Searching...
viernes, 24 de julio de 2015

Comunicat per la prohibició de la normativa valenciana i el valencià de la RACV

Davant la notícia apareguda ahir en el diari Las Provincias al voltant de les intencions de la coalició governant en l’Ajuntament de la Ciutat de Valéncia d’obligar a les comissions falleres i a l’entitat cultural Lo Rat Penat a publicar els seus llibrets de Falla en català -prohibint la normativa valenciana i del valencià de la RACV- Círcul Cívic Valencià vol manifestar, per mig del present comunicat, les següents consideracions:

1-CCV vol denunciar les intencions totalitàries de la coalició governant, en tant en quant les mides anunciades constituïxen autèntics atacs a entitats privades, les quals ostenten plena capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, ademés de constituir un fefaent eixemple d’arbitrarietat dels poders públics.

2-CCV commina a les entitats afectades a no obedir les citades directrius, en tant en quant constituïxen una clara vulneració dels drets a la llibertat d’expressió, aixina com dels drets a la llibertat ideològica i de producció i creació lliterària, consagrats en l’art. 20 de la Constitució espanyola de 1978.

3-CCV emplaça a les demés entitats valencianistes a unir-se en un front comú contra esta afrenta, no ya tan sols a l’identitat i a la llengua i cultura valencianes, consagrades, reconegudes i protegides en el nostre Estatut d’Autonomia, sino també contra les més elementals llibertats de la persona, llibertats l’existència de les quals separa a un ciutadà d’un Estat de dret, d’un súbdit que pertany a un Estat totalitari.

4- CCV emplaça a les demés entitats valencianistes a participar en un acte conjunt per al segon dissabte del mes de setembre en recolzament de les entitats agraviades per est anunci, en especial Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

5-CCV anuncia que prendrà les mides llegals oportunes en cas de que el citat anunci es materialise de forma real, per lo que torna a recordar que, en cas de que dita mida es duguera a terme, s’estaria vulnerant l’artícul 20 de la Constitució espanyola de 1978, sent ademés d’especial importància senyalar que dit artícul s’engloba dins de la Secció I del Capítul II del Títul I, que regula els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans espanyols, és dir, que s’estaria vulnerant u dels 15 drets constitucionals d’aplicació directa, els quals estan somesos a major protecció i salvaguarda per part dels poders públics.

6-CCV anima a les demés comissions a publicar els seus llibrets de Falla en valencià d’acort en les Normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i a dur a terme les accions llegals oportunes.
 Ademés, CCV anima a tota la societat valenciana a unir-se en un front comú per a defendre el marc de convivència democràtic de la societat valenciana, que no és atre que la normalitat de l’eixercici de la valenciania en tots els àmbits naturals, tant públics com privats.

L’identitat valenciana, la llibertat i la democràcia estan en joc, coses per les quals CCV sempre estarà vigilant en la seua defensa. La Rebelió Cívica seguix en marcha.
Moltes gràcies a tots per la seua atenció,

¡Vixca Valéncia!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!