Searching...
miércoles, 15 de julio de 2015

Queixa d'un valencià a la Sexta i la resposta del programa “Més val tart” // Queja de un valenciano a La Sexta y la respuesta del programa “Más vale tarde”Hola,

Me dirigixc a vostés per a formular una queixa per part de molts valencians, que com yo, estem molt descontents en els térmens que utilisa el programa de tv “Más vale tarde” per a denominar a la Comunitat Valenciana, terme llegal vigent i històric Regne de Valéncia que ha segut la denominació més sigles amprada, el terme “país valencià”, terme que carix de validea i ofén a molts valencians per ser utilisat pels anexionistes als separatistes catalans per a denominar la nostra terra i voler relacionar-la en els suposats i delirants “països catalans”.

Per este motiu demanem que rectifiquen dita definició, utilisen sempre Comunitat Valenciana o simplement Regió Valenciana o Valéncia i demanen disculpes públicament al poble Valencià. 

Moltes gràcies per la seua atenció.

Atentament: 

Un valencià.


RESPOSTA PER WEB: 

Estimats senyors espectadors,

Des de l'equip d'edició de “Más Vale Tarde” volem demanar-los disculpes per l'error que nos fan aplegar.
Efectivament, el passat dia 10 de juliol es va rotular equivocadament en el nostre programa, Tribunal Superior de Justícia del País Valencià a l’institució de la qual el nom correcte és Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'una confusió sense intencionalitat per la que els demanem perdó de nou, i nos comprometem a evitar que es repetixca.

Els agraïm l'amabilitat que demostren en comunicar-nos este o qualsevol atre error que puguen detectar en els nostres espais per l'ajuda que nos supon per a millorar i els enviem una salutació.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic ValenciàHola,

Me dirijo a Uds. para formular una queja por parte de muchos valencianos, que como yo, estamos muy descontentos con los términos que utiliza el programa de tv “Más vale tarde” para denominar a la Comunidad Valenciana término legal vigente e histórico Reino de Valencia que ha sido la denominación más siglos empleada, el término “país valenciano”, término que carece de validez y ofende a muchos valencianos por ser utilizado por los anexionistas a los separatistas catalanes para denominar nuestra tierra y querer relacionarla con los supuestos delirantes “países catalanes”.

Por este motivo pedimos que rectifiquen dicha definición, utilicen siempre Comunidad Valenciana o simplemente Región Valenciana o Valencia y pidan disculpas públicamente al pueblo Valenciano. 

Muchas gracias por su atención.

Atentamente: 

Un valenciano.RESPUESTA POR WEB: 

Estimados señores espectadores,

Desde el equipo de edición de Más Vale Tarde queremos pedirles disculpas por el error que nos hacen llegar.

Efectivamente, el pasado día 10 de julio se rotuló equivocadamente en nuestro programa Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano a la institución cuyo nombre correcto es Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se trata de una confusión sin intencionalidad por la que les pedimos perdón de nuevo, y nos comprometemos a evitar que se repita.

Les agradecemos la amabilidad que demuestran al comunicarnos este o cualquier otro error que puedan detectar en nuestros espacios por la ayuda que nos supone para mejorar y les enviamos un saludo.


Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

2 comentarios:

Aina Torro Pedrosa dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
CírculoCívico Valenciano dijo...

Aina Torro, si te fijas solo está en el preámbulo.

 
Back to top!