Searching...
lunes, 28 de octubre de 2013

¿Qui paga l´hipoteca d´Acció Cultural del País Valencià?

Publicà fa uns dies Las Provincias un articul titulat "Un negocio llamado ACPV". En ell, Juan Carlos Ferriol fa un recorregut per les dificultats finançeres de l´entitat filocatalanista i de tot el seu entramat d´associacions, fundacions i editorials.


Apunta l´autor de l´articul al tancament de l´aixeta de les subvencions per part del govern català. Des de Círcul Cívic volem desmentir esta aseveració.

Obra en poder d´esta entitat una còpia de la nota simple informativa del Registre de la Propietat de Valéncia de l´edifici El Siglo Valenciano, actual seu administrativa de l´entitat Acció Cultural del País Valencià i del seu "alter ego" Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, de la qual podem extraure com a conclussions les següents afirmacions:

Climent esperant la pluja del manà catalaniste
1. Caixa Catalunya (hui Catalunya Banc) concedix l´hipoteca per a l´adquisició de l´edifici en les úniques garanties del be hipotecat i, com a ingressos de l´entitat, les futures subvencions que pot percebre del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vaja qualsevol ciutadà a demanar una hipoteca, demostre que la seua capacitat de pagament està determinada per "una bono-loto que me va a tocar en 2018", i espere a vore la cara que li posa el director de la sucursal...


2. Queda patent que, mentres existixca relació hipotecària entre ACPV i Catalunya Banc, relació la qual està establida la seua finalisació en 2024, a l´entitat d´Eliseu Climent no li faltarà una subvenció anual per a cobrir el montant de la qüota anual de l´hipoteca. ¿Està clar qui paga les factures d´ACPV?

3. L´obligació a la es supedita a l´entitat a canvi de la percepció de les subvencions que cobrixen el montant de les qüotes hipotecàries és contundent: destinar l´edifici durant 40 anys única i exclusivament a activitats relacionades en la promoció de les relacions entre territoris de parla catalana en els àmbits social, cultural i acadèmic... ACPV és, per tant, una sucursal de la Generalitat de Catalunya en territori valencià, un ambaixador del catalanisme "en el cor de la València catalana", com sol dir Eliseu Climent, representant dels interessos expansionistes del nacionalisme català en terres valencianes.

0 comentarios:

 
Back to top!