Searching...
sábado, 20 de diciembre de 2014

Mentires i apropiacions dels imaginaris "països catalans"¿Cóm és possible que un govern que cobra del poble Espanyol diga tantes barbaritats, mentires i falsificacions històriques i que ningú ixca en defensa de la realitat histórica?, ¿A ón estan eixos Filòlecs i Historiadors apesebrats que permitixen que es faça l’espoli que s’està fent de la nostra història en benefici d’uns interessos partidistes?. 

Senyors Filòlecs i Historiadors, ¿cóm poden permetre vostés que un govern com és lo govern català diguen: “El Gobierno catalán se apropia de la escultura de Jaime I en Valencia”, i falsificant l’història ¿exponguen i difonguen un vídeo que emplee l’image de l’estàtua de lo Rei Jaume I que s’inagurá fa 123 anys per a proclamar que lo Rei En Jaume I fundá els països  catalans?. ¿Cóm poden vostés permetre tan gran aberració històrica?, ¿Cóm creuen que pot quedar davant de la gent la credibilitat de vostés, Filòlecs i Historiadors?.
Lo mateix que la professió de la que vostés alardegen, ¿quina credibilitat científica poden tindre vostés si permitixen que qualsevol publique en llocs públics i usant diners públics aberracions científiques i històriques com estes?: “La expansión del casal de Barcelona por el Mediterráneo, la proclamación del Rey Jaime I conquistó cuatro Reinos y creó lo que denominamos los países catalanes. ¿Els quatre Regnes?, ¿Quins quatre Regnes? Els Regnes eren Regne d’Aragó, Regne de Mallorca i lo Regne de Valéncia ¿Podeu demostrar quín era el quart Regne? ¿Cóm creuen vostés que estes aberracions científiques i la deixadea per la seua part pot quedar la professió que vostés ostenten?. 

Fent una chicoteta memòria històrica i posant les coses en lo seu lloc, n’hi ha que recordar-los a vostés i ad estes persones que: Jaume I Rei d’Aragó va naixer el 2 de Febrer de 1208, en lo Senyorio de Montpellier, França. En esta época ni existia Catalunya ni existien els Catalans i molt manco els “països catalans”. Prova històrica al respecte tenim lo Tractat de Corbeil, tractat que es firma entre lo Rei Jaume I d’Aragó i Lluís IX de França en l’any 1258.  Este tractat és un document trascendental ya que posa de relleu una indiscutible realitat històrica que tira per terra estes falsetats, mentires estrafalaries, manipulacions històriques, sobre els “països catalans” que mai varen existir. L’actual territori català estava enmarcat com a territori Francés fins la firma d’este tractat, els huit comtats que hui formen Catalunya eren una série de Marquesats i Comtats feudataris i vasalls i pagaven vasallage a la Corona Francesa, fins la firma del Tractat de Corbeil en 1258. L’importància històrica transcendent i sense precedents d’este Tractat és que es firma vintinou anys depuix de la reconquista de Mallorca i vint anys despuix de la de lo Regne moro de Valéncia.En este Tractat de Corbeil queda clar i sobradament documentat que els Marquesats i Comtats de la part Espanyola, anomenats “Marca Hispànica” estaven millor relacionats en lo Regne d’Aragó i que els Marquesats, Comtats i Senyorius del sur de França estaven millor relacionats en lo Rei de Francia. I Seguint lo consell dels homens bons d’un Regne i de l’atre, lo Rei Francés Lluís IX cedix a Jaume I Rei d’Aragó els Marquesats i Comtats de la part Espanyola anomenada Marca Hispànica i lo Rei Aragonés Jaume I, cedix a Lluís IX de França els drets feudataris i de vasallage dels Marquesats, Comtats i Senyorius en la part Francesa. Esta és ni més ni manco la síntesis del Tractat de Corbeil de 1258. 
Lo citat Tractat de Cobeil escrit en llatí i no en català, comença dient: És universalment conegut que existixen desavenències entre lo Senyor Rei de França i lo Senyor Rei d’Aragó, de les Mallorcas, i de Valéncia, Comte de Barcelona i Urgell, Senyor de Montpellier; per lo que el Senyor Rei de França diu que els Comtats de Barcelona, Besalú, Urgell, Marquesats, etc., són feudos seus; i lo senyor Rei d’Aragó diu que té tots els drets feudals i de vasallage en els Comtats de Carcasona, Tolosa, Narbona, els Marquesats i Senyorius com Montpellier, etc…

Davant d’este fet documentalment i històricament contrastat i internacionalment reconegut cau per lo seu pes i queda desacreditat històricament  les falsetas, mentires i enganys que volen crear com a base sobre els falsos “països catalans” que mai varen existir. Lo mateix que és totalment fals la “corona catalano-aragonesa” i que ella conquistara lo Regne de Mallorca y lo Regne de Valéncia. Ya que en este Tractat queda més que demostrat que Catalunya no existia  ni política, ni jurídica, ni geogràficament. Per lo tant, es impossible que si no existia tinguera una llengua propia ni una estructura político-jurídica propia. La Corona Aragonesa era la Corona Aragonesa sense afegitons, sense més històries, i molt manco batallejar.
Depuix de la firma del citat Tractat, Jaume I d’Aragó començà a llesgislar la Marca Hispànica començant per la moneda, el 1 de agost de 1258, Jaume I llegisla sobre la moneda de Barcelona, acostant políticament els Comtats ya oficialment feudataris seus, es dir, de feudataris de la Corona Aragonesa i no és fins 1521 quan estos Marquesats i Comtats denominats Marca Hispànica comencen a nomenar-se Catalunya. 

0 comentarios:

 
Back to top!