Searching...
miércoles, 11 de diciembre de 2013

Círcul Cívic denunciarà al catedràtic de la UVEG que participarà en el simposi fasciste de MasEl catedràtic d´Història Migeval de la Universitat de Valéncia, Antoni Furió Diego, seguidor cego de la doctrina alienant de Joan Fuster, i que en son dia fon candidat a rector, pronunciarà en el simposi independentiste organisat pel govern català en l´Institut d´Estudis Catalans la conferència "Espanya contra el país valencià".

El simposi catalaniste ha segut denunciat davant la Fiscalia pel Partit Popular, UPyD i Ciutadans - Movimiento Ciudadano.Círcul Cívic Valencià presentarà demà un escrit en el Servici de Rectorat de la Universitat exigint l´aplicació del règim intern de l´ent enducatiu, de la llegislació vigent en matèria de funció pública, i les sancions pertinents a este professor, en tant en quant la seua participació en este simposi excedix els llímits de la llibertat de càtedra, que segons expressa l´artícul 20.4 de la Constitució Espanyola, venen delimitats pel respecte als drets i llibertats fonamentals reconegudes en el títul I de la Carta Magna. Als professors funcionaris els afecta el deure de fidelitat a la Constitució, derivat de la llegislació general de la funció pública, a on queda tipificat com a "falta molt greu" l´incompliment del deure de fidelitat a la Constitució en el eixercici de la funció.


El sr. Furió no pot escudar-se en la llibertat de càtedra per a portar a terme manifestacions, comportaments o participacions en events de tall totalitari i secessioniste, contraris en tot cas als valors superiors consagrats per la Constitució. La matèria de la disciplina que el sr. Furió té al seu càrrec no guarda cap relació en la temàtica del simposi ni de la seua conferència.

Material relacionat:

Escrit presentat en Rectorat de la UV

Historiadores contra el absurdo y la propaganda

0 comentarios:

 
Back to top!