Searching...
miércoles, 24 de diciembre de 2014

Petició de la devolució de la Dama d'Elig CCV i PLV / Petición de la devolución de la Dama de Elche CCV y PLV
L'associació Círcul Cívic Valencià donem el nostre recolzament i adhesió a la campanya que està organisant l'associació Plataforma Valencianista per a reclamar el trasllat definitiu de la nostra benvolguda Dama d'Elig, que per motius aliens als ciutadans d'Elig i del Regne de Valéncia se troba retinguda en Madrit sense el nostre consentiment.

Demanem a l'alcaldesa Na Mercedes Alonso per a que faça els tràmits pertinents per a que torne la nostra apreciada i benvolguda Dama d’Elig.

Volem recalcar que els Ilicitans i Valencians en general nos agradaria protegir, cuidar i preservar, aixina com fruir de la nostra Dama d'Elig, ya que és part de la nostra història i la considerem fonamental per al nostre desenroll històric i cultural.

 Círcul Cívic ValenciàLa asociación Círculo Cívico Valenciano damos nuestro apoyo y adhesión a la campaña que está organizando la asociación Plataforma Valencianista para reclamar el traslado definitivo de nuestra querida Dama de Elche, que por motivos contrarios a los ciudadanos de Elche y del Reino de Valencia se encuentra retenida en Madrid sin nuestro consentimiento.

Pedimos a la alcaldesa Doña Mercedes Alonso para que haga los trámites pertinentes para que vuelva nuestra apreciada y querida Dama de Elche.

Queremos recalcar que los Ilicitanos y Valencianos en general nos gustaría proteger, cuidar y preservar, así como disfrutar de nuestra Dama de Elche, ya que es parte de nuestra historia y la consideramos fundamental para nuestro desarrollo histórico y cultural.


 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!