Searching...
martes, 10 de diciembre de 2013

Círcul Jove lliura en primicia a Català el seu dossier sobre el catalanisme escolar en Lo Rat Penat


En el transcurs de la conferència que ahir pronuncià en Lo Rat Penat la consellera d´educació i cultura, María José Català, que portava per títul "Un proyecte educatiu per a la Comunitat Valenciana", i en la qual la consellera anuncià l´introducció d´una assignatura que portarà per nom "Cultura del Poble Valencià" en el sistema educatiu valencià, membres de Círcul Jove, la secció jovenil de Círcul Cívic, recriminaren a la consellera en eixemples gràfics l´adoctrinament catalaniste que es patix en l´educació valenciana, i li lliuraren tres dossiers elaborats per l´entitat.

Dos d´els dossiers, ya publicats, "Problema sociocultural del catalanisme en la Comunitat Valenciana" i "Escola Valenciana, una entitat necessària per a la construcció nacional dels països catalans", foren entregats a la consellera, u pel president de CCV, i l´atre pel vicepresident de CCJJ. El tercer, "Catalanisme en els coleges valencians", fon mostrat en foro obert a tota l´audiència, fon lliurat també en mà despuix de les excelents intervencions dels jóvens de Círcul, que alçàren al públic en aplaudiments.


La consellera també va rebre els comentaris de membres de Lo Rat Penat, Patronat de la RACV, Junts Front a l´AVL, Plataforma Valencianista o Software Valencià, sobre temes de màxim interés com l´Archiu de la Corona d´Aragó, la definició de "valencià" de la RAE, el còdic ISO per a la Llengua Valenciana, el catalanisme en el sistema escolar autonòmic, el nefast paper d´Escola Valenciana i de l´AVL, o la tibia defensa de les senyes d´identitat valencianes per part del PPCV.


Des de Círcul Cívic valorem be, en un principi, i a falta de vore els continguts i continents de la mateixa, l´introducció de l´assignatura de "Cultura del Poble Valencià". Hem de fer balanç possitiu del compromís que la consellera adquirí en el president de CCV de mantindre una reunió en feches pròximes, i mos quedem en bon sabor de boca al saber que la consellera ixqué de Lo Rat Penat en els nostres tres dossiers i en les inquietuts, malestars, desvelos i preocupacions d´una gran part de la societat valenciana, que veu adoctrinats als seus chiquets i jóvens, i ferida la cultura valenciana en el sistema educatiu valencià, a causa de professors sense escrúpuls, editorials i entitats que formen part del lobby catalaniste, i uns gestors polítics que miren cap a atre costat mentres ocurrix tot això.


0 comentarios:

 
Back to top!