Searching...
viernes, 21 de agosto de 2015

Concentració en defensa de la Cultura i Tradicions Valencianes / Concentración en defensa de la Cultura i Tradiciones Valencianas

Ahir ixqué lo que tots estaven demanant de fa temps, despuix de moltes reunions, tindrem una concentració en la Plaça de l'Ajuntament de la ciutat de Valéncia, el 19 de setembre a les 12 del matí.A les 19:00h inciarem la campanya tant en facebook com en tuiter aplegant a ser tendència en Valéncia:


Pronte tornarem a fer un atra per a aplegar a tot lo món. ¡Esteu atents!

Ací vos deixem les entitats convocants i els partits que han recolzat esta iniciativa ("pel moment") de les associacions valencianistes, ya que volem l'unió de totes els valencians per a demostrar que no anem a quedar-nos parats i que això és l'inici de moltes més actuacions, ya que totes les associacions convocants prepararem un 9 d'octubre com cal i cívic.


Ací vos deixem el manifest:

Concentració en defensa de la cultura i les tradicions valencianes.

Les entitats convocants: Centenar de la Ploma Manises, Círcul Cívic Valencià, Fòrum del Regne de Valéncia, Germania Valenciana, Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano d'Elig,  Grup d'Acció Valencianista, Associació Identitat Valenciana, Junts Front l'AVL, Patronat RACV, Renovació Cultural Valenciana, Rogle Constanti Llombart, Associació Valencianista Vall d'Uxò, Zeladors del Regne de Valéncia.

Davant diverses declaracions i iniciatives protagonisades per responsables del govern autonòmic i locals, les quals revelen una preocupant intransigència i una orientació casi totalitaria en la forma de governar, les entitats convocants volen manifestar, per mig del present manifest, les següents consideracions:

1. A lo llarc dels últims anys de majories del Partit Popular, este ha recolzat el valencianisme només de paraula, mentres dedicava tot el soport econòmic -en forma de subvencions- i oficial -en la creació de la AVL i el seu blindage en l’Estatut d’Autonomia- al pancatalanisme.

2. En l’arribada de nous equips de govern i a diferents localitats, en la constitució dels quals figuren partits de marcada ideologia catalanista, son múltiples les decisions que contradiuen completament les intencions de moderació manifestades en les seues propostes electorals, en les que afirmaven que volien traure estos temes de la primera llínea de confrontació política.

Entre estes decisions cap mencionar:
-          La voluntat, d’obligar a les comissions falleres a publicar en català per a optar als premis concedits per l’entitat cultural Lo Rat Penat.
-          L’intenció de que la Real Senyera no entre en la Sèu el 9 d’Octubre.
-          Les decisions que estan afanyant-se a prendre els equips de govern d’unes atres localitats (Meliana, Gata Gorgos, El Palmar, Elig, Sueca, Alzira, Simat de la Valldigna, Carpesa, Paiporta i un llarc etcétera...).
-          Diverses declaracions aparegudes en prensa, sobretot les expressades per Vicent Marzà, conseller d’Educacio, assumint en naturalitat l’aberrant entelequia del “països catalans”.
3. Totes estes iniciatives no només contradiuen l’espirit de concordia, sino que constituïxen una preocupant mostra d’intolerància, una visió de la política i la societat pròxima al totalitarisme.

4. Volem recordar que estes mides vulneren la Constitució espanyola de 1978, en particular l'articulat que protegix els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans.

5. Animen a les comissions a publicar els seus llibrets de falla en les Normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. De la mateixa manera, convidem a associacions i colectius afectats per les decisions abans mencionades, a unir-se en un front comú per a defendre el marc de convivència democràtic de la societat valenciana en tots els àmbits, tant públics com privats.

6. Emplacem al poble valencià a resistir, tal com ho han estat fent a lo llarc dels sigles, i més recentment, des de la Transició, ad estes dinàmiques despersonalisadores que atenten no ya tan sols a l’identitat, a la llengua i cultura valencianes, sino també contra les més elementals llibertats de la persona.

7. La sumissió a una Catalunya hegemònica o la dilució en una Espanya castellana és una dicotomia que el valencianisme ha de rebujar en totes les seues forces.

8. Per a manifestar la nostra ferma voluntat de mantindre’ns fidels a la llengua, cultura i les tradicions del nostre poble, les entitats convocants conviden a totes les entitats valencianes a participar en un Acte d’Afirmació Valencianista, programat per al 19 de setembre en la Plaça de l'Ajuntament de la Ciutat de Valéncia.

NOTA: A soles s'admetrà en la concentració la Real Senyera, cap tipo de pancarta i cap atra bandera.


L’identitat valenciana, la llibertat i la democràcia estan en joc, coses per les quals les entitats convocants sempre estaran vigilant en la seua defensa. La Rebelió Cívica seguix en marcha.

¡Vixca Valéncia!
Círcul Cívic Valencià
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a IphoneAyer salió lo que todos estábamos pidiendo desde hace tiempo, después de muchas reunioes, tendremos una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, el 19 de septiembre a las 12 del mediodia.


A las 19:00h inciamos la campaña tant0 en facebook como en tuiter llegando a ser tendencia en Valencia:


Pronto volveremos a hacer otra para llegar a todo el mundo. ¡Estad atentos!

Aquí os dejamos las entidades convocantes y los partidos que han apoyado esta iniciativa ("por el momento") de las asociaciones valencianistas, ya que queremos la unión de todos los valencianos para demostrar que no vamos a quedarnos parados y que esto es el inicio de muchas más actuaciones, ya que todas las asociaciones convocantes prepararemos un 9 de octubre como toca y cívico.


Aquí os dejamos el manifiesto:

Concentración en defensa de la cultura y las tradiciones valencianas.

Convocan: Centenar de la Ploma Manises, Círcul Cívic Valencià, Fòrum del Regne de Valéncia, Germania Valenciana, Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano d'Elig, Grup d'Acció Valencianista, Associació Identitat Valenciana, Junts Front l'AVL, Patronat RACV, Renovació Cultural Valenciana, Rogle Constanti Llombart, Associació Valencianista Vall d'Uxò, Zeladors del Regne de Valéncia.

Debido a diversas declaraciones e iniciativas protagonizadas por responsables del gobierno autonómico y locales, los cuales revelan una preocupante intransigencia y una orientación casi totalitaria en la forma de gobernar, las entidades convocantes queremos manifestar lo siguiente:

1. Mientras ha gobernado el Partido Popular, esta ha apoyado el valencianismo solo de palabra, mientras dedicaba todo el soporte económico -subvenciones - y oficiales - creación y blindaje de la AVL en el Estatuto de Autnomia- al pancatalanismo.

2. En la llegada de nuevos equipos de gobierno de tendencia catalanista a diferentes localidades, son múltiples las decisiones que contradicen las intenciones de moderación manifestadas en sus propuestas electorales, en las que afirmaban que querían sacar estos temas de la primera línea de confrontación política. Entre estas decisiones cabe mencionar:
-          La voluntad de obligar a las comisiones falleras a publicar en catalán.
-          La intención de que la Real Senyera no entre en la Catedral el 9 de Octubre.
-   Las decisiones que están apresurándose a tomar los equipos de gobierno de otras localidades (Meliana, Gata Gorgos, El Palmar, Elche, Sueca, Alcira, Simat de la Valldigna, Carpesa, Paiporta i un largo etcétera...).
-     Diversas declaraciones aparecidas en prensa, sobre todo las expresadas por Vicente Marzá, consejero de Educación, asumiendo en naturalidad asumiendo en naturalidad la aberrante entelequia de los "países catalanes".
3. Todas estas iniciativas no solo contradicen el espíritu de concordia, sino que constituyen una preocupante muestra de intolerancia, una visión de la política y la sociedad próxima al totalitarismo.

4. Queremos recordar que estas medidas vulneran la Constitución española de 1978, en particular el articulado que protege los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

5. Animamos a las comisiones a publicar sus "llibrets" de falla en las Normas de la Real Academia de Cultura Valenciana. E invitamos a asociaciones y colectivos afectados por las decisiones antes mencionadas a unirse en un frente común para defender el marco de convivencia democrática en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

6. Emplazamos al pueblo valenciano a resistir, tal como lo ha hecho siempre, en estas dinámicas que atentan no ya solo a la identidad, a la lengua y cultura valencianas, sino también contra las más elementales libertades de la persona.

7. La sumisión a una Cataluña hegemónica o la dilución en una España castellana es una dicotomía que el valencianismo a de rechazar con todas sus fuerzas.

8. Para manifestar nuestra firme voluntad de mantenernos fieles a la lengua, cultura y las tradiciones de nuestro pueblo, las entidades convocantes invitan a todas las entidades valencianas a participar en la concentración programada para el 19 de septiembre en la Plaza del ayuntamiento de la ciudad de Valencia a las 12 de la mañana.

NOTA: Solo se admitirá en la concentración la Real Senyera, ningún tipo de pancarta ni de otra bandera.

La entidad valenciana, la libertad y la democracia están en juego, cosas por las cuales las entidades
convocantes siempre estarán vigilantes en su defensa. La Rebelión Cívica sigue en marcha.

¡Viva Valencia!


Círcul Cívic Valencià
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

0 comentarios:

 
Back to top!