Searching...
martes, 14 de abril de 2015

Aplega l'hora dels pactes; lo que poden tindre en comú Fabra i Rivera en Zaplana i Pujol / Lllega la hora de los pactos; lo que pueden tener en común Fabra y Rivera en Zaplana y Pujol

Lo més comú per a les dos parelles podríem resumir-ho en una frase estricta i clara com l'aigua; “El PP tornarà a traïcionar al poble valencià” o “dos NO valencians en diferents époques pacten en dos catalans de dubtós centre” i si escomencem estes frases podrien convertir-se en tot un artícul, puix nos en venen moltes al cap de repent. ¿N'hi haurà pacte amagat entre Fabra i Rivera ans de les eleccions com ho va haver entre Zaplana i Pujol?

Si C's no vol perdre credibilitat en Catalunya i en el restant d'Espanya, lo de pactar a soles ho poden fer en el PP, puix cap català no independentiste podria recolzar a un C's que pactara en Compromís, per eixemple, ni cap madrileny que ara mire a “Ciudadanos Madrid” com un partit de centre voria en bon ulls un pacte de C's en els partits de Valéncia que recolzen la formació dels “països catalans” en contra d'Espanya.

Rivera sap i nosatros també que el PP perdrà les eleccions pero que encara aixina, potser serà el partit més votat. I Fabra també ho sap, com també sap que ha de deixar-se voler per C's o un tripartit el deixaria fòra de la Generalitat, inclús podrien ser quatre els partits que pactaren per tirar dels butacons al PPCV.

Al mateix temps apareix en escena un Chimo Puig amargat perque sap que no serà mai -o això pareix- president de la Generalitat Valenciana- i li fa carinyets a Rivera, pero no perque C's li parega la millor alternativa de poder en Valéncia, sino perque Oltra ya ha deixat clar que si pacta en algú, ella serà la presidenta de la Generalitat i ningú més que ella. Esta chica s'ha dinat en res a Puig, a Morera i als que se li posen per davant.

Mentimentres, Fabra ya fa temps que agarra el vot de la por dels valencianistes, perque és l'únic vot que pot salvar una desfeta encara més gran que la que va a patir el PPCV. ¿Qué vendràs esta volta per a poder governar i donar una victòria tant a Catalunya, per pactar en un català no independentiste pero que encara no ha dit res en contra dels “països catalans”, com una victòria tàctica per a Madrit, puix podran omplir-se la boca des del PP nacional dient que Valéncia seguix sent un bastió dels populars?

La nostra Comunitat seguix estant en venda, això és lo que hauria de preocupar als valencianistes a l'hora de votar. Cosa per atra part molt difícil, ya que no tenim a qui donar el nostre vot que nos assegure una llegislatura a on es puga plantejar que la RACV entre en l'Estatut i disponga del mateix ranc del qual dispon la AVL i a ón per fi els valencians poguérem triar en igualtat de condicions quina llengua volem.

Els pactes nos vendran de nou germans, és l’hora d'escomençar a formar un partit valencià 100% que de veritat nos torne l’ilusió per anar a votar i si, per ad estes eleccions ya és massa tart, no oblideu, els aspirants a polítics, que disponeu de quatre anys per a moldejar un partit valencianiste que pegue un colp damunt la taula, el recolzament de les associacions valencianistes serà per als valents que escomençen des de ya a formar eixe partit regionaliste. Passarem quatre anys molt roïns pero esperem que d’acì quatre més, la cosa nos siga més favorable en un partit en el qual mirar-se.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic ValenciàLo más común para las dos parejas podríamos resumirlo en una frase estricta y clara como el agua; "El PP volverá a traicionar al pueblo valenciano" o "dos NO valencianos en diferentes épocas pactan con dos catalanes de dudoso centro" y si empezamos con estas frases podrían convertirse en todo un artículo, porque nos vienen muchas a la cabeza de repente. ¿Habrá pacto oculto entre Fabra y Rivera antes de las elecciones como lo hubo entre Zaplana y Pujol?

Si C 's no quiere perder credibilidad en Cataluña y en el resto de España, lo de pactar solo lo pueden hacer con el PP, pues ningún catalán NO independentista podría apoyar a un C' s que pactara con Compromiso, por ejemplo, ni ningún madrileño que ahora mire a "Ciudadanos Madrid" como un partido de centro vería con buen ojos un pacto de Ciudadanos con los partidos de Valencia que apoyan la formación de los "países catalanes" en contra de España.

Rivera sabe y nosotros también que el PP perderá las elecciones pero que aún así, puede que sea el partido más votado. Y Fabra también lo sabe, como también sabe que debe dejarse querer por C 's o un tripartito le dejaría fuera de la Generalidad, incluso podrían ser cuatro los partidos que pactaran para echar de los butacones al PPCV.

Al mismo tiempo aparece en escena un Chimo Puig amargado porque sabe que no será nunca -o eso parece- presidente de la Generalitat Valenciana- y le hace cariños a Rivera, pero no porque C 's le parezca la mejor alternativa de poder en Valencia, sino porque Oltra ya ha dejado claro que si pacta con alguien, ella será la presidenta de la Generalidad y nadie más que ella. Esta chica se ha comido en nada a Puig, a Morera y a los que se le ponen por delante.

Mientras tanto, Fabra ya hace tiempo que se agarra el voto del miedo de los valencianistas, porque es el único voto que puede salvar una derrota aún mayor que la que va a sufrir el PPCV. ¿Qué venderás esta vez para poder gobernar y dar una victoria tanto en Cataluña, por pactar con un catalán no independentista pero que todavía no ha dicho nada en contra de los "países catalanes", como una victoria táctica para Madrid, pues podrán llenarse la boca desde el PP nacional diciendo que Valencia sigue siendo un bastión de los populares?

Nuestra Comunidad sigue estando en venta, esto es lo que debería preocupar a los valencianistas a la hora de votar. Cosa por otra parte muy difícil, ya que no tenemos a quien dar nuestro voto que nos asegure una legislatura donde se pueda plantear que la RACV entre en el Estatuto y disponga del mismo rango del que dispone la AVL y dónde por fin los valencianos pudimos elegir en igualdad de condiciones que lengua queremos.

Los pactos nos venderán de nuevo hermanos, es la hora de empezando a formar un partido valenciano 100% que de verdad nos devuelva la ilusión por ir a votar y si, para estas elecciones ya es demasiado tarde, no olviden, los aspirantes a políticos, que disponen de cuatro años para moldear un partido valencianista que dé un golpe sobre la mesa, el apoyo de las asociaciones valencianistas será para los valientes que empiece desde ya a formar ese partido regionalista. Pasaremos cuatro años muy malos pero esperamos que de aquí cuatro, la cosa nos sea más favorable con un partido en el que poder mirarse.Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià

0 comentarios:

 
Back to top!