Searching...
martes, 3 de noviembre de 2015

Català en un colege de Carlet, ¡Escandalós! / Catalán en un colegio de Carlet, ¡Escandaloso!

Esta és una foto real d'un conte donat a alumnes de Carlet


Sext de primària en el Colege Juan Vicente Mora de Carlet. Nos escomencen a aplegar queixes de pares en motiu de lo que en els coleges els donen, en este cas, per a llegir.

Primer, si l'informació és correcte i açò correspon a un alumne/a de sext de primària és doblement llamentable. ¿Als alumnes que estan a punt de passar a secundària els donen este tipo de llectura? Catalana, pobra en lèxic, gramàtica, etc.

Des de Círcul Cívic Valencià continuem en la campanya de tots els cursos, no m'adoctrines que podeu trobar tant en la nostra pàgina web con en la aplicació per a mòvils(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crcul.cvic.valenci&hl=es ) i
que esperem tinga la mateix o més repercussió que el curs passat, en el qual conseguirem ser escoltats i alguna cosa més, perque només tenim un camí, i eixe camí és denunciar i denunciar tot lo que els pares (de forma anònima sempre) nos facen aplegar i en la vostra colaboració en fer la denúncia.

Enguany anirem un pas més llunt i vos anem a posar el correu del colege en qüestió per a que els envieu correus electrònics en la queixa de CCV, (46002763@edu.gva.es ) perque si fem força tots junts, obrirem més portes i més pares pedran la por.


Vos hem posat el conte en català -ya que en la foto de portada igual no es llig massa be- i en valencià per a que els pares i els chiquets puguen vore els despropòsit de vocabulari que volen inculcar als nostres fills. I com sempre més baix en castellà l'articul complet. 

En Cigronet CATALÀ

Vet aquí que hi havia una vegada una parella
que volia tenir un fill escara que fos petit com
l'ungla d'un dit, encara que fos petit com un
cigró!!! Sempre ho repetien i ho pensaven.

Un dia, la dona va posar en remull un grapat
de cigrons. Al cap d'una estona, els va posar
al foc en una olla i de sobte, va veure que els
cigrons cobraven vida. Primer s'espantà i després
es va emocionar perque va veure que els cigrons
s'anaven tornant nens i nenes!!!

Mentre cuinava li va caure l'olla a terra i es
va sentir un gran soroll. Van caure tots els
cigrons i es van aixafar en l'olla i...

Però un cigronet va poder saltar de l'olla sense...
Cigronet VALENCIÀ

Açò era una parella que desijava moltíssim tindre un fill ¡Encara que fora chicotet com l'ungla del dit, encara que fora chicotet com un cigronet! Sempre ho demanaven i ho pensaven.

Un dia, l'esposa posà en remulla un grapat de cigrons. Passades unes hores, els va posar al fòc en un perol, quan de repent, ¡Veu als cigrons com s'anaven convertint en chiquets i chiquetes!

Mentrestant cuinava li caigué el perol a terra i s'escoltà un gran rebombori, al caure tots els cigronets i s'esclafaven dins del perol i...

Pero un cigronet pogué botar del perol i salvar-se de ser esclafat per a convertir-se en chiquet i el fill d'este matrimoni que tant desijaven ser pares.

Lliçó: el tamany no és lo més important.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic ValenciàEsta es una foto real de un cuento entregado a alumnos de Carlet

Sexto de primaria en el Colegio Juan Vicente Mora de Carlet. Nos empiezan a llegar las primeras quejas de padres con motivo de lo que en los colegios les dan, en este caso, para leer.

Primero, si la información es correcta y esto corresponde a un alumno / a de sexto de primaria es doblemente lamentable. ¿A los alumnos que están a punto de pasar a secundaria les dan este tipo de lectura? Catalana, pobre en léxico, gramática, etc.

Desde Círculo Cívico Valenciano continuamos con la campaña de todos los cursos, no me adoctrines que puede encontrar tanto en nuestra página web como en la aplicación para móviles (https://play.google.com/store/apps/details ? id = com.crcul.cvic.valenci & hl = es) y que esperamos tenga la misma o más repercusión que el curso pasado, en el que conseguimos ser escuchados y algo más, porque sólo tenemos un camino, y ese camino es denunciar y denunciar todo lo que los padres (de forma anónima siempre) nos hagan llegar y con la colaboración de todos vosotros hacer la denuncia.

Este año iremos un paso más lejos y os vamos a poner el correo del colegio en cuestión para el envío de correos electrónicos con la queja de CCV, (46002763@edu.gva.es) porque si hacemos fuerza todos juntos abriremos más puertas y más padres perderán el miedo.

Os hemos puesto el cuento en catalán, valenciano y castellano para que los padres y los niños puedan ver el despropósito de vocabulario que quieren inculcar a nuestros hijos. 

En Cigronet CATALÁN
Vet aquí que hi havia una vegada una parella
que volia tenir un fill escara que fos petit com
l'ungla d'un dit, encara que fos petit com un
cigró!!! Sempre ho repetien i ho pensaven.

Un dia, la dona va posar en remull un grapat
de cigrons. Al cap d'una estona, els va posar
al foc en una olla i de sobte, va veure que els
cigrons cobraven vida. Primer s'espantà i després
es va emocionar perque va veure que els cigrons
s'anaven tornant nens i nenes!!!

Mentre cuinava li va caure l'olla a terra i es
va sentir un gran soroll. Van caure tots els
cigrons i es van aixafar en l'olla i...

Però un cigronet va poder saltar de l'olla sense...
Cigronet VALENCIANO
Açò era una parella que desijava moltíssim tindre un fill ¡Encara que fora chicotet com l'ungla del dit, encara que fora chicotet com un cigronet! Sempre ho demanaven i ho pensaven.

Un dia, l'esposa posà en remulla un grapat de cigrons. Passades unes hores, els va posar al fòc en un perol, quan de repent, ¡Veu als cigrons com s'anaven convertint en chiquets i chiquetes!

Mentrestant cuinava li caigué el perol a terra i s'escoltà un gran rebombori, al caure tots els cigronets i s'esclafaven dins del perol i...

Pero un cigronet pogué botar del perol i salvar-se de ser esclafat per a convertir-se en chiquet i el fill d'este matrimoni que tant desijaven ser pares.

Lliçó: el tamany no és lo més important.
Pulgarcito CASTELLANO
Esto era una pareja que deseaba muchísimo tener un hijo.
¡Aunque fuera pequeño como la uña del dedo, aunque fuera pequeño como un garbanzo! Siempre lo pedían y lo pensaban.

Un día, la esposa puso en remojo un puñado de garbanzos. Pasadas unas horas, los puso al fuego en una olla, cuando de repente, ¡Ve a los garbanzos como se iban convirtiendo en niños y niñas!

Mientras cocinaba, se le cayó la olla al suelo y se escuchó un gran estruendo al caer todos los garbanzos que se aplastaban dentro de la olla y ...

Pero un garbanzo pudo saltar de la olla y salvarse de ser aplastado para convertirse en niño y el hijo de este matrimonio que tanto deseaban ser padres.

Moraleja: el tamaño no es lo más importante.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!