a los anti-valencianos http://www.levante-emv.com/costera/2015/09/07/xativa-nombrara-hijo-predilecto-cantautor/1311243.html recuperamos esta noticia que publicamos el 17 de agosto de este 2015 con motivo del aniversario de la muerte de Bruno Lomas, vecino de Játiva y que las autoridades ignoraron. Hoy nos demuestran una vez más que para ellos solos importa si cantan en catalán, lo demás les da exactamente igual. Porque son catalanes de corazón y pensamiento y lo valenciano les molesta, pero no vamos a callar por más que nos digan. Queremos libertad de expresión y defenderemos el valenciano por encima de quién sea. Porque cada publicación que hacemos es un motivo más para el # 19S estar #TotsUnitsPerLoNostre

La noticia fue esta:
Si el ayuntamiento de Játiva no quiere recordarlo, NOSOTROS Sí. Hoy se cumplen 25 años de la muerte del mejor roquero de Europa, Bruno Lomas, valenciano hijo de Játiva y el gobierno municipal “socarrat” decide como tributo suspender el homenaje anual donde se recordaba al artista. Pero sí que buscan a Raimon, después resulta que los secesionistas somos nosotros, los valencianistas.


Señores es una auténtica vergüenza que no hicieran un mísero acto por el aniversario del setabense Bruno Lomas y en cambio vayan a nombrar hijo predilecto de la ciudad de Játiva a un cantante que canta en una lengua alinea a la nuestra. Para muestra algunos de los premios recibidos por este cantante, nacido en Játiva, pero que canta en catalán: Medalla de Oro de Generalidad de Cataluña (1997), Medalla de la Universidad de Valencia (2009), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante (2011), Premio de Honor de les Lletres Catalanes (2014).

Raimon en el acto celebrado en Barcelona donde se le concedió el Premio de Honor de las Letras Catalanas

Ramón Pelegero Sanchis, más conocido por su nombre valenciano Raimon, es un cantante en lengua catalana, uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de la Nova Cançó y uno de los artistas veteranos en catalán más reconocidos.


Vergüenza señores del tripartito, vergüenza. 


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneCírcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!