Searching...
martes, 18 de agosto de 2015

El regidor de Cultura i educació de Vilamarchant (Compromís) és l’organisador de La Gira d’Escola Valenciana // El concejal de Cultura y educación de Vilamarchant (Compromís) es el organizador de La Gira de Escola Valenciana


Correu electrònic rebut per un simpatisant de Vilamarchant (com sempre guardem l’anonimat per qüestions evidents): Bona vesprada, vullc donar-vos conte del començament de la colaboració d’escola valenciana (catalana) i l'equip de Govern de Vilamarchant (PSPV; Compromís i 2 trànsfugues de C's) en intenció que en acabant de les verificacions que consideren adequades puguen fer resò d'esta reunió per denunciar lo que pareix l’inici de la catalanisació de la cultura i l'educació en Vilamarchant. Fa falta que entitats com Círcul Cívic donen veu d'estos atropellaments. Ademés crec que és una reunió que no sols ha tingut lloc a Vilamarchant, sino que esta tenint lloc a molts municipis més. Ho tenim que evitar. ¡Gràcies!

Un simpatisant de Vilamarchant nos ha fet arribar una noticia, per ad ell i per a nosatros, preocupant. A Círcul Cívic Valencià no li sorprén que l’entitat guanyadora d’un premi en la Comunitat Catalana per ser un eixemple en la defensa del català i Compromís -per molt que Mònica Oltra ho intente negar- tingueren una fulla de ruta molt ben definida. Lo que més sentim de tot cor és tindre que dir-li a esta persona i a totes les que nos lligen, que no és el començament de la catalanisació, és la continuació de la mala gestió del PP que tan be estan aprofitant els de Compromís i escola valenciana (catalana). Si abans és feya de manera més discreta (perque el PP enganyava als valencians), ara els pancatalanistes estan desbocats i ya no s’amaguen gens.

Entrar en la Generalitat i donar més força a l’entitat que catalanisa des de fa molt anys les escoles dels nostres chiquets ¿Algú a estes altures pensa que el nomenament de Vicent Marzà cóm a Conseller de Cultura, Educació i Deports fora una casualitat? Ya varem denunciar fa uns dies els pensaments d’est home i la seua cap Mònica Oltra (http://www.circulocivico.org/2015/08/oltra-o-trola-perque-dembaucar-sap-la.html) Marzà és membre d’escola valenciana i gran activiste, hem d’afegir. 

Si ad açò li sumen que el nou regidor de cultura de Vilamarchant és Voro Golfe (Compromís) (http://vilamarxant.compromis.net/2015/05/05/voro-golfe-encapcala-la-llista-de-compromis-per-vilamarxant-ambvalentia/) i membre d'escola valenciana, també. Puix poc li ha faltat per a reunir-se en Vicent Moreno –president d’escola valenciana- per a fer més intensiva la presencia catalanisadora en esta localitat, demanat formar part de les poblacions a on en 2016 és realise una de les “trobades d’escola valenciana”. Trobades que CCV ya va denunciar en son dia per adoctrinadores i poc saludables per als nostres fills. (http://www.circulocivico.org/2015/04/solicitem-linvestigacio-de-presunts.html).Varem demanar que se’ls declara entitat non grata en els ajuntaments valencians (http://www.circulocivico.org/2015/04/demanem-que-es-declare-entitat-non.html).Varem denunciar la noticia del premi rebut per escola valenciana en Barcelona “Escola Valenciana ha guanyat el II Premi Martí Gasull i Roig, que valora l'objectiu de l'entitat per ser un eixemple a seguir en la defensa de la llengua catalana” (http://www.ara.cat/societat/Valenciana-II-Gasull-Plataforma-Llengua_0_1302469976.html). Varem denunciar que escola valenciana es finança ,en part, en diners públics catalans (http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150817/abci-concede-110000-marza-201508170928.html¿Sabien els vilamarchanters que el seu actual regidor de Cultura, educació i deports era membre molt actiu d’escola valenciana, sent l’organisador de  La Gira d’Escola Valenciana (música en català)? Ací els deixem una entrevista en un mig molt catalaniste del 2013, per a que es facen una idea de a quí tenen en l’ajuntament ara. (http://www.laveupv.com/entrevista/1327/es-incomprensible-que-molts-grups-musicals-siguen-marginats-pels-mitjansI per si a algun vilamarchanter l'interessa, investigant per a fer este artícul també hem descobert que han llevat els quadros religiosos del saló de plens de l'ajuntament justificant-ho aixina: "nos hemos limitado a cumplir la Constitución porque estamos en un estado aconfesional" y con este argumento legal "hemos eliminado cualquier símbolo religioso que nos vincule con cualquier confesión religiosa". (http://www.infoturia.com/vilamarxant/6570-retiran-el-cuadro-de-santa-catalina-y-la-talla-del-cristo-de-la-salud-del-salon-de-plenos.html

Llamentable és lo que està passant en la nostra terra. De Compromís, als que els seguim de fa temps, no nos sorprén res, és més i per desgràcia per als valencians, encara no han ensenyat del tot la seua verdadera cara; totalitària, prohibitiva en els que no combreguen en ells, adoctrinadora, venuda a l'imperialisme dels “països catalans” i molt més que tots nosatros haurem d'escoltar i vore encara.

La solució a soles es pot donar si els valencians, fent us de les ferramentes democràtiques, units i forts pero cívics i pacífics, els plantem cara. Ixcà els partits valencians es donen conte de que els necessitem units en un sol i sentir-nos recolzats per ells. 

Al PP  un recadet: -tot acó és gran part de culpa vostra, no del poble valencià.
I al PSOE: -Ya no sou un partit que represente a l’esquerra moderada, s’haveu venut a l’imperialismes separatiste.

¡Quina llàstima de
generació política llançada a perdre! 

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià


Correo electrónico recibido por un simpatizante de Vilamarchant (como siempre guardamos el anonimato por cuestiones evidentes): Buenas tardes, quiero daros cuenta del comienzo de la colaboración de escuela valenciana (catalana) y el equipo de Gobierno de Vilamarchant (PSPV ; Compromiso y 2 tránsfugas de Ciudadanos) con intención de que una vez hechas  las verificaciones que consideren adecuadas puedan hacer eco de esta reunión para denunciar lo que parece el inicio de la catalanización de la cultura y la educación en Vilamarchant. Hace falta que entidades como Círculo Cívico den voz de estos atropellos. Además creo que es una reunión que no sólo ha tenido lugar en Vilamarchant, sino que está teniendo lugar en muchos municipios más. Lo tenemos que evitar. ¡Gracias!

Un simpatizante de Vilamarchant nos ha hecho llegar una noticia, para él y para nosotros, preocupante. A Círculo Cívico Valenciano no le sorprende que la entidad ganadora de un premio en la Comunidad Catalana por ser un ejemplo en la defensa del catalán y Compromís -por mucho que Mónica Oltra lo intente negar-  tuvieron una hoja de ruta muy bien definida para cuando llegaran al poder. Lo que más sentimos de todo corazón es tener que decirle a esta persona y a todas las que nos leen, que no es el comienzo de la catalanización, es la continuación de la mala gestión del PP que tan bien están aprovechando los de Compromiso y escuela valenciana (catalana). Si antes se hacía de manera más discreta (porque el PP engañaba a los valencianos), ahora los pancatalanistas están desbocados y ya no esconden nada.

Entrar en la Generalitat y dar más fuerza a la entidad que catalaniza desde hace muchos años las escuelas de nuestros niños ¿Alguien a estas alturas piensa que el nombramiento de Vicent Marzà cómo Consejero de Cultura, Educación y Deportes fuera una casualidad? Ya denunciamos hace unos días los pensamientos de este hombre y su jefa, Mónica Oltra (http://www.circulocivico.org/2015/08/oltra-o-trola-perque-dembaucar-sap-la.html) . Marzà es miembro de escuela valenciana y gran activista, tenemos que añadir.

Si a esto le suman que el nuevo concejal de cultura de Vilamarchant es Voro Golfe (Compromiso) (http://vilamarxant.compromis.net/2015/05/05/voro-golfe-encapcala-la-llista-de-compromis-per-vilamarxant-ambvalentia/) y miembro de escuela valenciana, también. Pues poco le ha faltado para reunirse con Vicente Moreno -presidente de escuela valenciana- para hacer más intensiva la presencia catalanizadora en esta localidad, y ha pedido formar parte de las poblaciones donde en 2016 se realice una de las "trobades de escuela valenciana”. Trobades que CCV ya denunció en su día por adoctrinadoras y poco saludables para nuestros hijos. (http://www.circulocivico.org/2015/04/solicitem-linvestigacio-de-presunts.html). Pedimos que se les declara entidad non grata en los ayuntamientos valencianos (http://www.circulocivico.org/2015/04/demanem-que-es-declare-entitat-non.html). Denunciamos la noticia del premio recibido por escuela valenciana en Barcelona "Escola Valenciana ha ganado el II Premio Martí Gasull i Roig, que valora el objetivo de la entidad por ser un ejemplo a seguir en la defensa de la lengua catalana" (http://www.ara.cat/societat/Valenciana-II-Gasull-Plataforma-Llengua_0_1302469976.html). Denunciamos que escuela valenciana se financia, en parte, con dinero público catalán (http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150817/abci-concede-110000-marza-201508170928.html¿Sabían los vilamarchanters que su actual concejal de Cultura, educación y deportes es miembro muy activo de escuela valenciana, siendo el organizador de La Gira de Escola Valenciana (música en catalán)? Aquí les dejamos una entrevista en un medio muy catalanista de 2013, para que se hagan una idea de a quién tienen en el ayuntamiento ahora. (http://www.laveupv.com/entrevista/1327/es-incomprensible-que-molts-grups-musicals-siguen-marginats-pels-mitjans) Y por si a algún vilamarchanter le interesa, investigando para hacer este artículo también hemos descubierto que han quitado los cuadros religiosos del salón de plenos del ayuntamiento justificándolo así: "nos hemos limitado a cumplir la Constitución porque estamos en un estado aconfesional" y con este argumento legal" hemos eliminado cualquier símbolo religioso que nos vincule con cualquier confesión religiosa". (http://www.infoturia.com/vilamarxant/6570-retiran-el-cuadro-de-santa-catalina-y-la-talla-del-cristo-de-la-salud-del-salon-de-plenos.html

Lamentable es lo que está pasando en nuestra tierra. De Compromiso, a los que los seguimos hace tiempo, no nos sorprende nada, es más y por desgracia para los valencianos, aún no han enseñado por completo su verdadera cara; totalitaria, prohibitiva con los que no comulgan con ellos, adoctrinadora, vendida al imperialismo de los "países catalanes" y mucho más que todos nosotros tendremos que escuchar y ver todavía.

La solución solamente se puede dar si los valencianos, haciendo usos de las herramientas democráticas, unidos y fuertes pero cívicos y pacíficos, los plantamos cara. Ojalá los partidos valencianos se den cuenta de que los necesitamos unidos en uno solo y sentirnos apoyados por ellos.

Al PP un recadito: -todo esto es gran parte  culpa vuestra, no del pueblo valenciano.
Y al PSOE: -ya no sois un partido que represente a la izquierda moderada, os habéis vendido al imperialismo separatista.

¡Qué lástima
de generación política lanzada a perder!

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone


 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!