Searching...
viernes, 14 de agosto de 2015

Replegada de firmes demanant l'Entrada de la Real Senyera al TE DEUM i la dimissió de Vicent Marzà / Recogida de firmas pidiendo la entrada de la Real Señera al TE DEUM y la dimisión de Vicente Marzà

Des de CCV volem fer-vos partícips de:

1- Entrada al "TE DEUM" (Sèu de la Mare de Deu dels Desamparats) de la Real Senyera el dia de la processó cívica del 9 d'octubre, l'entitat més adequada per a entrar-la l'Insigne Capítul del Centenar del Ploma, una volta realisat l'acte es tornarà a entregar la Real Senyera al govern per a que acaben el recorregut.

2- La replegada de firmes demanant la dimissió de Vicent Marzà, Conseller de Cultura de la Comunitat Valenciana per estar d'acort en la catalanisació de la nostra Comunitat / Regne i per voler incloure-nos en els ficticis "països catalans". 

La millor forma de fer-ho és que cada u s'imprixca tantes voltes vos facen falta le fulles de les firmes, tant la del "TE DEUM" com la de la dimissió de Vicent Marzà i es moga pels seus círculs i despuix quedarem en vosatros per a arreplegar les fulles. 

Tenim de determini fins al 30 de setembre.

Moltes gràcies de bestreta a tots pel vostre esforç i pel temps dedicat. També vos deixem la trancripció de l'entrevista a Vicent Marzà el 11 de setembre 2014,per un mig català, portaveu de Compromís per Castelló en aquelles dates, traduïda al valencià i castellà.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

Desde CCV queremos haceros partícipes de:

1- Entrada al "TE DEUM" (Catedral de la Virgen de los Desamparados) de la Real Senyera el día de la procesión cívica del 9 de octubre, la entidad más adecuada para entrarla el Insigne Capítulo del Centenar de la Ploma, una vez realizado el acto se volverá a entregar la Real Señera al gobierno para que acaben el recorrido.

2- La recogida de firmas pidiendo la dimisión de Vicente Marzà, Conseller de Cultura de la Comunidad Valenciana por estar de acuerdo en la catalanización de nuestra Comunidad/Reino y por querer incluirnos en los ficticios "países catalanes".

La mejor forma de hacerlo es que cada uno se imprima tantas veces os hagan falta las dos hojas de las firmas, tanto la del "TE DEUM" como la de la dimisión de Vicente Marzà y se mueva por sus círculos y después quedaremos con vosotros para recoger las hojas.

Tenemos de plazo hasta el 30 de septiembre.

Muchas gracias anticipadamente a todos por vuestro esfuerzo y por el tiempo dedicado.

También os dejamos la transcripción de la entrevista a Vicente Marzà el 11 de septiembre de 2014, por un medio catalán, portavoz de Compromís por Castellón en aquellas épocas, traducida al valenciano y castellano.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!