Searching...
sábado, 4 de abril de 2015

Les trobades pancatalanistes i adoctrinadores d'Escola Valenciana al descobert /Los encuentros pancatalanistas y adoctrinadores de Escuela Valenciana al descubierto

El dia 6 de març de 2015, Círcul Cívic Valencià denunciava públicament i presentava per escrit, en el corresponent sagell d'entrada dels ajuntaments que les acullen, l'assunt de les trobades antivalencianes, adoctrinadores i que ademés porten realisant-se en la Comunitat Valenciana des d'ans que el PP accedira al govern.

¿Quin cas nos va fer el PP? ¿Quin cas la consellera d'Educació Mª José Català?

Des de CCV duem avisant anys de lo que passava en eixes trobades. Ara el PPCV diu haver descobert que en elles s'adoctrina als menors, pero açò ya era sabut per tots i pel PPCV. Digam també que enguany són 9 els ajuntaments governats pel PPCV, els quals acullen, i promocionen les trobades antivalencianes.

Per a PPCV pareix que no té massa importància que utilisen als nostres fills com a soldadets del catalanisme pero en quan s'han clavat en ells, posant cartells en la cara pintada i insultant-los, en les Trobades, de sobte, ya s'adoctrina als menors. No és chicoteta la cantitat de denuncies i avisos que hem fet per part nostra i ací una mostra:Escola Valenciana, ha segut premiada pel govern d'Artur Mas este mateix any per ser l'entitat que més ha promogut el català fòra de Catalunya, notícia que també tragué Círcul Cívic Valencià.

Escola Valenciana, és un ent antivalencià a més no poder, que rep palmadetes en l'esquena per part del PSOE-PSPV i de EUPV i en la qual Compromís està totalment involucrat. Un ent al qual el PPCV ha obviat tots estos anys. Ara els aniria molt be allò de “encara els passa poc” senyors del PPCV sino fora perque els chiques, lo que realment importa, seguiran sent  adoctrinats en les Trobades.

Davant els acontenyiments ocorreguts en Agullent -cosa que a nosatros no nos sorprén- i per molt que de manera més que cínica Escola Valenciana diu haver enviat una carta de disculpa als implicats en les burles, per més que diguen que no tenien constància dels detalls concrets dels tallers, encara que ho vullguen disfrassar com sempre d'acte de festa per la llengua (el català, per supost) i dir que el valencià no té color polític i que tot lo món està convidat a ser partícip d'estes festes "per la llengua", i per molt que s'excusen dient que és un cas aïllat, nosatros no s'ho creem.

Si una persona o entitat...fa una disculpa pública no corre un minut més tart a fer-se la víctima dient que: la nota del PP correspon a un intent de desgast polític per les eleccions de maig i que ells són els que estan sofrint atacs respecte al polèmic taller d'Agullent.

Círcul Cívic Valencià exigix la retirada immediata de les subvencions públiques que rep esta entitat i que portem anys denunciant públicament. Ademés dels diners que reben de Catalunya, una atra ingerència més, la AVL la subvenciona directament a Escola Valenciana des de la seua creació.

Si la llei de senyes i l'honra del PP està en joc, més en joc està des de fa massa anys l'educació dels nostres chiquets, aixina que complixquen i retiren les subvencions

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic ValenciàEl día 6 de marzo de 2015, Círculo Cívico Valenciano denunciaba públicamente y presentaba por escrito, en el correspondiente sello de entrada de los ayuntamientos que las acogen, el asunto de los encuentros antivalencianos, adoctrinadores y que además llevan realizándose en la Comunidad Valenciana desde antes que el PP accediera al gobierno.
http://www.circulocivico.org/2015/03/ppcv-circul-civic-valencia-exigix-als.html

¿Qué caso nos hizo el PP? ¿Qué caso la consellera de Educació, Mª José Català?

Desde CCV llevamos avisando años de lo que pasaba en esos encuentros. Ahora el PPCV dice haber descubierto que en ellos se adoctrina a los menores, pero esto ya era sabido por todos y por el PPCV. Digamos también que este año son 9 los ayuntamientos gobernados por el PPCV, los cuales acogen y promocionan los encuentros antivalencianos.

Para el PPCV parece que no tiene mucha importancia que utilicen a nuestros hijos como soldaditos del catalanismo pero cuando se han metido con ellos, poniendo carteles con la cara pintada e insultándolos, en "Les Trobades", de pronto ya se adoctrina a los menores. No es pequeña la cantidad de denuncias y avisos que hemos hecho por nuestra parte y aquí una muestra:


Escuela Valenciana, ha sido premiada por el gobierno de Artur Más este mismo año por ser la entidad que más ha promovido el catalán fuera de Cataluña, noticia que también sacó Círculo Cívico Valenciano.
http://www.circulocivico.org/2015/01/la-pancatalanista-i-traidora-escola.html

Escuela Valenciana, es un ente antivalenciano a más no poder, que recibe palmaditas en la espalda por parte del PSOE-PSPV y de EUPV y en el cual Compromís está totalmente involucrado. Uno que el PPCV ha obviado todos estos años. Ahora les irá muy bien eso de "todavía les pasa poco" señores del PPCV sino fuera porque los niños, lo que realmente importa, seguirán siendo adoctrinados en las "Trobades".

Delante de los acontecimientos ocurridos en Agullent -cosa que nosotros no nos sorprende- y por mucho que de manera más que cínica Escuela Valenciana dice haber enviado una carta de disculpa a los implicados en las burlas, por más que digan que no tenían constancia de los detalles concretos de los talleres, así que lo quieran disfrazar como siempre de acto de fiesta por la lengua (el catalán, por supuesto) y decir que el valenciano no tiene color político y que todo el mundo está invitado a ser partícipe de estas fiestas "por la lengua", y por mucho que se excusen diciendo que es un caso aislado, nosotros no nos lo creemos.

Si una persona o entidad hace una disculpa pública no pasa un minuto más tarde a hacerse la víctima diciendo que: la nota del PP corresponde a un intento de desgaste político por las elecciones de mayo y que ellos son los que están sufriendo ataques respecto al polémico taller de Agullent.

Círculo Cívico Valenciano exige la retira inmediata de las subvenciones públicas que recibe esta entidad y que llevan años denunciando públicamente. Además del dinero que reciben desde Cataluña, otra injerencia más, la AVL subvenciona directamente a Escuela Valenciana desde su creación.

Si la ley de señas y la honra del PP está en juego, más en juego está desde hace muchos años la educación de nuestros niños, así que cumplan y retiren las subvenciones.

Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!