Searching...
lunes, 29 de diciembre de 2014

Els enfarinats d'Ibi / Los enharinados de Ibi

Enfarinats d'Ibi

¡Sí, una festa estúpida i espanyolista: per què els concursants van vestits amb bandes de la bandera d'Espanya? Espanyolisme pur i dur, a més de ridícul! 

Pareix una frase d'un independentiste català pero per a desgracia nostra és d'un llector d'un periòdic digital del “país valencià” La seua tolerància democràtica arriba fins a on ells decidixen que lo “valencià” és valencià, si ells porten banderes cubanes de color blau, roig i groc tota activitat que facen és festiva i reivindicativa, pero si la festa és una tradició del Regne de Valéncia ya no és per ad ells res festiva i clar, ya és espanyolista. ¡N'hi ha que ser ignorants!

   Des de CCV nos volem sumar a totes les festes i tradicions de tot Lo Regne, i la d'Ibi és tan vàlida, graciosa i divertida com qualsevol atra, cada poble fa les festes que vol. ¡Senyors de la nova i falsa esquerra, un poquet de democràcia no els vindria mal! La mateixa que demanen vostés per traure banderes i tradicions alienes a la nostra terra.
    Pero passem a lo que de veritat interessa als nostres llector. Declarades Festes d'Interés Turístic Autonòmic, esta festa, de la qual no se tenen clar els seus orígens històrics, encara que antropòlecs les relacionen en festes molt paregudes a les “satumales romanes” va deixar de celebrar-se en els anys 50, per a tornar a celebrar-se en major esplendor que mai l'any 1981 ya de forma continuada. Ibi és ademés de la ciutat dels joguets i dels “moros i cristians”, i de gran varietat de festes tradicionals nostres que envolta Ibi en una màgia especial.
    La festa “dels enfarinats” pertany a les Festes d'Hivern donant un ambient càlit al fret de decembre. Els enfarinats són una colla d'amics que ixen de bon matí i s'apoderen de l'ajuntament passant a ser la llei durant tot el 28 de decembre, el dia és llarc i està carregat d'actes que fan més que interessant visitar Ibi i conéixer esta i totes les seues festes.
   I per a més noblea d'estos folls entranyables i graciosos, durant tot el dia van recaptant capitals per mig de multes i tributs en les denuncies a tots els que gosen no complir les seues normes i lleis del dia dels enfarinats. Tots el fondos que s'arrepleguen van per a l'Asil de Sant Joaquim.
   Ademés de fer festa fan una obra social, ¿n'hi haurà res millor que ser un foll divertit i bona gent? 


Gràcies Ibi per mantindre vives les tradicions de tots els valencians des de nort a sur de tota la Comunitat Valenciana.

Círcul Cívic Valencià


¡Sí, una fiesta estúpida y españolista; ¿por qué los concursantes van vestidos con bandas de la bandera de España? Españolismo puro y duro, además de ridículo! 

Parece una frase de un independentista catalán pero para nuestra desgracia es de un lector de un periódico digital del "país valenciano". Su tolerancia democrática llega hasta donde ellos deciden que lo valenciano es valenciano, si ellos llevan banderas cubanas de color azul, rojo i amarillo toda actividad que hacen es festiva y reivindicativa, pero si la fiesta es una tradición del Reino de Valencia ya es para ellos nada festiva y por supuesto, ya es españolista. ¡Hay que ser ignorantes!

   Desde CCV nos queremos sumar a todas las fiestas y tradiciones de todo el Reino, y la de Ibi es tan válida, graciosa i divertida como cualquier otra, cada pueblo hace las fiestas que quiere. ¡Señores de la nueva y falsa izquierda, un poco de democracia no les vendría  mal! La misma que piden ustedes para sacar banderas y tradiciones que no son para nada de nuestra tierra.
   Pero pasemos a lo que de verdad interesa a nuestros lectores. Las fiestas de Ibi están Declaradas Fiestas de Interés Turístico Autonomico, esta fiesta, de la cual no se tienen claro sus origénes, aunque amtropologos las relacionan con fiestas muy parecidas a las “satumales romanas” dejaron de celebrarse en los años 50, para volver a celebrarse con mayor esplendor que nunca en el año 1981 ya de forma continuada. Ibi es además de la ciudad de los juguetes y de “moros y cristianos” y de gran variedad de fiestas tradicinales nuestras que envuleven a Ibi en una mágia especial.
   La fiesta “ de los enharinados” pertence a las Fiestas de Invierno dando un ambiente cálido al frio de diciembre. Los enharinados son un grupo de amigos que salen de buena mañana y se apoderan del Ayuntamiento pasando a ser la ley durante todo el 28 de diciembre, el día es largo y está cargado de actos que hacen más que interesante visitar Ibi y conocer la cuidad y todas sus fiestas.
   Para más nobleza de estos locos entrañables y graciosos, durante todo el día recaudan fondos por medio de multas y tributos con las denuncias a todos los que osan no cumplir sus normas i leyes el día de los enharinados. Todos los fondos que se recogen son para el Asilo de San Joaquin.
   Además de hacer fiesta, hacen una obra social, ¿habrá algo más divertido que ser un loco divertido y buena gente? 


Gracias Ibi por mantener vivas las tradiciones de todos los valencianos desde el norte al sur de la Comunidad Valencia.

Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!