Searching...
miércoles, 2 de octubre de 2013

CCV i PLV demanen la datació del penó de la conquesta per a confirmar la seua falsetat

En escrit presentat per registre general d´entrada de l´Ajuntament de Valéncia, representants de CCV i PLV han solicitat hui dimarts 1 d´octubre de 2013 a Rita Barberà, alcaldessa de Valéncia, i als regidors Alfonso Grau i Mayrén Beneyto, que es practique la prova palinològica de datació, també coneguda com "prova del polen", per a la reliquia que des de fa sigles es fa passar pel penó que portaven les tropes del Rei Jaume I d´Aragó en el moment de la capitulació de la Valéncia musulmana.

Els arguments històrics, les proves circunstancials ("año 1238", ¡en Ñ!) i els estudis existents sobre l´heràldica de la Casa d´Aragó que demostren que els quatre pals no són utilisats fins al sigle XIV i que Jaume I utilisava una ensenya de dos pals, són més que suficients per a terminar d´una vegada per totes en u dels falsos arguments sobre els quals s´edifica el pancatalanisme. I l´Ajuntament de Valéncia ho té en la seua mà.
Transcrivim la petició:


Valéncia, 01 d´Octubre de 2013
A/A Na Rita Barberà Nolla, Excelentísima alcaldessa de Valéncia
A/A En Cristóbal Grau Muñoz, Ilustrísim coordinador municipal de cultura
A/A Na Mayrén Beneyto Jiménez de Laiglesia, Ilustrísima delegada municipal de cultura

Molts senyors nostres:

EXPOSICIÓ:

Les entitats firmants d´este escrit, totes elles membres de l´entorn cívic i socio-cultural valencià, tenim el convenciment de la falsetat del “penó de la conquesta” que forma part del patrimoni d´este ajuntament, acollint-mos a una sèrie d´estudis i investigacions realisades per prestigiosos historiadors, des de Roc Chabàs en l´any 1900 fins els nostres dies. Tenim, per tant, les proves històriques necessàries per a supondre la falsetat d´esta relíquia.

També obra al nostre favor l´enrevesada trama política que en els anys 90 es produí quan, la llavors regidora de cultura per Unió Valenciana Mª Dolores García Broch, fon vetada per la direcció del seu partit a fer al penó una definitiva prova científica, la del polen, en base a certs condicionants a unes negociacions que el president d´Unió Valenciana, Vicent González Lizondo, estava cursant per a la construcció d´una força política valenciana de caràcter transversal i convergent en les posicions del fusterianisme, representades pel Bloc Nacionalista Valencià i la seua representant en aquell moment, Pepa Chesa, i el ya en aquell moment ex socialiste Rafael Blasco. ¿Quina por hi havia per part de la sra. Chesa a la realisació de la prova del polen al penó, si tan segur de la seua autenticitat està l´entorn subcultural catalaniste?

Tant sobre les proves històriques que fonamenten la falsetat del relicari, com sobre la trama política que evità la prova científica definitiva per a desmontar definitivament l´autenticitat d´este més que evident fals símbol, molt s´ha escrit durant estos anys.

Per tots estos motius exposts, les entitats firmants d´este manifest,

DEMANEM a l´Ajuntament de Valéncia:

L´ENCÀRREC, A TRAVÉS DE L´INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS (IVC+R), A L´ENTITAT PRIVADA, UNIVERSITAT O CENTRE TECNOLÓGIC MÉS ADEQUAT PER A FER-HO, D´UN ESTUDI PALINOLÒGIC DE DATACIÓ (conegut com “prova del polen”) AL PENÓ, I LA POSTERIOR PUBLICACIÓ DELS RESULTATS EN MIJOS DE COMUNICACIÓ DE GRAN DIFUSIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA.


El motiu principal per a solicitar la datació científica és que l´autenticitat del penó de quatre pals és u dels arguments que utilisa el pancatalanisme en general per a llegitimar la mil vegades desmontada falàcia històrica de que les quatre barres d´Aragó tenen el seu orige en Catalunya. Este argument és u dels principals pilars sobre els que el catalanisme justifica l´ingerència cultural i política en territori valencià, especialment des de principis del sigle XX, i de forma més intensa durant les últimes 3 o 4 décades.

Demanem a este ajuntament que realise este servici al poble valencià, i mos done l´oportunitat i l´argument per a detindre l´alvanç d´esta corrent pseudocultural, fonamentada en falsificacions documentals i històriques com la del penó; corrent de nefastes conseqüències per als ciutadans de la Comunitat Valenciana: generadora de conflictes, llaminació social, alienació cultural i identitària, i accentuades divisions polítiques.

En les seues mans i baix la seua responsabilitat queda el fet de contribuir a solucionar els problemes socio-culturals del poble valencià, o el de continuar alimentant la divisió d´esta societat, l´alienació cultural i la dissolució identitària final dins d´un ent imaginari nomenat “països catalans”, que és a on pareix que anem abocats gràcies a certa manera de governar: servil, acomplexada i tíbia.

En espera de rebre notícies prontes, i en un sentit positiu a la nostra petició, reben vostés una atenta salutació dels representants de les entitats baix firmants,

Círcul Cívic Valencià i Plataforma Valencianista

1 comentarios:

Anónimo dijo...

AQIXO EN PAREIX CORRECTE, SI SENYOR.
VIXCA VALENCIA

 
Back to top!