Searching...
jueves, 16 de octubre de 2014

Círcul Cívic exigix a Mª José Català la revisió i retirada de llibres de text de "valencià" en doctrina catalanista

Català i Fabra, en amics d´Escola Valenciana
Escola Valenciana, manifestant-se en Catalunya
a favor de l´inmersió.

La manifesta deixea de funcions de la consellera d´educació, Mª José Català, i l´excesiva tolerància i permissivitat cap a les contrastades i mil vegades públicament denunciades pràctiques d´adoctrinament en clau nacionalista catalanista que patixen els alumnes dels coleges i instituts valencians.

Tònica habitual en els llibres de "valencià", falsificar
l´història i la realitat del poble valencià.
Des de l´inici del present curs escolar, fa poc més d´un mes, i a través de la campanya i web NoMeAdoctrines.es #NoMeAdoctrines ,presentada públicament per esta entitat en la primera semana de setembre en el saló d´actes de l´hotel Renasa de Valéncia, les denuncies i eixemples de pràctiques adoctrinadores per part de membres del cos docent, aixina com les mostres de llibres de text i materials escolars plens de càrrega ideològica catalanista han segut tònica habitual per part de Círcul Cívic en els seus perfils socials.Material escolar utilisat en Burjassot
La consellera Català, tal volta més preocupada per la sucesió en el lliderage del seu partit i per postular-se com a candidata electoral a la Generalitat en 2015, molt llunt de mostrar interés per esta preocupant qüestió per a numerosos pares i alumnes, aixina com per a entitats i colectius que, com Círcul Cívic, mos resistim a que el sistema educatiu siga instrumentalisat com a cantera electoral catalanista i vomitori ideològic d´un sector del professorat que actua com a agent llingüístic, polític i cultural del pancatalanisme, seguix mantenint un perfil totalment baix en l´asunció de les seues funcions, i ignorant el problema real que representen estes pràctiques en el sector educatiu, la seua principal competència.

Des de Círcul Cívic, per tant, EXIGIM a la consellera Català que pose urgentment en funcionament una Inspecció Escolar que examine en detall i profunditat cada u dels llibres i materials escolars de l´assignatura de "valencià", i que ordene la retirada inmediata de tots i cada u dels llibres que atenten contra els principis constitucionals, estatutaris, de llibertat, veracitat històrica i identitària de l´alumnat i de tota la societat valenciana en general. 

Agenda escolar distribuïda per l´Ajunt. d´Onda (PPCV)
No volem ni creguem excuses, consellera: el Govern Foral del Regne de Navarra ha retirat recentment vint i dos llibres de text d´euskera per no respectar la realitat històrica, cultural, territorial i institucional de Navarra. El mateix Departament d´Educació del Govern de Navarra desenrolla des de fa anys, dins del seu Plan Estratégico del Servicio de Inspección Educativa, la llabor de control dels llibres de text. Una llabor que vosté declina realisar, mostrant, com hem dit adés, una deixadea de funcions lamentable, i un inexistent nivell de compromís en l´Estatut, la Constitució, i l´identitat del poble valencià.

Celebrant el 9 d´Octubre en un colege de Valéncia
Esperem la seua reacció en la major celeritat i sentit de l´urgència. En cas de no observar per la seua part una resposta possitiva a solucionar este problema de greu calat, mos vorem abocats a prendre mides de major repercusió social i mediàtica: organisar movilisacions ciutadanes, exigir la seua dimissió, i portar el problema als mijos de comunicació nacionals.
Llectura obligatòria per a alumnes de bachillerat


"Enllaçats per la llengua", campanyes polítiques en chiquets
i en hores lectives. Colege de Catarroja.

Joan Fuster, introductor del catalanisme,
tractat com a adalit cultural i ideològic.

Les universitats, plenament politisades.


0 comentarios:

 
Back to top!