Searching...
lunes, 2 de junio de 2014

Círcul Cívic denuncia al Síndic d´Agravis a l´Ajuntament de La Vila Joiosa per incomplir la Llei de Simbols


Despuix d´alertar d´este fet als equips de govern de cada u dels ajuntaments implicats, i donar un plaç prudencial per a corregir l´erro, hem obtingut els següents resultats:


a) L´Ajuntament d´Elig, governat pel PPCV, modificà inmediatament la bandera, i posà la Real Senyera en la seua web, d´acort en la Llei de Simbols i l´Estatut d´Autonomia.

b) L´Ajuntament d´Alqueria d´Asnar, governat pel PSPV-PSOE, ha llevat els gràfics representant les banderes en la web i ha deixat les opcions de selecció de llengua a soles en text, deixant patent que preferixen no utilisar la bandera oficial de tots els valencians.

c) El cas més flagrant d´incompliment de la Llei de Simbols i de l´Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana és el de l´Ajuntament de la Vila Joiosa, governat pel PPCV: una volta exigit per part de CCV la correcció de l´erro (o no tan erro) de les banderes en la web municipal, des d´Alcaldia de La Vila mos respongueren en estos térmens:

En 1443, la reina María concede a la villa de Vila Joiosa el codiciado privilegio de Villa Real. De esta forma lo separa del control de la nobleza y de la Orden de Santiago, y potencia enormemente su desarrollo económico y portuario. La Vila posee unos reales astilleros donde se construye parte de la flota de galeras del Reino, y es el único puerto autorizado para embarque y desembarco de pasajeros y mercancías en la comarca de la Marina Baixa. La reina concede con el privilegio real a la Vila su bandera (el escudo sobre las barras de Aragón) y el escudo de la Vila ostenta desde entonces la corona real, un privilegio de pocas ciudades alicantinas.

La bandera o escut de La Vila, que tampoc és en este cas la que apareix en la web, sino la bandera aragonesa "monda y lironda", al nostre entendre, no és simbologia suficient per a denotar la llengua cooficial junt al castellà de tots els valencians, la valenciana, que establix l´Estatut, com també establix que la Real Senyera Coronada és la bandera oficial, no donant mai oficialitat a la bandera d´Aragó baix cap supost.

Per este motiu, CCV ha presentat la correspondent queixa al Síndic d´Agravis de la Comunitat Valenciana, per a que siga l´Alt COmissionat de les Corts Valencianes qui exigixca a l´Ajuntament de La Vila Joiosa el compliment de l´Estatut d´Autonomia. 

0 comentarios:

 
Back to top!