Searching...
martes, 21 de abril de 2015

Els valencians exigixen la suspensió de la manifestació de l'extrema esquerra radical del 25 d'abril en Valéncia

l'Ajuntament de Valéncia com en la Delegació de Govern. (A/A del Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, En Serafín Castellano) presentades per Germania Valenciana, Junts front a la AVL, Patronat de la RACV, Círcul Cívic Valencià.  

  En Valéncia a 17 d’abril de 2015
A/A de l’Alcadesa de Valéncia, Na Rita Barberà,
     
    Círcul Cívic Valencià comunica que el pròxim dia 25 d’abril, coincidint en la commemoració i dia de recort trist per als valencians, diferents associacions i entitats com ACPV (acció cultural del país valencià), han convocat una manifestació pels carrers de la cuitat de Valéncia. Tots els anys estes associacions fan proselitisme del catalanisme i enaltixen les quatribarrades d’Aragó, les cuals actualment represeten als Comtats Catalans (Comunitat Autònoma Catalana).
     
    Denunciem que tot açò són atacs a la nostra idiosincràsia i sentiments valencians. Des de Círcul Cívic Valencià, aixina com les entitats adherides a la present denúncia, no volem coartar cap dret com el de manifestació (artícul 21.2 de la nostra Constitució Espanyola) o expressió (artícul 16 del mateix text constitucional). Lo que no trobem correcte és que s’atente contra els nostres símbols, com la Real Senyera o la llengua valenciana. Com entitat que defén els interesos dels valencians, estem en l’obligació de denunciar les ingerències d’estes associacions que, ademés, són finançades per part del govern català, com per part de les mencionades entitats culturals.
     
    Hem de recordar que el 2 d’abril de l’any present entrà en vigor la Llei de Respecte, Propmoció i Protecció de les Sunyes d’Indentitat del Poble Valencià, la cual protegix els nostres símbols front ad estes ingerències. Sabem que no podem llimitar el dret de manifestació, pero sí podem demanar a l’administració local que commine als promotors de la manifestació a no fer proselitisme del catalanisme, en banderes quatribarrades i pancartes de països inexistents. Per això, que en virtut dels artículs de la llei 6/2015:
     
    Artículo 11.
    1.        Correponde a las entidades locales de la Comunidad Valenciana colaborar con la Generalitat en el ejercicio de todas aquellas acciones de protección y defensa de las señas de identidad que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de esta ley.
    2.        En particular, las entidades locales estarán obligadas a intervenir para salvaguardar la integridad de aquellas señas de indentidad que, por sus características, ubicación u otros elementos definitorios, guarden una especial vinculación con su territorio.
     
    Artículo 10.
     
    1.        La Generalitat llevará a cabo todas aquellas actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de indentidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que estas deban ser defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas.
    2.        En particulas, el Consell podrá adoptar medidas especificas de protección para cada una de las señas de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y singularidades.
    Artículo 5.
    1.        La Generalitat y las entidades locales de la Comunidad Valenciana colaborarán en el ejercicio de las funciones que cada administración pública tenga atribuidas por cada normativa sectorial aplicable, para tomar las medidas y poner en práctica aquellas actuaciones que resulten precisas u oportunas en el marco de esta ley.

    Els artículs precedents deixen clar que les entitats locals tenen l’obligació de colaborar en la Generalitat Valenciana en l’ámbit de les seues potestats, i en cas de tindre-les, demanaran aixili ad esta per a poder respectar esta llei i els símbols i senyes de la Comunitat Autònoma Valenciana, que venen vinculats per l’artícul 2 del mateix text:
     
    Artículo 2.
     
    A los efectos de esta ley, tiene la consideración de señas de identidad del pueblo valenciano, además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere la Ley 8/1884, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización, todos aquellos otros símbolos y los bienes, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales que, por su especial vinculación con su historia, sus raíces y su idiosincrasia, merecen ser valoradas como especialmente representativas de su personalidad.
     
     
    L’artícul dotze de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/2015 nos dona llegitimació a Círcul Cívic Valencià i a les ententitats adherides com a persones jurídiques per a poder defendre les Senyes d’Identitat Valencianes de tots els atacs que estem rebent els valencians per part de les entitats catalanistes o qualsevol que vullga menysprear l’història del poble valencià, adjuntem documents gràfics de les diferents entitats i colectius que es manifesten:
     
    Artículo 12.
     
    Las personas físicas y jurídicas podrán intervenir activamente en la defensa y protección de las señas de identidad, poniendo en conocimiento de la Generalitat o de las entidades locales de la Comunidad Valenciana aquellas situaciones que puedan resultar contrarias a su integridad, consideración y debido respeto.
     
    Círcul Cívic Valencià i les entitats adherides soliciten de l’Ajuntament de Valéncia que es prenguen les mides necessàries per a evitar enaltiments catalanistes o menyspreus als nostres símbols. Si les entitats convocants d’esta manifestació no es comprometen a garantisar el compliment de la Llei de Senyes d’Identitat del Poble Valencià, no poder ser autorisades a manifertar-se dins dels carrers de Valéncia, ya que per a eixercir eixe dret no s’han de violar atres dels ciutadans valencians, puix partint del principi de la proporcionalitat i ponderació d’interessos, ha de primar lo dispost en l’ordenament jurídic, que els interessos en quebrantar-lo per part d’uns centenars de manifestants.

    És un deure i una obligació per a totes les institucions polítiques i administratives valencianes defendre l’identitat del Poble Valencià i d’ofenses que ferixquen la seua dignitat i afecten negativament a la seua personalitat histórica. Advertim a V.E. de les conseqüències que pogueren ocasionar-se en el cas de que les nostres autoritats  -representants del nostre Poble- no actuaren conforme correspon a la Llei i a patriotisme, lo que significaria una actitut de passivitat permisiva i conseqüentment, de colaboració, en els que ataquen l’identitat valenciana.
     

José Eduardo Sanahuja Morales
President de Círcul Cívic Valencià 

Associacions adherides
Asociaciones adheridasAcí vos deixem l'original de la carta
Aquí os dejamos el original de la cartaI per a mostra un botó
Y para muestra un botón
Entrar en Facebook
Perfil de Tuiter
Entrar en Google Plus
Nostre canal de YouTube
Nostre canal en Ivoox
Entra en el nostre Flickr
Blobic
Descarrega't la nostra App per a Android
Descarrega't la nostra App per a Iphone

 Círcul Cívic Valencià


0 comentarios:

 
Back to top!