Searching...
miércoles, 24 de diciembre de 2014

¡En diners torrons! / ¡Poderoso caballero es Don dinero!


Edicions Bromera i Tàndem Edicions s'òmplin de glòria i no precisament de cara a la llengua del poble de la Comunitat Valenciana. Per mig d'ells dos s'han distribuït 30.000 cartes en llibreries valencianes -en català, ¡cóm no!- en l'objectiu de que els chiquets escriguen al Reis d'Orient les cartes típiques d'estes festes, fer-los vore als pares que els llibres són perfectes per a regalar i fomentar l'entrada a les llibreries, ¡això sí! A les llibreries on ells hagen deixat les cartes i les seues novetats. 

¡Se pot tindré la cara més dura, pero no crec que hi haja gent tan venuda i manipuladora llingüísticament com estes editorials! 

  Com si no adoctrinaren prou durant el curs; quant nos obliguen a tindre els seus llibres perque des de l'escola se fa aixina tant d'assignatures com els de llectura obligatòria. Els pares no podem negar-nos a comprar ses productes durant els curs, pero si fòra de l'escola. I no seran els nostres fills els que, ara també en les vacacions lligguen els seus productes catalanisats, perque pares i mares dels nostres chiquets, estes editorials no escriuen en valencià – ells utilisen el català disfrassat en el nom de la nostra benvolguda llengua!

  Des de CCV volem recordar als pares i mares dels nostres chiquets que si volen fer un bon us del valencià, poden contactar en nosatros i gustosament els assessorarem com escriure el valencià correcte, el dels yayos d'estos chiquets, els dels seus propis yayos, el que el poble no pedra mai, perque la dolça llengua dels nostres antepassats està molt viva i arraïlada en els nostres cors valencians. I no se pot matar lo que s'ama tan des de dins del ànima. 

¡No deixen adoctrinar llingüísticament als seus fills mai més!

 Círcul Cívic Valencià

Ediciones Bromera y Tàndem Ediciones se llenan de gloria y no precisamente de cara a la lengua de la gente de la Comunidad Valenciana. Por medio de estas dos editoriales se han distribuido 30.000 cartas en librerías valencianas –en catalán, ¡cómo no!- con el objetivo de que los niños escriban a Sus Majestades de Oriente las típicas cartas de estas fechas, hacer les ver a los padres que los libros son perfectos para regalar y fomentar la entrada a las librerías, ¡Eso sí! A las librerías donde ellos hayan dejado sus cartas y sus novedades.

¡Se puede tener más desfachatez, pero no creo que haya gente tan vendida y manipuladora lingüísticamente como estas editoriales!

   Como si no se adoctrinara bastante durante el curso; cuando nos obligan a tener sus libros por imposición de los colegios, tanto de asignaturas como de lectura obligatoria. Los padres no podemos negarnos a comprar sus productos durante el curso, pero sí fuera del colegio. Y no serán nuestros hijos los que, ahora también en vacaciones lean sus productos catalanistas, porque padres y madres de todos los niños de la Comunidad Valenciana, estas editoriales no escriben en valenciano – ellos utilizan catalán disfrazando nuestra amada lengua.

   Desde CCV queremos recordar a los padres y madres de todos nuestros niños que si quieren hacer un buen uso del valenciano, pueden contactar con nosotros y gustosamente les asesoraremos como escribir en correcto valenciano, el de los abuelos de estos niños, el de sus propios padres y abuelos, el que el pueblo nunca perderá, porque la dulce lengua valenciana de nuestros antepasados está muy viva y arraigada en nuestros corazones valencianos. No se puede matar lo que se ama desde lo más hondo del alma.

¡No dejen adoctrinar lingüísticamente a sus hijos nunca más!

 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!