Searching...
martes, 29 de octubre de 2013

Escola Valenciana necessita diners: ¡ni un euro per al catalanisme!

L´entitat filocatalanista radical Escola Valenciana no passa per un bon moment econòmic. En general, tot l´entorn multisubvencionat pancatalaniste patix la crisis econòmica: les subvencions públiques, encara que incesants, cada vegada són menys i de menors qüanties.

A conseqüència d´esta caiguda en els ingressos de l´entitat, Escola Valenciana ha llançat una campanya de micromecenage en la plataforma Verkami, per a recaptar diners, tant d´adeptes com d´incauts.

Dels adeptes al catalanisme no mos podem fer responsables. Pero sí d´aquells valencians que, portats a confusió per l´utilisació d´eufemismes i d´un llenguage més o manco possitiu, es plantejen colaborar en esta entitat, que té per funció principal la d´intoxicar la ment dels escolars valencians en les consignes del catalanisme en la finalitat de crear cantera d´acòlits al separatisme català i a la construcció nacional dels inexistents "països catalans".

Anem a expondre les principals "aportacions" d´Escola Valenciana, i motius pels quals demanen diners a la societat valenciana, i la realitat que s´amaga darrere de les seues paraules i activitats:

L’organització de les Trobades d’Escoles en Valencià.

Junt als Correllengües d´ACPV, les cerimònies de confusió catalanista dirigides a chiquets per antonomasia.

L’assessorament a les famílies i els docents per demanar l’obertura de més línies en valencià a les escoles.

La cobertura de les accions judicials per aconseguir que s’òbriguen línies en valencià.

La denúncia pública de les irregularitats que actualment existeixen a tots els nivells educatius respecte al bon funcionament dels programes d’ensenyament en valencià.

Quan Escola Valenciana parla de "valencià" vol dir "català". Les llínies en "valencià" de les que parlen són grups d´inmersió llingüística en català. En els centres educatius de molts pobles i comarques ya no és possible atra opció, gràcies a les cesions davant la pressió d´esta entitat per part de la Conselleria d´Educació.

L’assessorament jurídic a persones a les quals es nega el dret a viure en valencià mitjançant l’Oficina de Drets Lingüístics.

¿Algú vos ha negat el dret a parlar, escriure o viure en valencià? A mosatros sí. Mos el nega el catalanisme auspiciat per Escola Valenciana i ACPV, que volen substituïr el valencià per atra cosa.

L’impuls de campanyes informatives sobre la matriculació en valencià.

La formació del professorat en un plurilingüisme real on la nostra llengua és la peça fonamental en el procés d’aprenentatge.

Escola Valenciana no vol el plurillingüisme. El plurillingüisme real consistix en un trilingüisme educatiu.

L’organització de mobilitzacions per l’ensenyament de qualitat al País Valencià.

Les movilisacions que convoca Escola Valenciana són de caràcter polític, i sempre venen adereçades per denominacions antiestatutàries com "país valencià", banderes no oficials i consignes pancatalanistes, i sempre en convocatòria compartida junt a sindicats, partits i entitats de cariu anticonstitucional i procatalaniste.

La creació de materials i la col·laboració amb entitats i institucions de les nostres comarques i dels territoris de parla comuna.

Parla comuna... construcció nacional dels països catalans. 

L’organització de concursos literaris en valencià per a tots els nivells educatius amb els Premis Sambori.

Foment de l´ús del català entre la comunitat educativa.

El foment de nous parlants en la nostra llengua mitjançant el programa Voluntariat pel Valencià.

Adoctrinament a inmigrants: un "segment de mercat" fàcil d´adoctrinar, utilisant el subterfugi de l´integració.

La potenciació de la música en valencià amb l’organització dels concerts de La Gira i l’edició de recopilatoris de música.

Música en valencià, concerts de grups catalans i catalanistes, en la majoria d´ocassions procedents de l´entorn radical separatista català.

La programació de pel·lícules en la nostra llengua per a l’alumnat amb el Cinema a l’Escola i a les sales comercials amb el Cinema en temps d’oci.

Películes doblades en Catalunya que es fan passar per "doblades en valencià".0 comentarios:

 
Back to top!